آیت اللّه‌ محمد مؤمن
تو خودت چه می گویی؟
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

تو خودت چه می گویی؟

تو خودت چه می گویی؟ 

‏امام شاگردان را به دقت، اعمال نظر، تفکر و تعمق در مسائل و پرهیز از اقتباس از‏‎ ‎‏دیگران توصیۀ اکید می فرمودند. گاهی می فرمودند: «اگر چهل سال هم بگویی‏

‏قال الشیخ کذا... چیزی نمی شوی تو خودت چه می گویی».‏‎[1]‎

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

  • )) همان.