نامه
جمهوری اسلامی در کنار ملت فلسطین
نامه به آقای ابو جهاد و اعلام همبستگی جمهوری اسلامی با ملت فلسطین
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : آذر ‭1357

زمان (قمری) : ذی الحجه ‭1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 73

موضوع : جمهوری اسلامی در کنار ملت فلسطین

زبان اثر : فارسی

مخاطب : ابو جهاد

نامه به آقای ابو جهاد و اعلام همبستگی جمهوری اسلامی با ملت فلسطین

نامه

‏زمان: آذر 1357 / ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: جمهوری اسلامی در کنار ملت فلسطین‏

‏مخاطب: ابوجهاد‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏برادر محترم جناب آقای ابوجهاد، عضو کمیتۀ مرکزی «الفتح» و عضو شورای فرماندهی‏‎ ‎‏کل نیروهای «عاصفه» ـ ایّده الله تعالی‏

‏     مرقوم شریف واصل، از اظهار همدردی با ملت مظلوم ایران و احساس مسئولیت‏‎ ‎‏اسلامی در شرکت با خواسته های مشروع آنان کمال تشکر حاصل. از خداوند تعالی‏‎ ‎‏توفیق جنابعالی و سایر برادران اسلامی فلسطین را که در راه احقاق حق قیام نموده اند‏‎ ‎‏خواستارم. من امیدوارم که نهضت اسلامی ایران، که با ابعاد گسترده اش بی سابقه در طول‏‎ ‎‏تاریخ است، در کنار برادران مسلمان فلسطین به آرمانهای انسانی و اسلامی خود برسند و‏‎ ‎‏بیرق ظلم و جنایت را برای همیشه سرنگون و پرچم باعظمت اسلام را در اهتزاز در‏‎ ‎‏آورند؛ و همزمان با آن، برادران ما دست جنایتکار اسرائیل ـ جرثومۀ فساد ـ  را قطع و‏‎ ‎‏پرچم پیروزی را بر فراز مسجداقصی برقرار نمایند.اینجانب در طول مبارزات با شاه‏‎ ‎‏جانی، اسرائیل را محکوم و یکی از مواد مخالفت با شاه را کمک به اسرائیلِ دشمن اسلام‏‎ ‎‏و انسانیت، قرار دادم. ملت بزرگ ایران که در طول تاریخ از نظام منحط شاهنشاهی رنج‏‎ ‎‏برده و در پنجاه و چند سال سلطنت غیر قانونی سلسلۀ پهلوی در زیر چکمۀ دژخیمان آن‏‎ ‎‏خُرد شده و تمام مخازن و ثروت کشورش به دست جنایتکار شاه به باد فنا رفته و با‏‎ ‎‏طرحهای خائنانۀ نفتخواران مفتخوار هر چه بیشتر به عقب رانده شده است، اکنون به‏‎ ‎‏خواست خداوند متعال بپا خاسته و در طول و عرض مملکت با یک ارادۀ مصمم، نابودی‏‎ ‎‏نظام شاهنشاهی را خواستار و حکومت جمهوری اسلامی را به جای آن خواهانند. و‏‎ ‎‏خواست آنان که آزادی و استقلال و برقراری حکومت عدل است، امری است که‏

‏سرلوحۀ حقوق بشر و مورد تأیید جوامع انسانی است، و بالاتر آنکه موافق رضای خدای‏‎ ‎‏بزرگ است؛ امید پیروزی نهایی در آن زیاد است، و بر انسانهایی که به فطرت اصلی خود‏‎ ‎‏باقی هستند کمک به آنان طبیعی است.‏

‏     من از اینکه نهضت انقلابی آزادیبخش «الفتح» امکانات خود را در اختیار ما قرار‏‎ ‎‏داده و در راه نجات ملت مسلمان ما از دست تبهکار غارتگران بین المللی و وابستگان‏‎ ‎‏آنان کوشاست، تشکر می کنم و دست آنان را برادرانه می فشارم. من به حکم اخوت‏‎ ‎‏اسلامی از آنان به طور جِد می خواهم که از کمک به فرقه های وابسته به چپ و راست که‏‎ ‎‏عامل بدبختیهای مستضعفین می باشند، خودداری کنند واز کمکهای تبلیغاتی و غیر آن به‏‎ ‎‏برادران مسْلم خود مضایقه ننمایند. ما در صورت دست یافتن به قدرت از نهضت مقدس‏‎ ‎‏شما پشتیبانی می کنیم؛ و اکنون نیز نفت را که مایۀ حیات اسرائیل غاصب است و شاه با‏‎ ‎‏دست خیانتکار خود برای ادامۀ جنگ با مسلمین به روی آنها گشود، قطع نمودیم. ما در‏‎ ‎‏صورت تشکیل جمهوری اسلامی از یهودیان ایرانی که به فلسطین هجرت کرده و در‏‎ ‎‏شرایط تبعیض ِ بسیار ناگواری تحت استثمار یهودیان اروپایی و امریکایی به سر می برند‏‎ ‎‏دعوت خواهیم کرد که به وطن خود برگردند و آزادانه و محترمانه به زندگی خود ادامه‏‎ ‎‏دهند، و از تعدیاتی که در زمان حکومتهای جور بر آنان شده مصون خواهند بود.‏

‏     من از مردم مسلمان و شیعیان جنوب لبنان که در راه استقلال و آزادی کشور خود و در‏‎ ‎‏دفاع از ملت مظلوم فلسطین کوشش می کنند و با تظاهرات خود در روز تاسوعا‏‎ ‎‏همبستگی خود را با ملت مسلمان و ستمدیدۀ ایران اعلام نمودند، تشکر می کنم؛ و‏‎ ‎‏امیدوارم با ارادۀ مصمم خود به مبارزه علیه اسرائیل، دشمن اسلام و مسلمین، ادامه داده‏‎ ‎‏همگام با نهضت اصیل و اسلامی برادران مسلمان خود در ایران و فلسطین، همۀ غاصبین‏‎ ‎‏و استعمارگران را از کشور خود رانده و به خرابکاری و قتل و غارت آنان خاتمه دهند.‏

‏     عظمت اسلام و مسلمین را از خداوند تعالی خواستار و قطع ایادی اجانب را‏‎ ‎‏امیدوارم. درود من بر شما سرباز اسلام. توفیق و تأیید شما را خواستارم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