مصاحبه
سرانجام اوضاع ایران ـ روابط آینده ایران و امریکا
مصاحبه با تلویزیون سراسری ایتالیا درباره سرانجام اوضاع ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 11 آذر ‭1357

زمان (قمری) : 1 م‍ح‍رم‌ ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 155

موضوع : سرانجام اوضاع ایران ـ روابط آینده ایران و امریکا

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار تلویزیون سراسری ایتالیا

مصاحبه با تلویزیون سراسری ایتالیا درباره سرانجام اوضاع ایران

مصاحبه

‏زمان: 11 آذر 1357 / 1 محرّم 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: سرانجام اوضاع ایران ـ روابط آیندۀ ایران و امریکا‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار تلویزیون سراسری ایتالیا‏

سؤال: ‏[‏‏شما بیش از پیش، به صورت مرکز اتحاد همۀ نیروها درآمده اید. چرا چنین شده است؟ و چرا شاه‏‎ ‎‏نمی تواند این وضع را کنترل کند؟‏‏]‏

جواب: ‏در ایران آنچه وجود دارد فقط نیروهای اقشار و طبقات ملت است که همه در جهت از‏‎ ‎‏بین بردن رژیم شاه بیش از پیش متحد شده اند. و مرا نیز به عنوان یک خادم خود تلقی‏‎ ‎‏می کنند. ملت در طول سالیان گذشته، ماهیت شاه را به خوبی شناخته است و بیش از این‏‎ ‎‏فریب اعمال و اقوال او را نمی خورد. بنابراین ملت در مقابل شاه متحداً قیام کرده و شاه‏‎ ‎‏دیگر قادر به کنترل اوضاع نیست.‏

ــ     ‏[‏‏وضع کنونی به کجا می انجامد؟ چه راه خروجی را پیشنهاد می کنید؟ جمهوری اسلامی چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏نهضت اسلامی کنونی ایران به عنوان اولین هدف، از بین بردن سلطنت را قرار داده و‏‎ ‎‏برای آرامش در ایران و ثبات منطقه جز این راهی نیست. طبعاً برای آیندۀ مملکت و‏‎ ‎‏جایگزینی این رژیم باید راه و رسمی را انتخاب کرد که مورد موافقت و علاقۀ مجموع‏‎ ‎‏جامعه باشد. و این جمهوری اسلامی است. اساس کار یک جمهوری اسلامی، تأمین‏‎ ‎‏استقلال مملکت و آزادی ملت ما و مبارزه با فساد و فحشا و تنظیم و تدوین قوانین است‏‎ ‎‏که در همۀ زمینه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با توجه به معیارهای‏‎ ‎‏اسلامی، اصلاحات لازم را به عمل آورد. این اصلاحات با مشارکت کامل همۀ مردم‏‎ ‎‏خواهد بود. و هدفش قبل از هر چیز از بین بردن فقر و اصلاح شرایط زندگی برای‏‎ ‎‏اکثریت قاطع مردم ماست که از همه جهت مورد ظلم واقع شده اند.‏

ــ     ‏[‏‏آیا علایقی از طرف نیروهای نظامی نسبت به حرکت شما ابراز شده است؟ آیا فکر می کنید که ارتش‏

‏بیشتر بیطرف شده است؟ و یا حتی امکان تغییر جهت دادن پیدا کرده است؟ آیا فکر می کنید که خطر آن‏‎ ‎‏هست که یک کودتای نظامی، به جای جمهوری اسلامی، جای شاه را بگیرد؟‏‏]‏

ــ     ‏در تحلیل نهایی، ارتش نیز از همین مردم است. و از هم اکنون نیز مشکلاتی در داخل آن‏‎ ‎‏ایجاد شده است. امید ما آن است که ارتشیان به خود آمده و به صفوف مردم بپیوندند. به‏‎ ‎‏هر صورت ایجاد یک کودتای نظامی چیزی را تغییر نمی دهد. و تا روزی که یک‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی واقعی ایجاد نگردد، مبارزات مردم ادامه خواهد یافت.‏

ــ     ‏[‏‏آیا فکر می کنید که جنگ داخلی در ایران صورت بگیرد؟ و آیا خونریزی به نفع مردم است؟‏‏]‏

ــ     ‏این سلطنت است که خونهای مردم بیگناه را می ریزد و تمامی دولتهای جهان نیز از آن‏‎ ‎‏پشتیبانی کرده اند. حال مردم نیز قیام کرده اند و این حق مسلم آنهاست که با این رژیم به‏‎ ‎‏هر ترتیب مبارزه کنند، تا بتوانند در آینده از هرگونه خونریزی بیهوده جلوگیری نمایند.‏‎ ‎‏اصولاً جنگ داخلی موقعی صورت می گیرد که مردم به دو دسته تقسیم شده باشند. مردم‏‎ ‎‏ایران یکپارچه علیه شاه و برای ایجاد یک جمهوری اسلامی متحدند و بنابراین هیچ گونه‏‎ ‎‏امکان جنگ داخلی در ایران وجود ندارد.‏

