مصاحبه
ماه محرم ـ جنگ مسلحانه ـ رابطه با امریکا
مصاحبه با تلویزیون «پی.بی.اِس» درباره ماه محرم و رابطه با امریکا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 10 آذر ‭1357

زمان (قمری) : 30 ذی الحجه ‭1398

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 146

موضوع : ماه محرم ـ جنگ مسلحانه ـ رابطه با امریکا

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار تلویزیون سراسری پی.بی.اِس امریکا

مصاحبه با تلویزیون «پی.بی.اِس» درباره ماه محرم و رابطه با امریکا

مصاحبه

‏زمان: 10 آذر 1357 / 30 ذی الحجه 1398‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: ماه محرّم ـ جنگ مسلحانه ـ رابطه با امریکا‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار تلویزیون سراسری پی.بی.اِس امریکا‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، شما در بیانیۀ خودتان به مردم ایران خطاب کرده اید که از اول محرّم، که از فردا‏‎ ‎‏آغاز می شود، با هر وسیلۀ ممکن برای سرنگونی رژیم اقدام کنند. منظور شما از «با هر وسیلۀ ممکن»‏‎ ‎‏چیست؟‏‏]‏

جواب: ‏اعتصابات و تظاهرات است. نطقها و بیانهاست که باید از منبر منتشر شود ... ماه محرّم‏‎ ‎‏ماهی است که در آن ماه، مردم برای شنیدن مطالب حق آماده اند. و الآن مطلب حق ما،‏‎ ‎‏آزادی و استقلال است. من امر کردم که در ماه محرّم راجع به این مسائل صحبت کنند و‏‎ ‎‏مجالس داشته باشند. و اگر چنانچه منع کردند، آنها به خیابانها و کوچه ها بریزند و با هر‏‎ ‎‏وسیله ای که در اختیار دارند مطالب خودشان را بازگو کنند.‏

ــ     ‏[‏‏اوامر شما چگونه به دست میلیونها نفر طرفداران شما در ایران می رسد؟‏‏]‏

ــ     ‏مردم طرفدار من هستند و مسائلی که من طرح می کنم مسائلی است مردمی که مربوط به‏‎ ‎‏مسائل خودشان است و همه خودشان را موظف می دانند که مطالب ما را به همه جا‏‎ ‎‏برسانند.‏

ــ     ‏[‏‏مطالب شما چگونه به دست مردم می رسد؟ آیا یک سلسله مراتبی در فرماندهی وجود دارد که آنها‏‎ ‎‏معتقد و مطمئن باشند که این مطالب، بیانات خود حضرتعالی است؟‏‏]‏

ــ     ‏مردم مورد اطمینانی هستند که با ما ارتباط دارند و ما به آنها اطمینان داریم و پیامهای ما به‏‎ ‎‏وسیلۀ آنها می رسد.‏

ــ     ‏[‏‏اگر چنانچه این روشهای مسالمت آمیز و مبارزات سیاسی کنونی به نتیجه ای نرسید، آیا شما دستور‏‎ ‎‏می دهید که طرفدارانتان بجنگند؟ واقعاً اسلحه بردارند و بجنگند؟‏‏]‏


ــ     ‏ما حتی الامکان میل داریم که با مسالمت تمام بشود، و با همین ترتیبی که الآن ملت ایران‏‎ ‎‏مشغول هستند که آن اعتصابات و تظاهرات است کار تمام شود و ماه محرّم هم زیادتر‏‎ ‎‏خواهد شد. ولی چنانچه به نتیجه ای نرسید، ممکن است که تجدید نظر بکنیم.‏

ــ     ‏[‏‏حتی اگر این به معنای آن باشد که طرفداران خودتان را جلوی گلوله های شاه بفرستید؟‏‏]‏

ــ     ‏البته طرفدارهای ما نمی خواهند جلوی گلوله ها بروند. آنها می خواهند حق خودشان را‏‎ ‎‏استیفا کنند. و برای احقاق حق، این امری است ضروری، و تازه مسالمت هم می کنند.‏‎ ‎‏لکن این شاه است که به کشتن آنها امر می کند.‏

ــ     ‏[‏‏شاه در این ماههای اخیر، کوشش زیادی به کار برده تا به طرق مختلف به یک مصالحه ای با شما و‏‎ ‎‏مخالفین خودش برسد. آیا به نظر حضرتعالی، زمان این مصالحه فرا نرسیده است تا بتوانید جلوی‏‎ ‎‏کشتار تعداد زیادی از طرفداران خودتان را بگیرید؟‏‏]‏

ــ     ‏اگر او راست می گوید که می خواهد مصالحه کند، به خواست ملت عمل کند. و آن این‏‎ ‎‏است که او برود. لکن او درست نمی گوید. نمی خواهد مصالحه کند. می خواهد مردم را‏‎ ‎‏اغفال کند و بعد از آن، بدتر از اول رفتار خواهد کرد.‏

