سخنرانی
زیان های مادی و معنوی شاه برای ایران ـ رسالت پیام رسانی ایرانیان برون مرزی
سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره زیانهای مادی و معنوی شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 27 آب‍ان‌ ‭1357

زمان (قمری) : 17 ذی الحجه ‭1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 15

موضوع : زیان های مادی و معنوی شاه برای ایران ـ رسالت پیام رسانی ایرانیان برون مرزی

زبان اثر : فارسی

حضار : دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره زیانهای مادی و معنوی شاه

سخنرانی

‏زمان: 27 آبان 1357 / 17 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: زیانهای مادی و معنوی شاه برای ایران ـ رسالت پیام رسانی ایرانیان برون مرزی‏

‏حضار: دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج ‏

‏[بسم‏‏ الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

فرار مغزها

‏     ... خدا همۀ شما را حفظ کند ان شاءالله . ما امیدواریم این نیروهایی که الآن دارد در‏‎ ‎‏خارج از ایران مصرف می شود ‏‏[‏‏به ایران برگردد‏‏]‏‏، نیروهای انسانی که مهمترین نیروهای‏‎ ‎‏مملکت است، بسیاری اش الآن در خارج ایران مصرف می شود و تقریباً از جیب ایران‏‎ ‎‏بیرون می رود و هدر می رود؛ این هم یکی از ضررهایی است که از شاه به ملت ما‏‎ ‎‏می رسد، علاوه بر ضررهای مادی ضرر معنوی است که از این شخص به ما می رسد،‏‎ ‎‏برای اینکه محیط ایران را جوری کرده اند که خود ایرانی ها، آن اشخاصی که مؤثر‏‎ ‎‏هستند، نمی توانند در ایران باقی باشند. بسیاری از اطبا ـ عرض می کنم ـ از دکترها، از‏‎ ‎‏مهندسین، از اشخاصی که می توانند در ایران خدمت بکنند، اداره بکنند ایران را، برای‏‎ ‎‏خاطر این دشواریهایی که در ایران هست و شاه پیش آورده است، اینها مع الأسف در‏‎ ‎‏خارج ایران به سر می برند. همین امروز که دو نفر از امریکا آمده بودند، طبیب بودند،‏‎ ‎‏می گفتند که اطبایی که از ایران در امریکا هستند با خانواده هاشان حدود بیست هزار‏‎ ‎‏هستند و بچه های اینها ـ ‏‏[‏‏مدت‏‏]‏‏ طولانی است که اینها رفتند آنجا ـ بچه های اینها حتی‏‎ ‎‏فارسی را نمی دانند که در آنجا تربیت شدند. و اینها یک نیروهایی هستند که باید در خود‏‎ ‎‏ایران باشند و صرف مصالح ایران بشوند؛ و برای خاطر اینکه ایران اصلاً اختناق است و‏‎ ‎‏مردم از وضع ایران به تنگ آمده اند، هرکس توانسته از ایران بیرون رفته است. و الآن در‏‎ ‎‏ممالک خارجه بسیار از نیروهای ما به هدر می رود؛ در صورتی که باید اینها در مملکت‏

‏خودشان، خدمت به مملکت خودشان بکنند. و ما امیدواریم که این نهضتی که در ایران‏‎ ‎‏پیدا شده است و تمام اهالی ایران که بپا خاسته اند و آزادی و استقلال می خواهند،‏‎ ‎‏ان شاءالله حاصل بشود و این نیروهای عظیمی که از ایران در خارج هست برگردند به‏‎ ‎‏مملکت خودشان و در آنجا به آب و خاک خودشان خدمت بکنند.‏

آرمانهای ملت انقلابی ایران

‏     و ما امیدواریم که شما جوانها که در خارج هستید با ایرانی ها هم صدا بشوید و مسائل‏‎ ‎‏ایران را به خارج ایران ـ که هستید ـ برسانید. تبلیغاتی که از طرف شاه و دارودسته اش شده‏‎ ‎‏است زیاد است، و ایران را بد معر فی می کنند و خواسته های ایرانی ها را بد معرفی‏‎ ‎‏می کنند، و شاید بسیاری از خارجیها خیال کنند که ایرانی ها ـ به قول کارتر ـ از باب اینکه‏‎ ‎‏آزادیِ همچو وسیعی به آنها دادند به صدا درآمده اند! و شاید بسیاریشان هم خیال کنند‏‎ ‎‏که مردم آشوب طلبی، و وحشی ای هستند! در صورتی که اینها آزادی می خواهند که‏‎ ‎‏همۀ بشر می خواهد، استقلال می خواهند که همه کس می خواهد و می خواهند که دست‏‎ ‎‏اجانب از مملکتشان کوتاه باشد، می خواهند که اقتصاد مملکتشان در دست خودشان‏‎ ‎‏اداره بشود، می خواهند فرهنگ مملکتشان را خودشان مستقلاً اداره بکنند، می خواهند‏‎ ‎‏ارتش را دیگران اداره نکنند، مستشارهای امریکایی نیایند و ارتش را قبضه نکنند،‏‎ ‎‏می خواهند پایگاههای امریکا از مملکتشان برداشته بشود؛ یک مملکت آزاد و مستقل‏‎ ‎‏باشد. فریاد ملت ایران این است که حکومت عدل اسلامی می خواهند که همۀ این‏‎ ‎‏مفسده ها را از بین ببرد.‏

رسالت پیام رسانی ایرانیان مقیم خارج

‏     و ما امیدواریم که شما جوانها هم در خارج از مملکت که هستید این مطالب ایرانی ها‏‎ ‎‏را برسانید به این رفقای امریکایی تان، ایتالیایی تان، انگلیسی تان، فرانسوی تان؛ و به آنها‏‎ ‎‏حالی کنید که مملکت ایران ـ ملت ایران ـ یک همچو ‏‏[‏‏موضوعاتی‏‏]‏‏ می خواهند نه‏‎ ‎‏آنطوری که از بس که آزادی به آنها دادند صدایشان درآمده! خیر، از باب اختناقی است‏

‏که در ایران هست. الآن هم که ‏‏[‏‏پی در پی‏‏]‏‏ فریاد می زند این مرد که آزادی ما دادیم و...‏‎ ‎‏الآن هم همۀ روزنامه ها در اختناق هستند. رادیو در دست نظامی هست؛ مملکت اصلاً با‏‎ ‎‏حال غیر عادی الآن هست، و همه اش نظامی و سرنیزه الآن حکمفرماست در ایران. هیچ‏‎ ‎‏آرامشی در ایران الآن نیست و هر روز کشتار هست؛ هر روز گرفتاری هست. همین الآن‏‎ ‎‏که تلفن آمده است از ایران، در مشهد تظاهرات برای قتل دیروز هست. قتل دیروز را من‏‎ ‎‏الآن نمی دانم چی بوده و چقدر بوده.‏

‏     به هر صورت، خداوند ان شاءالله به همۀ شما توفیق بدهد؛ خداوند همه تان را به‏‎ ‎‏مملکت خودتان با سلامت و با استقلال و آزادی برگرداند. موفق باشید ان شاءالله .‏

‎ ‎