ــ     ‏[‏‏آیا فکر می کنید که استعفای شاه ضرورت دارد؟ آیا امکان مصالحه ای وجود دارد و آیا دیدار‏‎ ‎‏فرستاده های او را رد کرده اید؟‏‏]‏

ــ     ‏از بین رفتن سلطنت، ضرورت دارد و هیچ نوع مصالحه ای با رژیم فعلی امکانپذیر نیست.‏‎ ‎‏تاکنون نیز کسی به عنوان فرستادۀ رژیم فعلی، به ما مراجعه نکرده است و در صورت‏‎ ‎‏مراجعه نیز پذیرفته نخواهد شد.‏

ــ     ‏[‏‏فکر می کنید تلاشهای شاه، در برگرداندن ایران به یک جامعۀ صنعتی مدرن باید ادامه یابد و یا تعدیل‏‎ ‎‏گردد؟ ایران چگونه باید منابع ارضی خود را بسیج کند؟ آیا فکر می کنید که ایران باید از فروش گاز به‏‎ ‎‏شوروی، و نفت به غرب خودداری کند؟‏‏]‏

ــ     ‏آنچه در سلطنت پهلوی و بخصوص در زمان شاه حاضر انجام شده است، جز از بین‏‎ ‎‏بردن اقتصاد و صنعت و کشاورزی چیزی نبوده است. تلاش آنها را نوسازی و تبدیل‏‎ ‎‏ایران به یک جامعۀ صنعتی نامیده اند. آنچه مورد نظر ماست یک نوسازی واقعی مبنی بر‏

‏نیازهای اساسی اکثریت قاطع و فقیر مردم است. از منابع ارضی با توجه به نیازهای جامعۀ‏‎ ‎‏ما، به طور کامل و در رابطه با سایر ملتهای جهان استفاده خواهد شد. آنچه در زمینۀ‏‎ ‎‏اقتصادی مورد نظر ماست، جلوگیری از غارت منابع ملت ماست، نه قطع رابطۀ اقتصادی‏‎ ‎‏با کشورهای جهان. درست در چهارچوب یک معاملۀ عادلانه است که نفت و گاز نیز به‏‎ ‎‏خریداران آن عرضه خواهد شد. مهمتر آنکه منافع حاصله از فروش منابع ارضی باید به‏‎ ‎‏مصرف پیشرفتهای اقتصادی ما برسد. و در این جهت ما قطعاً با جهان صنعتی در رابطۀ‏‎ ‎‏کامل خواهیم بود. ولی حق تصمیم گیری برای جهتی که اقتصاد ما انتخاب خواهد کرد، به‏‎ ‎‏عهدۀ خود ما خواهد بود.‏

ــ     ‏[‏‏روابط آیندۀ ایران با امریکا چگونه خواهد بود؟ آیا دولت پرزیدنت کارتر، اثر نهضت اخیر را در‏‎ ‎‏ایران درک کرده است؟ آیا فکر می کنید که روابط ایران و امریکا باید تغییر کند و در چه جهت؟‏‏]‏

ــ     ‏روابط ما با امریکا و همچنان با سایر کشورهای جهان بر اساس احترام متقابل خواهد بود.‏‎ ‎‏ما برای امریکا حق تعیین سرنوشت خود را قائل نخواهیم بود. آنچه تا به حال دولتهای‏‎ ‎‏گذشته در امریکا و اکنون دولت آقای کارتر انجام داد و می دهد، نشان می دهد که هنوز به‏‎ ‎‏تمام وسایل متوسل می شوند که این سلطنت را برای تأمین منافع خودشان حفظ کنند، و‏‎ ‎‏لذا هنوز حالت خصمانه نسبت به نهضت اسلامی کنونی دارند. تا وضع به این منوال است‏‎ ‎‏نظر ما نیز نسبت به سیاست امریکا نظری منفی است. و البته ما حساب ملت امریکا را با‏‎ ‎‏دولت امریکا جدا کرده و می کنیم و از ملت امریکا می خواهیم که از نهضت اسلامی‏‎ ‎‏ایران پشتیبانی کنند. روابط فعلی ایران و امریکا روابط ارباب و نوکری است که قطعاً باید‏‎ ‎‏به یک رابطۀ سالم تغییر پیدا کند.‏

ــ     ‏[‏‏آیا فکر می کنید سالهای تبعیدی شما می رود که پایان یابد؟‏‏]‏

ــ     ‏برای من مکان مهم نیست، بلکه هدفم مبارزه در راه رهایی مردم از قید و بند استعمار و‏‎ ‎‏استبداد است، چه در داخل و چه در خارج ایران باشم.‏

‎ ‎