ــ     ‏[‏‏بنابراین، هیچ گونه راه حلی بجز جنگ با شاه نیست؟‏‏]‏

ــ     ‏هیچ راه حلی نیست.‏

ــ     ‏[‏‏دولت شاه گفته است که ما در دو شهر از شهرهای ایران، مقادیری اسلحه کشف کرده ایم. آیا این بدان‏‎ ‎‏معناست که شما و طرفدارانتان اسلحه جمع آوری کرده اید؟‏‏]‏

ــ     ‏طرفداران ما برای مقابله با ظلم، مشغول مهیا شدن هستند. لکن حالا دولت ایران راست‏‎ ‎‏می گوید؟! من آن را نمی دانم.‏

ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله ، آیا خود شما مطلع هستید که طرفدارانتان مسلح شده اند؟‏‏]‏

ــ     ‏به ما گفته اند که ما می خواهیم مهیا شویم و من هم اجازۀ مهیا شدن را داده ام.‏

ــ     ‏[‏‏که به معنای اینکه اسلحه جمع می کنند؟‏‏]‏

ــ     ‏بله.‏

ــ     ‏[‏‏شما از کجا این سلاحها را به دست می آورید؟‏‏]‏


ــ     ‏نمی دانم.‏

ــ     ‏[‏‏به من این جور تفهیم شده که بعضی از این سلاحها از سازمان آزادیبخش فلسطین می آید. آیا این‏‎ ‎‏درست است؟‏‏]‏

ــ     ‏اطلاعی ندارم.‏

ــ     ‏[‏‏آیا این باعث تعجب شما نخواهد بود که این سلاحها از جانب فلسطین آمده باشد؟‏‏]‏

ــ     ‏نمی دانم.‏

ــ     ‏[‏‏آیا این درست است که شما طرفدار اهداف سازمان آزادیبخش فلسطین هستید؟‏‏]‏

ــ     ‏ما طرفدار مظلوم هستیم. هر کس در هر کجا که مظلوم باشد ما طرفدار او هستیم. و‏‎ ‎‏فلسطینی ها مظلوم هستند. اسرائیل به آنها ظلم کرده است، به این جهت ما طرفدار آنها‏‎ ‎‏هستیم.‏

ــ     ‏[‏‏اگر چنانچه شاه برود و دولت مورد نظر حضرتعالی روی کار آید، چه تغییراتی در روابط دولت شما با‏‎ ‎‏اسرائیل رخ خواهد داد؟‏‏]‏

ــ     ‏ما اسرائیل را طرد خواهیم کرد و هیچ رابطه ای با او نخواهیم داشت. اسرائیل، دولت‏‎ ‎‏غاصب است و با ما دشمن.‏

ــ     ‏[‏‏آیا این بدان معناست که دیگر اسرائیل از ایران نفت دریافت نخواهد کرد؟‏‏]‏

ــ     ‏نخواهد کرد.‏

ــ     ‏[‏‏هیچ نفتی از ایران به اسرائیل نخواهد رفت؟‏‏]‏

ــ     ‏درست است.‏

ــ     ‏[‏‏اگر دولت مورد نظر شما بر سر کار آید، چه تغییراتی در روابط دولت شما با امریکا به وجود خواهد‏‎ ‎‏آمد؟‏‏]‏

ــ     ‏ما نمی خواهیم که به امریکا ظلم کنیم و نمی خواهیم که زیر بار ظلم امریکا برویم. آنها‏‎ ‎‏کارهایی که کردند و ظلم به ما بوده است، ما آنها را تحمل نخواهیم کرد. اما روابط‏‎ ‎‏دوستانه با همۀ ملتها داریم و دولتها هم اگر به طور احترام با ما رفتار کنند، ما هم احترام‏‎ ‎‏متقابل را رعایت می کنیم.‏


ــ     ‏[‏‏امریکایی ها چه بلاهایی بر سر شما آورده اند که شما به آنها اعتراض می کنید؟‏‏]‏

