آیت اللّه‌ حسین نوری همدانی
اهمیت دادن به کلاس
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

اهمیت دادن به کلاس

اهمیت دادن به کلاس

‏خصوصیات امام این بود که به کلاس درس خیلی اهمیت می دادند؛ بطوری که خود‏‎ ‎‏ایشان همیشه سروقت حاضر می شدند. حتی یک دقیقه هم تأخیر نمی کردند.‏‎ ‎‏فراموش نمی کنم وقتی که درس می فرمودند، بعضی از کسانی که در درسشان‏‎ ‎‏شرکت می کردند، مرتب نمی آمدند. مثلاً چهار یا پنج دقیقه دیرتر وارد جلسۀ درس‏‎ ‎‏می شدند. چون ایشان خیلی به نظم مقید بودند، یک روز در جلسۀ درس فرمودند:‏‎ ‎‏«ما باید منظم در درس حضور پیدا کنیم. چنانکه در موقع رفتن از اینجا، همه با هم‏‎ ‎‏بیرون می رویم؛ باید موقعی هم که برای درس می آییم، همه با هم وارد جلسۀ درس‏‎ ‎‏بشویم. تأخیر بعضی از افراد باعث می شود که درس را درست نفهمند».‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) برداشتهایی از سیرۀ امام خمینی؛ ج5، ص 115.