آیت اللّه‌ محمد مؤمن
مرا در منزل امام به ایشان معرفی کردند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

مرا در منزل امام به ایشان معرفی کردند

مرا در منزل امام به ایشان معرفی کردند

‏سابقۀ آشنایی با امام از سال 1328 هجری شمسی، شهرستان قم در منزل ایشان‏‎ ‎‏می باشد. پدرم مرا از شهرستان خمین به قم آوردند و خدمت ایشان در منزلشان‏‎ ‎‏رسیدیم. ما را معرفی نمودند که جهت تحصیل علوم دینی به قم آمده ایم. معظم له‏‎ ‎‏محبت فرمودند. پدرم به ایشان پیشنهاد کردند که اظهار لطف بفرمایید تا آقامصطفی‏‎ ‎‏برای ایشان درس بگویند. فرمودند:« من به مصطفی می گویم که برای ایشان درس‏‎ ‎‏بگوید و دعا فرمودند». از تاریخ 1337 در درسهای فقه و اصول آن‏‎ ‎‏بزرگوار(قدس سره) شرکت کردم.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) آرشیو واحد خاطرات.