ــ     ‏دولتهای امریکا بزرگترین جنایتی که به ما کردند این است که این دودمان پهلوی را به ما‏‎ ‎‏تحمیل کردند و مخازن ما را با دست آن برده اند و در عوض چیزی که به درد ملت بخورد‏‎ ‎‏ندادند و ارتش ما را در تحت حمایت خودشان قرار دادند که بر ضد ملت ما قیام کند... .‏‎ ‎‏در ایران، پایگاههایی درست کردند که مخالف با استقلال ما بوده است. و ما با وجود‏‎ ‎‏حکومت این شاه هیچ زندگی صحیح نمی توانیم بکنیم. امریکاست که پشتیبانی از شاه‏‎ ‎‏می کند. و الآن هم رئیس جمهوری امریکا پشتیبانی خودش را اعلام می کند و کرده است.‏‎ ‎‏یک ملتی که برای احقاق حق خودش، برای آزادی، برای استقلال قیام کرده است،‏‎ ‎‏رئیس جمهوری امریکا تعبیر می کند که اینها مردم پست و رذلی هستند. این منطق آقای‏‎ ‎‏کارتر است و ما از ملت امریکا می خواهیم به این آقای کارتر بگویند که، ملتی که مظلوم‏‎ ‎‏است، ملتی که در تحت فشار است، ملتی که آزادی و همۀ آزادیها از او سلب شده است،‏‎ ‎‏ملتی که استقلال ندارد، ملتی که کشته می دهد، ملتی که ظالمین بر او غلبه کرده اند ... اینها‏‎ ‎‏الآن می خواهند احقاق حق خودشان را بکنند. فریاد می زنند که ما آزادی می خواهیم، ما‏‎ ‎‏استقلال می خواهیم. آیا چنین چیزی پستی و رذلی است که کارتر تعبیر می کند؟ ما از‏‎ ‎‏ملت امریکا می خواهیم و امیدواریم که از رؤسای خودشان مؤاخذه کنند. ما میل نداریم‏‎ ‎‏که در میان ملتهای مسلمان، ملت امریکا به صورتی درآید که از نظر آنها بیفتد و ملت‏‎ ‎‏امریکا را یک ملت ظالمی بدانند. ما در صورتی که ملت امریکا با ما همراهی کنند از‏‎ ‎‏ایشان تشکر هم خواهیم کرد.‏

ــ     ‏[‏‏قراردادهایی نظامی به مبلغ بیست و دو میلیارد دلار بین ایران و امریکا وجود دارد. اگر چنانچه دولت‏‎ ‎‏شما بر سر کار آید، شما با این قراردادها چه خواهید کرد؟‏‏]‏

ــ     ‏این قراردادها برخلاف مصالح مملکت ما بوده است. یکی از جنایاتی که شاه به ما کرده،‏‎ ‎‏این است که اینطور قراردادهایی که برخلاف مصلحت ملت ما و مملکت ما بوده، کرده‏‎ ‎‏است. و ما برای کلیۀ قراردادهایی که برخلاف مصلحت ملت ما باشد، ارزشی قائل‏‎ ‎‏نیستیم. بله، اگر قراردادهایی باشد که انصاف در آن رعایت شده باشد و برای ما فایده هم‏

‏داشته باشد، آن قراردادها را تصحیح می کنیم.‏

ــ     ‏[‏‏چه قراردادهایی مفید هستند و چه قراردادهایی مفید نیستند؟‏‏]‏

ــ     ‏این مسئله ای نیست که من حالا بتوانم بگویم که چه قراردادهایی مفید است. آنچه که‏‎ ‎‏می دانیم این است که آن قراردادهایی که کرده اند و نفت ما را گرفته و در ازای آن‏‎ ‎‏اسلحه هایی که به هیچ وجه به درد ما نمی خورد داده اند، این قراردادهای مضری برای‏‎ ‎‏مملکت ماست. قراردادهای مفید این است که قراردادی بکنند که چیزهای مفید برای‏‎ ‎‏ایران را بدهند، چیزهایی که برای زراعت و صنعت ایران مفید است بدهند. اما چیزهایی‏‎ ‎‏که اصلاً برای ایران فایده ای ندارد، قراردادهای غیرمفید هستند.‏

ــ     ‏[‏‏حضرتعالی راجع به پایگاههای نظامی صحبت کردید. آیا شما در صورت قدرت یافتن، خواهید‏‎ ‎‏خواست که این پایگاهها را ببندند و جمع کنند؟‏‏]‏

ــ     ‏پایگاهها برخلاف مصلحت ما است. البته بعدها، کارشناسها باید در این امر نظر بدهند.‏

ــ     ‏[‏‏آیا اخیراً از طرف امریکایی ها یا مقامات رسمی امریکا هیچ گونه تماسهایی با شما گرفته شده است؟‏‏]‏

ــ     ‏خیر.‏

ــ     ‏[‏‏آیا دولت امریکا کوشش می کند شما را نادیده بگیرد؟‏‏]‏

ــ     ‏نمی دانم.‏

ــ     ‏[‏‏به ما این جور گزارش داده اند که شما آن کسی را که بعداً بایستی از طرف شما برای ریاست دولت‏‎ ‎‏ایران کاندیدا شود، از حالا انتخاب کرده اید. آیا چنین است؟‏‏]‏

ــ     ‏در نظر داریم که انتخاب کنیم.‏

ــ     ‏[‏‏چند نفر هستند یا یک نفر؟‏‏]‏

ــ     ‏چند نفر.‏

ــ     ‏[‏‏آیا شما می گویید که دولت مورد نظر شما، از طریق خونریزیهای عظیمی، بخصوص در ماه آینده،‏‎ ‎‏روی کار آید؟‏‏]‏

ــ     ‏خیر، ابداً ما خونریزی را میل نداریم. ما می خواهیم مطلب با مسالمت تمام بشود.‏

‎ ‎