آیت اللّه‌ حسین مظاهری
تجلیل از آیت اللّه‌ حائری و آیت اللّه‌ بروجردی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تجلیل از آیت اللّه‌ حائری و آیت اللّه‌ بروجردی

تجلیل از آیت اللّه حائری و آیت اللّه بروجردی

‏از وحید بهبهانی، آن مرد جلیل القدر، که باید گفت علم اصول مرهون اوست،‏‎ ‎‏پرسیدند، چگونه به این مقام رسیدید؟ مرحوم بهبهانی جواب دادند: «اگر به این‏‎ ‎‏رسیده ام، مرهون احترامی است که به فقها و علمای اسلام می گذارم». و این‏‎ ‎‏خصلت بزرگ، همیشه در امام جلوه ای خاص داشت. نه فقط به امثال‏‎ ‎‏شیخ‏‏ ‏‏طوسی ها، صاحب جواهرها، شیخ انصاری ها احترام خاص می گذاشتند و‏‎ ‎‏با‏‏ ‏‏تجلیل از آنان یاد می کردند، بلکه دربارۀ امثال آیت اللّه العظمی بروجردی بارها‏‎ ‎‏می فرمودند: «در سرحد کرامت است که یک پیرمرد، به این خوبی حوزۀ علمیه‏

‏را،‏‏ ‏‏بلکه عالم تشیع را اداره می کند». و دربارۀ امثال مرحوم مؤسس حوزۀ علمیۀ‏‎ ‎‏قم،‏‏ ‏‏شیخناالعلامه، می فرمودند: «دربارۀ بزرگی او همین مقدار بس، که توانست‏‎ ‎‏در‏‏ ‏‏آن زمان سخت که رضاشاه تصمیم داشت حوزه و روحانیت را نابود کند،‏‎ ‎‏حوزه ها، بلکه روحانیت را حفظ کند؛ و این امانت را به ما داد تا ما به دیگران رد‏‎ ‎‏کنیم».‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) پابه پای آفتاب؛ ج 4، ص 160.