مقالات مقالات علمی پژوهشی

مقالات علمی پژوهشی و پژوهشی فرهنگی با موضوع امام خمینی (س) فارسی زبان در اینجا قابل بهره برداری است.
بررسی نسبت نظریۀ ولایت مطلقۀ فقیه  با مبانی کلام سیاسی کلاسیک شیعه