پیام
کشتار مردم مسلمان ـ لزوم فرار سربازان از سربازخانه ها و ادامه اعتصاب ها
پیام به ملت ایران درباره کشتار مردم و ادامه اعتصاب ها
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 11 آذر ‭1357

زمان (قمری) : 1 م‍ح‍رم‌ ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 152

موضوع : کشتار مردم مسلمان ـ لزوم فرار سربازان از سربازخانه ها و ادامه اعتصاب ها

زبان اثر : فارسی

مناسبت : فرا رسیدن ماه محرم

مخاطب : ملت ایران

پیام به ملت ایران درباره کشتار مردم و ادامه اعتصاب ها

پیام

‏زمان: 11 آذر 1357 / 1 محرّم 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: کشتار مردم مسلمان ـ لزوم فرار سربازان از سربازخانه ها و ادامه اعتصابها‏

‏مناسبت: فرا رسیدن ماه محرّم‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏اول محرّم 1399‏

‏     بار دیگر دست جنایتکار شاه از آستین خیانتکار دولت یاغی نظامی بیرون آمد، و‏‎ ‎‏ملت ایران را در آستانۀ ماه محرّم، ماه مقابلۀ اسلام و حق و عدالت با جنود شیطان و‏‎ ‎‏طاغوت، به خاک و خون کشید. بار دیگر سفاکان خونخوار و دزدان غارتگر و چپاولچیان‏‎ ‎‏بی وطن به فرزندان قرآن و اسلام و نوباوگان وطنخواه ملت شریف ایران، حملۀ وحشیانه‏‎ ‎‏آغاز نموده و نهالهای ثمربخش انسانیت را با مسلسل و توپ و تانک درو کردند.‏

‏     اخبار طاقت فرسای سراسر ایران عزیز تا این ساعت که یک روز از محرّم نگذشته‏‎ ‎‏است، روح و جان اینجانب را معذب نمود. اخبار این شب و روز، معرف ابعاد جنایتهای‏‎ ‎‏شاه و دولت یاغی است، و نیز نشان دهندۀ شجاعت و شهامت بی مانند ملت غیور است.‏

‏     اکنون دشمنان اسلام و ایران و هواداران رژیم یزیدی، در مقابل هواداران قرآن و‏‎ ‎‏اسلام و مخالفان سرسخت رژیم طاغوتی ابوسفیانی، صف بندی نموده و می خواهند‏‎ ‎‏شعارهای اسلامی و حسینی را، که برای احیای اسلام و به دست آوردن آزادی و استقلال‏‎ ‎‏و برقراری حکومت قرآن، به جای سلطۀ شیطان، و حکومت قانون عدل در مقابل قانون‏‎ ‎‏جنگل است، با مسلسل و توپ و تانکها که از خون دل ملت محروم تهیه شده است،‏‎ ‎‏جواب دهند. غافل از آنکه ملتی که با بیداری و هوشیاری بپاخاسته و نهضت اصیلش را‏‎ ‎‏وظیفۀ شرعی الهی تشخیص داده است، به این سلاحهای زنگ زده، با تمسخر می نگرد.‏


‏     این ملت، شیعۀ بزرگترین مرد تاریخ است که با تنی چند، نهضت عظیم عاشورا را برپا‏‎ ‎‏نمود، و سلسلۀ اموی را برای ابد در گورستان تاریخ دفن نمود، و به خواست خدای‏‎ ‎‏تعالی، ملت عزیز و پیرو بحق امام ـ علیه السلام ـ با خون خود، سلسلۀ ابلیسی پهلوی را در‏‎ ‎‏قبرستان تاریخ دفن می نماید، و پرچم اسلام را در پهنۀ کشور و بلکه کشورها به اهتزاز‏‎ ‎‏درمی آورد. کشتار دسته جمعی بزرگ دارندگان شهدای راه حق، ننگی است بر پیشانی‏‎ ‎‏شاه خائن و هواداران داخلی و خارجی او، و افتخاری است برای ملت بزرگ ایران که با‏‎ ‎‏مشت گره کردۀ خویش، در مقابل اسلحه های مدرن ایستاده و پایه های قصر ظلم و ستم را‏‎ ‎‏متزلزل نموده است. من از راه دور، درود بی پایان خود را به ملت عظیم تقدیم می نمایم،‏‎ ‎‏و در غم و شادی با آنان شریک و به آنان وفادارم. من از همۀ انسانها برای این امر انسانی‏‎ ‎‏که ملت ما برای آن قیام نموده، استمداد می کنم. من از عموم مسلمین در این نهضت‏‎ ‎‏اسلامی که برای نجات اسلام و کشور اسلامی برپا شده است، یاری می خواهم. من آنان‏‎ ‎‏را که با سکوت مرگبار و احیاناً با اعمال خود از شاه خیانتکار پشتیبانی می کنند، نصیحت‏‎ ‎‏می کنم که به ملت مظلوم که برای اسلام خون می دهد و فداکاری می کند، بپیوندند و با‏‎ ‎‏هواهای نفسانی و شیطانی خود مخالفت کنند. ملت ایران پیروز است، چه شاه با سرنیزه به‏‎ ‎‏سلطۀ غیر قانونی خویش ادامه دهد یا ندهد.افتخارات ملت ما در پیشگاه با عظمت‏‎ ‎‏خداوند تعالی به ثبت رسید. پایداری شما عزیزان من در راه حق و ابطال باطل، ملتهای‏‎ ‎‏جهان را تکان داد و ملتهای مظلوم، از جنبش شما راه خود را یافتند و رضای خداوند‏‎ ‎‏بزرگ را که از همه چیز بالاتر است، تحصیل کردید.‏

