مصاحبه
انقلاب ایران و ابر قدرت ها و رژیم صهیونیستی
مصاحبه با روزنامه «السفیر» پیرامون انقلاب، ابر قدرت ها و رژیم صهیونیستی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 2 آذر ‭1357

زمان (قمری) : 22 ذی الحجه ‭1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 79

موضوع : انقلاب ایران و ابر قدرت ها و رژیم صهیونیستی

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار روزنامۀ لبنانی السفیر

مصاحبه با روزنامه «السفیر» پیرامون انقلاب، ابر قدرت ها و رژیم صهیونیستی

مصاحبه

‏زمان: 2 آذر 1357 / 22 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: انقلاب ایران و ابرقدرتها و رژیم صهیونیستی‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامۀ لبنانی السفیر‏

سؤال: ‏[‏‏واشنگتن، انقلاب ایران را حرکتی بر ضد مدرنیزه کردن به حساب آورده و با آن مخالفت دارد.‏‎ ‎‏موضع شما در مورد فعالیتهای امریکا بر ضد انقلاب چیست؟‏‏]‏

جواب: ‏امریکا با کودتای نظامی، مجدداً شاه را بر ایران تحمیل کرد‏‎[1]‎‏ و به نام مدرنیزه کردن‏‎ ‎‏مملکت، انقلاب امریکایی شاه‏‎[2]‎‏ را به راه انداخت و دیدیم که نتیجۀ تمام این انقلاب به‏‎ ‎‏سود امریکا و خرابی ایران بود. کشاورزی مملکت نابود شد و ایران بازار مصرف مواد‏‎ ‎‏غذایی امریکا شد. مخازن زیرزمینی از نفت گرفته تا مس و سایر مخازن همه به نفع‏‎ ‎‏امریکا تاراج شده و می شود و در عوض سلاحهایی به ایران داده شد که به درد مملکت‏‎ ‎‏نمی خورد. و زیان دیگرش هم تحمیل بیش از چهل هزار مستشار نظامی با هزینه های‏‎ ‎‏سرسام آور آن است که گذشته از اینکه ارتش ما را از حیثیت انداخته است، تمامی‏‎ ‎‏مقدرات کشور را هم به دست آنها سپرده است و به دست همین شاه، ایران را پایگاه‏‎ ‎‏نظامی امریکا کرده و نیز با پول همین ملت، شاه را مأمور و ژاندارم منطقه در خلیج فارس‏‎ ‎‏کرده و اینها همه بخشی از ظلمهایی است که امریکا به ملت ما کرده است. بنابراین، چرا‏‎ ‎‏واشنگتن بر ضد انقلاب ملت ایران فعالیت نکند؟‏

ــ     ‏[‏‏آیا دخالت مستقیم امریکا را بعید می دانید؟‏‏]‏

ــ     ‏هم اکنون هم چیزی کمتر از دخالت مستقیم نیست.‏

ــ     ‏[‏‏جَوهای بین المللی امپریالیستی دشمن با انقلاب وجود دارد. انقلاب چگونه برای رویارویی با این‏

‏جوها عمل خواهد کرد؟ آیا شما برای دستیابی به کمک نیروهای مترقی و اسلامی در جهان، کوشش‏‎ ‎‏می کنید؟‏‏]‏

ــ     ‏دشمنان انقلاب اسلامی در امپریالیستها خلاصه نمی شود. ولی اوضاع در سطح جهانی به‏‎ ‎‏نفع این نهضت است و بتدریج این انقلاب هواداران خود را جذب و راه را برای پیشرفت‏‎ ‎‏باز می کند.‏

ــ     ‏[‏‏اکنون موضع اتحاد شوروی به عنوان دولت چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏تاکنون دولت اتحاد شوروی بسیار بد عمل کرده است. آخر شوروی هم، گاز ایران را‏‎ ‎‏می بلعد و آیا کسی بهتر از شاه را دارد؟ ما روی پای خود می ایستیم و مطمئناً پیروزیم.‏

ــ     ‏[‏‏موضع فعالیتهای ارتجاعی و در پیشاپیش آن سعودی، بر ضد انقلاب چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏بدیهی است که نهضت مقدس اسلامی همچنان که رژیم شاه را در ایران به خطر انداخته‏‎ ‎‏و به نابودی می کشاند، همچنین رژیمهای ارتجاعی در سایر کشورهای اسلامی را نیز‏‎ ‎‏تهدید می کند. از این رو طبیعی است که آنها از شاه حمایت می کنند.‏

ــ     ‏[‏‏آیا توقع این را دارید که در جهان عرب و جهان اسلام، مشکلاتی برای انقلاب اسلامی ایران پدید‏‎ ‎‏آورند؟‏‏]‏

ــ     ‏دشمنان اسلام از هیچ کوششی برای نابودی این نهضت فروگذار نمی کنند، ولکن به یاری‏‎ ‎‏خدای تعالی نهضت مقدس اسلامی، راه خود را بسرعت باز می کند و پیش می رود.‏

ــ     ‏[‏‏پیمانهای خارجی که انقلاب کوشش دارد برقرار نماید چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏ما هرگز داخل درهای بسته زندگی نمی کنیم، ولی این درها را نیز برای استعمارگران باز‏‎ ‎‏نمی نماییم که اکنون شاه چنین کرده است. روابط خارجی ما بر اساس حفظ آزادی،‏‎ ‎‏استقلال و حفظ مصالح و منافع اسلام و مسلمین است و بر این اساس با هر کشوری که‏‎ ‎‏مایل باشد با احترام متقابل عمل می کنیم.‏

ــ     ‏[‏‏شما نداهای متعددی برای ارتش داشته اید، ولی ظاهراً ارتش هنوز وحدت خود را حفظ کرده است.‏‎ ‎‏آیا این درست است؟‏‏]‏

