آیت اللّه‌ محمد واعظ زاده خراسانی
خضوع علمی خاص علمای ربانی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

خضوع علمی خاص علمای ربانی

خضوع علمی خاص علمای ربانی

‏حضرت امام با همۀ شاگردانشان دسته جمعی در مدرسۀ فیضیه یا مسجد عشقعلی‏‎ ‎‏در درس اصول استاد بزرگ حوزه و مرجع عالی قدر، آیت اللّه بروجردی حاضر‏‎ ‎‏می شدند. تا آنجا که من به یاد دارم، تا آخرین روزهای حیات مرحوم بروجردی،‏‎ ‎‏حضرت امام در آن درس شرکت می فرمودند، در حالی که خود، حوزۀ درس فقه و‏‎ ‎‏اصول چهارصد ـ پانصد نفری را اداره می کردند و بطور حتم، درس امام در آن‏‎ ‎‏هنگام، پررونق ترین درس حوزه شمرده می شد و با استعدادترین طلبه های جوان و‏‎ ‎‏روشنفکر را به خود جلب کرده بود. این همان تواضع و خضوع علمی است که‏‎ ‎‏خاص فقها و علمای ربانی است.‏‎[1]‎

*  *  *

‎ ‎

  • )) همان؛ ص 303.