آیت اللّه‌ محمدهادی معرفت
در جلسۀ عمومی اجازۀ بحث می دادند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

در جلسۀ عمومی اجازۀ بحث می دادند

در جلسۀ عمومی اجازۀ بحث می دادند

‏امام به فضلا و علما (چه عرب و چه عجم) حاضر در درس مجال بحث می دادند.‏‎ ‎‏بعضی ها می گفتند ایشان این شیوه را در قم نداشتند و این شیوه را در نجف افتتاح‏‎ ‎‏کردند که در جلسۀ عمومی اجازۀ بحث می دادند. گاهی امام خودشان هم وارد‏‎ ‎‏بحث می شدند و به امثال بنده اجازه می دادند که با ایشان بحث کنند. در همین‏‎ ‎‏مورد، وقتی که بین رفقا بحث بود، ایشان سکوت می کردند و گوش می دادند و وارد‏‎ ‎‏بحث نمی شدند، مگر آنکه می گفتیم، آقا شما چه می فرمایید؟ آن وقت ایشان وارد‏‎ ‎‏بحث می شدند. خیلی هم جدی وارد می شدند. نه اینکه بخواهند ما را اقناع کنند یا‏‎ ‎‏مثلاً از بحث فرار کنند. روشهای ایشان، برای ما کاملاً افتخارآمیز و حیاتبخش و‏‎ ‎‏آموزنده بود.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان جا.