مصاحبه
آزادی زندانیان سیاسی
مصاحبه با خبرنگار امریکایی «یو.پی» درباره آزادی زندانیان سیاسی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 آذر ‭1357

زمان (قمری) : 10 م‍ح‍رم‌ ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 204

موضوع : آزادی زندانیان سیاسی

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار امریکایی «یو.پی»

مصاحبه با خبرنگار امریکایی «یو.پی» درباره آزادی زندانیان سیاسی

مصاحبه

‏زمان: 20 آذر 1357 / 10 محرّم 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: آزادی زندانیان سیاسی‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار امریکایی «یو.پی»  ‏

سؤال: ‏[‏‏دربارۀ آنچه در ایران امروز اتفاق افتاده چه فکر می کنید، بخصوص بعد از این‏‎ ‎‏تظاهرات آرام‏‎[1]‎‏ و آزادی زندانیان سیاسی؟‏‏]‏

جواب: ‏مردم ایران در تظاهرات بسیار وسیعشان اعلام کردند که ما شاه را نمی خواهیم. اعلام‏‎ ‎‏رسمی کردند، قطعنامه هایی صادر کردند که در این قطعنامه ها تصریح شده بود که رژیم‏‎ ‎‏سلطنتی را نمی خواهند. بنابراین شاه هیچ گونه قانونیتی ندارد.‏

ــ     ‏[‏‏شما همیشه فرموده اید که شاه باید استعفا بدهد و تا استعفای او، مبارزه خواهید کرد. بعد از استعفای او‏‎ ‎‏چه خواهید کرد؟‏‏]‏

ــ     ‏استعفا که معنی ندارد. شاه باید کنار برود. برای اینکه به واسطۀ رأی ملت شاه نشده است‏‎ ‎‏تا استعفا بدهد. او باید کنار برود. بعد از کنار رفتن او، ما جمهوری اسلامی متکی به آرای‏‎ ‎‏عمومی و قوانین اسلام برقرار خواهیم کرد.‏

ــ     ‏[‏‏جهت اساسی دولتی که شما می خواهید تشکیل بدهید چه خواهدبود؟ آیا بازگشت کامل به سنت‏‎ ‎‏مسلمانان شیعه، با زندگی قرن ما، هماهنگ خواهد بود، مثلاً با تجارت و روابط بین الملل؟‏‏]‏

ــ     ‏من نمی دانم که تبلیغات عمال خارجی و تبلیغات شاه در شما چه تأثیری کرده است که‏‎ ‎‏اسلام به معنی مصطلح امروزش را سنتی می خوانید. اسلام پیشرفته ترین حکومت را دارد‏‎ ‎‏و به هیچ وجه حکومت اسلام با تمدن مخالفتی نداشته و ندارد. اسلام خود از پایه گذاران‏‎ ‎‏تمدن بزرگ در جهان بوده است. هر کشوری که به قوانین اسلام عمل نماید بدون شک‏‎ ‎‏از پیشرفته ترین کشورها خواهد شد. ما امیدواریم که با پیروزی خود، این مطلب را به‏

‏جهان ثابت کنیم. ما با حفظ استقلال با تمام کشورها روابط دوستانه خواهیم داشت.‏

ــ     ‏[‏‏هزاران نفر در خیابانهای تهران راهپیمایی کردند و عکسهای شما را حمل می کردند و علیه سلطنت شاه‏‎ ‎‏شعار می دادند. از نقطه نظر شما این تظاهرات موفق بوده است؟‏‏]‏

ــ     ‏بسیار هم موفق بوده است. برای اینکه با آن تظاهرات به دنیا مخصوصاً امریکا ثابت‏‎ ‎‏کردند که حکومت شاه غیر قانونی است و به هیچ وجه نمی شود او را تأیید کرد. شاه باید‏‎ ‎‏برود و چاره ای ندارد.‏

ــ     ‏[‏‏هیچ گونه قهر و شورشی در تظاهرات دیروز به نظر نرسید.بعضیها می گویند شاه بدین ترتیب طوفان را‏‎ ‎‏از سر خودش رد کرده، آیا با این نظر موافقید؟‏‏]‏

ــ     ‏بزرگترین طوفان همان تظاهرات آرام دیروز بود. برای اینکه ملت ایران به دنیا فهماند که‏‎ ‎‏این تظاهرات حساب شده است و مردم ایران می توانند همه چیز را کنترل کنند و در عین‏‎ ‎‏حال شاه را نخواسته اند و رفتن شاه را خواستار شدند. باید همه بدانند که شاه چاره ای‏‎ ‎‏ندارد. باید برود.‏

ــ     ‏[‏‏بعد از استعفای شاه چه دولتی ایجاد خواهد شد؟ عدۀ زیادی از مردم امریکا فکر می کنند که دولت‏‎ ‎‏آینده ضد امریکایی خواهد بود.‏‏]‏

ــ     ‏دولت، جمهوری اسلامی است و در متن دولت ضدیتی با هیچ دولتی و مملکتی نیست.‏‎ ‎‏امریکا اگر چنانچه با این دولت رفتارش رفتار انسانی باشد و احترام را حفظ کند، این‏‎ ‎‏دولت با او هم مانند سایر دوَل احترام متقابل را حفظ خواهد کرد.‏

ــ     ‏[‏‏چه تضمینی خواهید داد که ایران نفت را به امریکا بفروشد بعد از اینکه شاه برود؟‏‏]‏

ــ     ‏تضمین نخواهیم دادو لکن اختیار داریم و ما هم می خواهیم نفت را بفروشیم. اگر امریکا‏‎ ‎‏هم مشتری است به او هم می فروشیم.‏

‎ ‎

  • ـ راهپیمایی مردم ایران در تاسوعا و عاشورا.