آیت اللّه‌ سید عبدالکریم موسوی اردبیلی
شرکت امام در درس بعنوان آموزش نه تشریفات
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

شرکت امام در درس بعنوان آموزش نه تشریفات

شرکت امام در درس بعنوان آموزش نه تشریفات 

‏معمولاً وقتی فضلا به تدریس مشغول می شوند، دیگر درس نمی خوانند خودشان را‏‎ ‎‏مستغنی می دانند؛ اگر بخوانند هم، تشریفاتی می خوانند. مثلاً آقای سلطانی به درس‏‎ ‎‏آقای صدر می رفت خودش هم اظهار می داشت که ما باید تشریفاتی برویم. این رفتن را‏‎ ‎‏برای خودشان تشریفات حساب می کنند. یکی از افرادی که در این سطح بودند و درس‏‎ ‎‏آقای بروجردی می رفتند و به جدّ درس را به عنوان درس و به عنوان آموزش نگاه‏‎ ‎‏می کردند، امام بود؛ دلیلش هم نوشتن درس آقای بروجردی بود.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان جا.