آیت اللّه‌ سید محمد موسوی بجنوردی
درس امام روش تحقیق بود
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

درس امام روش تحقیق بود

درس امام روش تحقیق بود

‏درس امام خیلی تحقیقی بود و تشریفاتی نبود. به حق می توانم بگویم که مدرسی‏

‏مجتهدپرور بود. چون درس ایشان امتیازی بر درسهای دیگر داشت. روش تدریس‏‎ ‎‏امام اینگونه بود که اضافه بر طرح آراء فقهای قدما و روایات و آراء فقهای عامه، با‏‎ ‎‏آن دقت نظری که خودشان می کردند در همه چیز خدشه می کردند. سپس‏‎ ‎‏احتمالاتی می داد و آن احتمالات را تقویت می کرد. دیگر یقین داشتیم ایشان‏‎ ‎‏می خواهد این احتمال را قبول بکند. وقتی که مطلب را خوب سر کرسی می نشاند‏‎ ‎‏یک مرتبه این احتمال را رد می کرد. سپس باز ا حتمال را رد می کرد. خلاصه یک‏‎ ‎‏حالت عجیب به ما دست می داد. درس ایشان به قول دانشگاهیها درست یک روش‏‎ ‎‏تحقیق بود. یعنی شاگرد را محقق بارمی آورد. شاگرد را طوری تربیت می کرد که هر‏‎ ‎‏حرفی را از هر کسی قبول نکند. به عبارتی به هر بحثی یک چرا وارد کند که این‏‎ ‎‏حالت بهترین صفت برای دانش پژوه است. لهذا این حالت در شاگردان امام هست‏‎ ‎‏و آنان محقق و اهل اشکال تربیت شده اند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان.