آیت اللّه‌ محمد مؤمن
محصلان به قصد تیمن و تبرک در درس شرکت نمی کردند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

محصلان به قصد تیمن و تبرک در درس شرکت نمی کردند

محصلان به قصد تیمن و تبرک در درس شرکت نمی کردند

‏ویژگی جلسه های درس ایشان در این بود که شرکت کنندگان اشخاص علاقمند به‏‎ ‎‏تحصیل بودند. افرادی که به تعبیر خود ایشان به نیت تیمن و تبرک گاهی در بحثها و‏‎ ‎‏درسها شرکت می کردند، از حاضران در جلسه های درس امام نبودند. در واقع‏‎ ‎‏کسانی که پای درس و بحث امام می نشستند، محصلانی بودند که قصد تحصیل‏‎ ‎‏داشتند، از این رو با دقت مسائل اسلامی و فقه و اصول را بررسی می کردند. اینها در‏‎ ‎‏بحثها شرکت می کردند و در زندگی بیشترین علاقه را به همین بحثها و تحصیل علم‏‎ ‎‏داشتند.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) پابه پای آفتاب؛ ج 4، ص 225.