آیت اللّه‌ محمد مؤمن
انتقال درس به مسجد سلماسی در اثر ازدحام جمعیت
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

انتقال درس به مسجد سلماسی در اثر ازدحام جمعیت

انتقال درس به مسجد سلماسی در اثر ازدحام جمعیت

‏در آن سال تحصیلی (اوایل مهر1337) آن بزرگوار خارج اصول را مجدداً از اول‏‎ ‎‏مباحث الفاظ و خارج فقه را از مکاسب محرمه شروع فرموده بودند. درس اصول در‏‎ ‎‏مسجد سلماسی قم و درس فقه در مسجد محمدیه (سه راه موزه) که آن روز‏‎ ‎‏مساحتش حدود دوپنجم مساحت فعلی بود برگزار می شد. وقتی بنده در درس فقه‏‎ ‎‏شرکت می کردم، جمعیتی حدود 70 نفر در بحث شرکت می نمودند و روزبه روز‏‎ ‎‏جمعیت اضافه می شد تا بعد از چند روزی بخاطر کثرت جمعیت و تنگی و‏‎ ‎‏نامناسب بودن محل، درس فقه را به مسجد سلماسی منتقل نمودند. به خاطر دارم‏‎ ‎‏بعضی روزها در بحث فقهشان ـ که طرف صبح حدود یک ساعت ونیم بعد از آفتاب‏‎ ‎‏شروع می شد در مسجد سلماسی دو بار آقایان طلاب و فضلا شرکت کننده را بلند‏‎ ‎‏کردند که فشرده تر بنشینند تا جمعیت در خارج مسجد داخل کوچه نباشند. این‏

‏وضعیت به همین نحو ادامه داشت تا سال فوت مرحوم آیت اللّه بروجردی‏‎ ‎‏ـ فروردین 1340 که ابتدای امر چند ماهی جمعیت درس ایشان مقداری کم شد و‏‎ ‎‏سپس به وضعیت اول و پیش از آن برگشت.‏‎[1]‎

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

  • )) همان.