مصاحبه
روابط سیاسی آینده ایران ـ دروغگویی حکومت نظامی
مصاحبه با روزنامه «الهدف» و رادیو اتریش درباره روابط سیاسی آینده ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 9 آذر ‭1357

زمان (قمری) : 29 ذی الحجه ‭1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 144

موضوع : روابط سیاسی آینده ایران ـ دروغگویی حکومت نظامی

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگاران روزنامۀ الهدف لبنان و رادیو اتریش

مصاحبه با روزنامه «الهدف» و رادیو اتریش درباره روابط سیاسی آینده ایران

مصاحبه

‏زمان: 9 آذر 1357 / 29 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: روابط سیاسی آیندۀ ایران ـ دروغگویی حکومت نظامی‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگاران روزنامۀ الهدف لبنان و رادیو اتریش‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، وضعیت واقعی ایران را چگونه بررسی و ارزیابی می فرمایید؟‏‏]‏

جواب: ‏الآن ایران در حال انقلاب است. اعتصابات تمام قشرها را فرا گرفته است. حکومت‏‎ ‎‏نظامی شاه مشغول قتل و غارت است. از اطراف، اشرار را تحریک می کنند که به شهرها‏‎ ‎‏بریزند و مردم را بکشند. دانشگاههای ما همه تعطیل است. مدارس دینی، همه تعطیل‏‎ ‎‏است. وضع آشفته است. و تمام اینها برای این است که ‏‏[‏‏ملت‏‏]‏‏ ایران این رژیم را‏‎ ‎‏نمی خواهد. رژیمی که پنجاه سال بر مردم حکومت جائرانه کرده است. پنجاه سال‏‎ ‎‏اختناق ایجاد کرده است و مردم را کشته است. مردم نمی خواهند و ان شاءالله پیروز‏‎ ‎‏می شوند.‏

ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله ، موضع شما نسبت به سایر مخالفین شاه در ایران چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏ما با هر کسی که با خواستهای ملت ایران که سقوط شاه و شاهنشاهی است موافق باشد‏‎ ‎‏موافقیم و با ما برادر است. و اگر چنانچه با آن خواستها موافق نباشد قهراً خائن به ملت‏‎ ‎‏است و ما با او نیستیم.‏

ــ     ‏[‏‏حکومت آینده ای که بتواند مورد تأیید و قبول حضرتعالی باشد چه ترکیبی باید داشته باشد؟‏‏]‏

ــ     ‏حکومت جمهوری، متکی به آرای عمومی و اسلامی، متکی به قانون اسلام. این را‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی می گوییم و این مورد نظر ماست.‏

ــ     ‏[‏‏موقف حضرت آیت الله نسبت به دو ابرقدرت روسیۀ شوروی و امریکا چیست؟ و آیا تصور‏‎ ‎‏می فرمایید که خطر یک دخالت نظامی از طرف اینها به ایران در آینده وجود داشته باشد؟‏‏]‏

ــ     ‏خیر، چنین احتمالی را که مورد نظر شماست نمی دهیم، چون الآن هم چیزی در حد‏

‏دخالت مستقیم نظامی امریکا در ایران است. نظر ملت ایران این است که استقلال و‏‎ ‎‏آزادی پیدا کند. پس چگونه با دخالت این دو ابرقدرت قضایای ایران حل می شود؟ البته‏‎ ‎‏ما با هر کشوری اگر در امور ما دخالت نکند و با ما به عدالت رفتار کند ما هم با آنها به طور‏‎ ‎‏عدالت رفتار خواهیم کرد.‏

ــ     ‏[‏‏رابطۀ شما با دولتهای عربی چگونه خواهد بود؟ به کدام طرف تمایل پیدا خواهید کرد؟ به طرف‏‎ ‎‏دولتهای عربی مترقی نظیر لیبی، سوریه و عراق و یا به طرف دولتهای معتدل نظیر عربستان سعودی و‏‎ ‎‏مصر؟‏‏]‏

ــ     ‏دولتی که ما ایجاد می کنیم دولت اسلامی، جمهوری اسلامی است. و هر یک از آنها‏‎ ‎‏نزدیکتر به جمهوری اسلامی باشند، البته آنها نزدیکتر به ما خواهند بود و هر کدام دورتر‏‎ ‎‏باشند، دورتر.‏

ــ     ‏[‏‏حکومت نظامی‏‎[1]‎‏ گفته است که تصمیم دارند که قانون اساسی را با شریعت اسلام متناسب و تعدیل‏‎ ‎‏کنند ـ دو روز پیش در روزنامه های عربی منعکس شده بود ـ آیا حضرت آیت الله بر این عقیده هستند‏‎ ‎‏که رژیم شاه بتواند با این برنامه ها و با این قدمهایی که برمی دارد در جبهۀ مخالف خودش تأثیر بگذارد‏‎ ‎‏و برخی از آنها را به خودش جلب نماید؟‏‏]‏

ــ     ‏اینها دروغ می گویند. اگر راست می گویند اول چیزی که در قانون اساسی مخالف با اسلام‏‎ ‎‏است سلطنت شاه و اصل رژیم سلطنتی است. اگر او برطرف شد و سایر قوانین اسلام را‏‎ ‎‏هم درست کردند و این اشخاصی که الآن در رأس واقع شده اند رفتند، آن وقت تکلیف‏‎ ‎‏را روشن می کنیم.‏

‎ ‎

  • ـ کابینۀ نظامی غلامرضا ازهاری.