آیت اللّه‌ محمد واعظ زاده خراسانی
در مشهد برای امام جلسۀ دید ‌و ‌بازدید می گذاشتند
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

در مشهد برای امام جلسۀ دید ‌و ‌بازدید می گذاشتند

در مشهد برای امام جلسۀ دید و بازدید می گذاشتند

‏سابقۀ آشنایی من با حضرت امام، به بعد از سالهای 1321 برمی گردد. من در‏‎ ‎‏مدرسۀ سلیمان خان مشهد طلبه بودم. حضرت امام غالباً تابستانها به مشهد مشرف‏‎ ‎‏می شدند و یکی دو نفر از طلبه های بزرگتر مدرسۀ ما با ایشان رفیق بودند و به این‏‎ ‎‏مناسبت برای امام مجلس دید و بازدید تشکیل می دادند. مدرسه، مَدرس کوچکی‏‎ ‎‏داشت و عده ای از علما که ایشان را می شناختند، به ملاقاتشان می آمدند. من در‏‎ ‎‏سال 1328 برای تحصیل به قم رفتم. در درس فقه و اصول آیت اللّه بروجردی و‏‎ ‎‏درس فقه مرحوم آیت اللّه حجت شرکت کردم. مدتی که گذشت، اطلاع پیدا کردم‏‎ ‎‏حضرت امام جلسۀ درسی دارند. درس خارج اصول حضرت امام خمینی به‏‎ ‎‏درخواست آقای مطهری و آقای منتظری تأسیس شده بود. موضوع آن درس، ادلۀ‏‎ ‎‏عقلیۀ جلد دوم «کفایة الاصول» بود. من از آیت اللّه مطهری پرسیدم، این درس‏‎ ‎‏خصوصی است یا کسان دیگر هم می توانند در آن شرکت کنند؟ گفت: «نه،‏‎ ‎‏خصوصی نیست». درس تا مبحث استصحاب رسیده بود که من در آن شرکت کردم‏‎ ‎‏و در حدود دو سال دیگر ادامه داشت تا به پایان رسید. در این درس که اولین دورۀ‏‎ ‎‏اصول خارج حضرت امام بود، به جز آقایان مطهری و منتظری، در حدود ده تن‏‎ ‎‏دیگر از فضلا از جمله آقای حاج شیخ ابراهیم امینی و آقای حاج شیخ جواد‏‎ ‎‏خندق آبادی شرکت می کردند.‏‎[1]‎

*  *  *

  • )) انتشارات انقلاب اسلامی؛ یادنامۀ استاد شهید مطهری؛ ج 1، ص 329.