ــ     ‏طبق اخباری که به ما می رسد حوادثی در ارتش اتفاق افتاده و می افتد که نشانۀ بیداری‏

‏آنهاست. و ما مطمئنیم که دیر یا زود به ندای ملت پاسخ برادرانه خواهند داد.‏

ــ     ‏[‏‏آیا اعتقاد دارید که شاه، موضوع اقلیتها و قومگرایی را در ایران به کار خواهد گرفت تا توده های ایرانی‏‎ ‎‏را متشتت سازد؟‏‏]‏

ــ     ‏اولاً بیش از نود درصد مردم ایران مسلمان هستند و اقلیتها در برابر آنان و در برابر‏‎ ‎‏یکپارچگی آنان نمی توانند اخلال کنند. و ثانیاً چه کسی از ظلم شاه در امان بوده است که‏‎ ‎‏امروز به ندای او پاسخ بگوید، خواه مسلمان و یا غیر مسلمان.‏

ــ     ‏[‏‏شایعاتی غربی وجود دارد مبنی بر اینکه انقلاب ایران بر نیروی روحی امام، یعنی فرد، تکیه دارد. آیا‏‎ ‎‏این درست است؟‏‏]‏

ــ     ‏اگر در گذشته نهضت ایران متکی به فرد یا گروههایی بوده است، امروز این انقلاب از‏‎ ‎‏درون مردم می جوشد و از فطرت آنان برمی خیزد. لذا ما معتقدیم با نبودن فرد خاصی‏‎ ‎‏نهضت خاموش نمی شود.‏

ــ     ‏[‏‏در اذهان مردم، دربارۀ برنامۀ انقلاب به عنوان یک انقلاب اسلامی، اشتباهی وجود دارد. مضامین‏‎ ‎‏فکری، اقتصادی و بین المللی انقلاب اسلامی ایران چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏انقلاب اسلامی بر مبنای اصل توحید استوار است که محتوای این اصل در همۀ شئون‏‎ ‎‏جامعه سایه می افکند. در اسلام، تنها معبود انسان و بلکه کل جهان، خداست که همۀ‏‎ ‎‏انسانها باید برای او یعنی برای رضای او عمل کنند. هیچ چیز و هیچ کس را نپرستند. در‏‎ ‎‏جامعه ای که شخص پرستیها و شخصیت پرستیها، نفع پرستیها و لذت پرستیها و هر نوع‏‎ ‎‏پرستش محکوم می شود و فقط انسانها دعوت می شوند به پرستش خدا، در آن صورت‏‎ ‎‏همۀ روابط بین انسانها، چه اقتصادی و یا غیر اقتصادی در داخل چنین جامعه ای و در‏‎ ‎‏رابطۀ این جامعه با خارج تغییر می کند و ضوابط عوض می شود، همۀ امتیازات لغو‏‎ ‎‏می شود. فقط تقوا و پاکی ملاک برتری است. زمامدار با پایین ترین فرد جامعه برابر است.‏‎ ‎‏ضوابط و معیارهای متعالی الهی و انسانی، مبنای پیمانها و یا قطع روابط است.‏

ــ     ‏[‏‏آیا شعار رویارویی مسلحانه با شاه، یک شعار واقعی و قابل تحقق است؟‏‏]‏

ــ     ‏برای ما، در راه رسیدن به خواسته های اسلامی، هیچ چیز غیرممکن نیست.‏


ــ     ‏[‏‏آیا خبر جدیدی در مورد امام موسی صدر هست؟‏‏]‏

ــ     ‏اقداماتی شده است؛ امیدواریم سودمند باشد و ایشان که مورد علاقۀ من و نیز شیعیان،‏‎ ‎‏بلکه مسلمین لبنان است، هر چه زودتر به وطن خویش برگشته و به کار خود مشغول‏‎ ‎‏شوند.‏

ــ     ‏[‏‏آثار قراردادهای «کمپ دیوید» و خیانت سادات بر انقلاب ایران چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏قرارداد «کمپ دیوید» و یا هر اقدامی که موقعیت اسرائیل را محکمتر می کند، اصولاً نه‏‎ ‎‏تنها به ضرر فلسطینی ها و اعراب، بلکه به ضرر همۀ کشورهای منطقه و در نتیجه تقویت‏‎ ‎‏همۀ نیروهای ارتجاعی منطقه است.‏

ــ     ‏[‏‏آیا از طرف خود پیامی برای ملت عرب دارید؟‏‏]‏

ــ     ‏پیام من برای برادران عرب و مسلمان این است که بیایید اختلافات را کنار بگذارید و‏‎ ‎‏دست برادری به یکدیگر بدهید و همگام و هم پیمان با همۀ برادران مسلمان غیر عرب،‏‎ ‎‏تنها اسلام را تکیه گاه خود قرار دهید. شما با داشتن ذخایر مادی که از حساب افزون است‏‎ ‎‏و از همۀ آنها مهمتر ذخیرۀ الهی و معنوی، که اسلام است، می توانید قدرتی باشید که‏‎ ‎‏هرگز ابرقدرتها هوس تسلط بر شما را نکنند و اینگونه شما را از چپ و راست، مورد‏‎ ‎‏حمله قرار ندهند و همه چیزتان را غارت نکنند.‏

ــ     ‏[‏‏نظر شما در مورد سرنوشت «قدس» چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏«قدس» متعلق به مسلمین است و باید به آنان برگردد.‏

‎ ‎

  • ـ 28 مرداد سال 1332.
  • ـ رفراندم 6 بهمن 1341 که «انقلاب سفید شاه و ملت» نامیده شد.