مصاحبه
شایعه اعلام جهاد ـ اقامت در فرانسه
مصاحبه با مجله نیوزویک درباره اقامت در فرانسه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 آذر ‭1357

زمان (قمری) : 6 م‍ح‍رم‌ ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 180

موضوع : شایعه اعلام جهاد ـ اقامت در فرانسه

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار امریکایی مجلۀ نیوزویک

مصاحبه با مجله نیوزویک درباره اقامت در فرانسه

مصاحبه

‏زمان: 16 آذر 1357 / 6 محرّم 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: شایعۀ اعلام جهاد ـ اقامت در فرانسه‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار امریکایی مجلۀ نیوزویک‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، در مطبوعات غرب، بر اساس اعلامیه هایی که در ایران پخش شده، اینطور‏‎ ‎‏منعکس کرده اند که حضرتعالی اعلام جهاد کرده اید. آیا این خبر صحت دارد؟‏‏]‏

جواب: ‏خیر، صحت ندارد.‏

ــ     ‏[‏‏آیا حضرت آیت الله نگران این نیستند که پیامها یا بیانیه های جعلی در ایران به نام شما توزیع شود یا‏‎ ‎‏شده باشد؟‏‏]‏

ــ     ‏اعلامیه های من را مردم با مراجعه به افراد مطمئنی در ایران می شناسند.‏

ــ     ‏[‏‏در محافل غربی شایع است که شما به وسیلۀ چپیها کنترل می شوید. آیا معتقدید که کمونیستها در میان‏‎ ‎‏افراد شما باشند؟‏‏]‏

ــ     ‏نه، ابداً، این حرفها به طور کلی دروغ است.‏

ــ     ‏[‏‏پس از اینکه ویزای شما تمام شود، برنامه های شما چیست؟ آیا باز هم اینجا خواهید ماند، یا به یک‏‎ ‎‏کشور عربی خواهید رفت؟‏‏]‏

ــ     ‏بعداً تعیین می کنم.‏

ــ     ‏[‏‏اینجا شایع است که ملک حسین‏‎[1]‎‏ به پاریس می آید تا بین شما و شاه مصالحه ای بکند. آیا اگر به‏‎ ‎‎ ‎‏پاریس بیاید، شما او را خواهید پذیرفت؟‏‏]‏

ــ     ‏نه، نخواهم پذیرفت.‏

ــ     ‏[‏‏آیا شما به کسانی که اطراف شما هستند و با شما کار می کنند، اطمینان دارید؟‏‏]‏

ــ     ‏بله، اطمینان دارم.‏

‎ ‎

  • ـ پادشاه اردن و یکی از نزدیکترین و صمیمی ترین دوستان شاه.