دکتر زهرا مصطفوی
مطالعه پس از نماز صبح
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مطالعه پس از نماز صبح

مطالعه پس از نماز صبح

‏تا آنجا که من به یاد دارم امام همیشه مشغول مطالعه بودند و بیرون رفتنشان از منزل‏‎ ‎‏برای تدریس در مسجد سلماسی قم بود. عصرها یک ساعت ونیم به غروب مانده برای‏‎ ‎‏درس می رفتند و برمی گشتند. صبحها برای درس پیش ازظهر می رفتند و باز برمی گشتند.‏‎ ‎‏شب بعد از شام می خوابیدند؛ اما بعد از نماز صبح برای مطالعه بیدار بودند.‏‎[1]‎

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

  • )) مصاحبه با صدا و سیما.