مصاحبه
اثرات تظاهرات در ایران
مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون کانادا درباره تظاهرات عاشورا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 آذر ‭1357

زمان (قمری) : 10 م‍ح‍رم‌ ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 203

موضوع : اثرات تظاهرات در ایران

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار رادیو ـ تلویزیون کانادا

مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون کانادا درباره تظاهرات عاشورا

مصاحبه

‏زمان: 20 آذر 1357 / 10 محرّم 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: اثرات تظاهرات در ایران‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار رادیو ـ تلویزیون کانادا‏

سؤال: ‏[‏‏چه نتایجی بر این تظاهرات‏‎[1]‎‏بار است؟‏‏]‏

جواب: ‏تمام ملت رأی دادند که شاه نباید باشد و باید دنیا این معنی را بداند که شاه به هیچ وجه‏‎ ‎‏دیگر قانونیت ندارد. قبلاً هم نداشت ولی ملت دیروز و امروز اعلام کردند، اعلام‏‎ ‎‏عمومی کردند که شاه باید برود و شاه را نمی خواهند.‏

ــ     ‏[‏‏بنابراین به نظر حضرت آیت الله هیچ گونه مصالحه با شاه امکانپذیر نیست ـ ولو به عنوان اینکه فقط به‏‎ ‎‏صورت سمبلیک در سلطنت باشد؟‏‏]‏

ــ     ‏هیچ مصالحه ای با شاه ممکن نیست. شاه جانی است و باید محاکمه بشود وبه سزای‏‎ ‎‏اعمالش برسد.‏

ــ     ‏[‏‏بارها حضرتعالی فرموده اید که شخصاً در دولت آینده نخواهید بود. پس اگر این باشد رهبران سیاسی‏‎ ‎‏و گروههایی که دولت را پس از این تغییر در دست می گیرند چه کسانی خواهند بود؟ این سؤال را از این‏‎ ‎‏جهت می کنم که پشتیبانان شاه گفته اند که کسی نیست که مملکت را اداره کند و در صورتی که شاه برود‏‎ ‎‏عدم ثبات و هرج و مرج در مملکت پیش می آید.‏‏]‏

ــ     ‏شاهْ مملکت را به هرج و مرج کشیده است؛ اگر او برود اشخاص کاردان از اوضاع جهان‏‎ ‎‏زیاد است و کشور را به بهترین وجه اداره خواهند کرد.‏

‎ ‎

  • ـ تظاهرات مردم ایران در روزهای تاسوعا و عاشورا.