‏     من از سربازان سراسر کشور خواستارم که از سربازخانه ها فرار کنند، این وظیفه ای‏‎ ‎‏است شرعی که در خدمت ستمکار نباید بود. من از پدرها و مادرها و عائلۀ‏‎ ‎‏صاحب منصبان تقاضا دارم که آنان را از کمک به شاه خائن و اطاعت از صاحب منصبان‏‎ ‎‏خدمتگزار به شاه و اجانب، باز دارند و از درجه داران خواستارم که به ملت خود بپیوندند‏‎ ‎‏و افتخار خدمت به مسلمین را احراز کنند.‏

‏     من باید از اعتصاب همگانی که در این نهضت اسلامی و به پشتیبانی ملت برپاست‏

‏تشکر کنم. این اعتصابات پرارج، اگر چه پرزحمت است لکن در پیشبرد هدفهای انسانی‏‎ ‎‏ملت نقش مهمی دارد. اعتصابات بزرگ خود را هر چه بیشتر ادامه دهید، دستگاه این‏‎ ‎‏خائنین یاغی را فلج کنید. اعانت به این خائنان، حرام و مخالف رضای خداست. اطاعت‏‎ ‎‏از آنان، به هر عنوان، ضدیت با اسلام و خدای اسلام است. اعتصاب شرکت نفت و‏‎ ‎‏جلوگیری از هدر دادن مال عظیم ملت، اطاعت خداست. اعلامیۀ مدرسین بزرگ و‏‎ ‎‏فضلای عالیمقام حوزۀ علمیۀ قم ـ دامت برکاتهم ـ برای روز همبستگی ملت با اعتصابات‏‎ ‎‏مؤسسات دولتی و غیر دولتی بالخصوص شرکت نفت، مورد تائید اینجانب است، من نیز‏‎ ‎‏به عنوان یک فرد از این ملت، همبستگی خود را با آنان اعلام می دارم.‏

‏     در این موقع حساس که سرنوشت ملت ما باید تعیین شود، هر کس در هر مقامی که‏‎ ‎‏هست، اگر سستی کند و از پشتیبانی نهضت شانه خالی کند، مطرود پیشوای عظیم ما، امام‏‎ ‎‏عصر ـ عجل الله فرجه الشریف ـ است و بر ملت لازم است او را طرد کنند و عذری از او‏‎ ‎‏نپذیرند. اگر کسی از سیاسیون، با بودن شاه خائن، درصدد به دست گرفتن حکومت باشد،‏‎ ‎‏مطرود و مخالف اسلام است و بر ملت است که او را طرد کنند. فرصت طلبان به جای خود‏‎ ‎‏بنشینند که پایگاهی ندارند. شاه اگر به دست ملت رشید نیفتد، تنها یک راه دارد و آن‏‎ ‎‏برکناری از یاغیگری و سلطنت غاصبانه است.‏

‏اکنون در این موقع حساس مسئولیت مراجع عظام و علمای اعلام بلاد ـ دامت برکاتهم ـ و‏‎ ‎‏خطبای محترم ـ دامت افاضاتهم ـ بسیار بزرگ است و در پیشگاه خداوند تعالی همه و‏‎ ‎‏همه مسئولیم. سستی و سهل انگاری، کمک به دستگاه ظالم و به هدر دادن خون مظلوم‏‎ ‎‏است و موجب انهدام مصالح عالیۀ اسلام و کشور اسلام است. من از همۀ طبقات محترم‏‎ ‎‏که در این ماه مبارزه، تأسی به امام امت‏‎[1]‎‏ ـ سلام الله علیه ـ می نمایند تشکر می کنم. خدا با‏‎ ‎‏شماست و قرآن کریم پناهگاه ملت. والسلام علی من اتبع الهدی.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ امام حسین ع.