آیت اللّه‌ محمد مؤمن
بررسی اطراف و جوانب هر مسأله
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

بررسی اطراف و جوانب هر مسأله

بررسی اطراف و جوانب هر مسأله

‏نحوۀ ورود و خروجشان به درس طوری بود که محصل را به سمت اجتهاد دقیق‏‎ ‎‏سوق می دادند. هر دلیلی را با کمال دقت تبیین و به نقد و تحلیل و نقض و ابرام‏‎ ‎‏می پرداختند و گاهی می فرمودند: «شما خیال می کنید من می خواهم از گیر مطالب‏‎ ‎‏فرار کنم»؟ و به قول بعضی فضلا طوری اطراف و جوانب هر مسأله و ادله را بررسی‏‎ ‎‏می کردند که اگر دربارۀ مسأله مورد بحث تا آن هنگام حتی مقاله ای هم نوشته نشده‏‎ ‎‏باشد چیزی فروگذار نشود. و این مطلب برای اهل خبره بسیار ارزنده و در خور‏‎ ‎‏اهمیت است. از خصوصیات بارز معظم له در تدریس این بود که هنگام طرح هر‏

‏مسأله خودشان مطلب و شقوق متصوره در آن را پی ریزی می فرمودند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان.