آیت اللّه‌ سید مهدی یثربی
نصایح آموزنده
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: کتاب فارسی

پدیدآورنده : فرهانی، مجتبی

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1387

زبان اثر : فارسی

نصایح آموزنده

نصایح آموزنده

‏ایشان نزدیک تعطیل شدن درس، بحث اخلاقی برای طلبه ها مطرح می فرمودند که‏‎ ‎‏مشتمل بر نصایحی آموزنده بود. آن روزها بحث سیاسی مطرح نبود. شاید اگر‏‎ ‎‏چیزی طرح می شد به کنایه و اشاره بود. به همین دلیل بیشتر متن مطالب و‏‎ ‎‏بیاناتشان مرتبط با مسأله ای اخلاقی بود.‏‎[1]‎

*  *  *

‏ ‏

‎ ‎

  • )) همان جا.