سخنرانی
ضرورت رعایت قانون توسط ایرانیان و مسلمانان مقیم خارج
سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره رعایت قانون توسط مسلمانان
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 20 آذر ‭1357

زمان (قمری) : 10 م‍ح‍رم‌ ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 218

موضوع : ضرورت رعایت قانون توسط ایرانیان و مسلمانان مقیم خارج

زبان اثر : فارسی

حضار : دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج

سخنرانی در جمع ایرانیان مقیم خارج درباره رعایت قانون توسط مسلمانان

سخنرانی

‏زمان: 20 آذر 1357 / 10 محرّم 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: ضرورت رعایت قانون توسط ایرانیان و مسلمانان مقیم خارج‏

‏حضار: دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج‏

‏[بسم‏‏ الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

جامعیت اسلام

‏     ان شاءالله که موفق باشند همه. من از آقایان توقع دارم که در هر جا که هستند جهاتی را‏‎ ‎‏ملاحظه کنند: یکی اینکه اسلام فقط ـ همان طوری که می دانید ـ اسلام همان طوری که‏‎ ‎‏فقط احکامی ظاهری راجع به افراد باشد نیست؛ همین طور همۀ اسلام عبارت از قیام و‏‎ ‎‏نهضت و اینها هم نیست. اسلام خیلی جهات دارد و کسی که بخواهد اسلام را بشناسد،‏‎ ‎‏همۀ جهاتی که در اسلام هست، یعنی آن چیزی که مربوط به رشد فرد است، آنکه مربوط‏‎ ‎‏به رشد جامعه است، آنکه مربوط به سیاستی است که بین آن و سایر ملل هست، آنکه‏‎ ‎‏مربوط به اقتصاد است، آنکه مربوط به فرهنگ است، تمام اینها در اسلام هست. و‏‎ ‎‏مع الأسف بعضی از اشخاص را گفته می شود ـ همین جوانهایی که در اروپا هستند و‏‎ ‎‏زندگی می کنند یا در امریکا ـ اینها همان یک جهت را در نظر می گیرند و آن جهت‏‎ ‎‏مبارزه ـ عرض می کنم که ـ تظاهرات و امثال ذلک. البته مبارزه با دشمن، مبارزه با فساد،‏‎ ‎‏مبارزه با این حکومتهای فاسد، جزء برنامه های دولت است، دولت اسلامی است و جزء‏‎ ‎‏احکام اسلام است لکن انحصار به این ندارد. آقایان همان طوری که در این جهت‏‎ ‎‏اقدامات می کنند و فعالیتها می کنند، راجع به آن تکالیف شخصیۀ خودشان، راجع به‏‎ ‎‏تکالیفی که خدای تبارک و تعالی از افراد خواسته است، که همۀ اینها به نفع خود انسان‏‎ ‎‏است، راجع به این هم باید خیلی کوشش داشته باشند و خودشان را به واسطۀ همین امور‏‎ ‎‏بسازند.‏


ایرانیان مقیم خارج باید حافظ آبروی ایران باشند

‏     از اموری که باعث تأسف من است، که بسیار در اینجاها صحبت آن هست و سؤال‏‎ ‎‏می شود، اینها‏‏[‏‏ست‏‏]‏‏ که جوانهایی که در اینجاها هستند گاهی در دکانها، در مؤسسات‏‎ ‎‏دولتی، در مؤسساتِ ـ مثلاً ـ بانکی، یا قطار یا اتومبیلها، اینها گاهی وقتها یک تخلفاتی‏‎ ‎‏می کنند، به حجت اینکه خوب اینها مال ما را خوردند پس ما هم مال آنها را. این صحیح‏‎ ‎‏نیست. شماهایی که در اینجا الآن هستید، شما اشخاصی هستید که اگر از شماها یک‏‎ ‎‏مطلب خیانتی ببینند عمومیت به ملت ایران می دهند. اینطوری است ‏‏[‏‏که می گویند‏‏]‏‎ ‎‏دزدند ملت ایران یا مسلمانها این جوری هستند! از این جهت باید خیلی این جهات را‏‎ ‎‏ملاحظه کنید که هیچ، ولو اینکه شما جایز هم بدانید ـ جایز هم نیست ـ ولو جایز هم‏‎ ‎‏بدانید که مال این مؤسسه را بردارید، برندارید. تحرُّزْ‏‎[1]‎‏ کنید از این معنی برای اینکه‏‎ ‎‎ ‎‏حفظ آبروی خودتان و حفظ آبروی اسلام و حفظ آبروی ملت لازم است. اگر در یک‏‎ ‎‏جایی که ـ مثلاً ـ می روند این جوانها، در آنجا سوار اتومبیل می خواهند بشوند یا سوار‏‎ ‎‏طیاره بشوند یا قطار بشوند، بلیتها را ـ مثلاً ـ تخلف بکنند و تقلب در آن بکنند، این با‏‎ ‎‏حیثیت انسانی یک ملت دارند بازی می کنند. اینها را شما با رفقایتان سفارش کنید که‏‎ ‎‏احتراز کنند از این مسائل؛ و این حجت که آنها مال ما را خوردند پس ما هم مال آنها را‏‎ ‎‏بخوریم، این حجتْ درست نیست، صحیح نیست. شما باید حفظ حیثیت ملت خودتان‏‎ ‎‏را، حفظ حیثیت اسلام را بکنید برای اینکه شما اگر ـ فرض کنید که ـ یک پاسبانی دست‏‎ ‎‏شما را بگیرد در یک جایی که تخلفی کردید، نمی گویند این آقا کذا، می گویند ملت‏‎ ‎‏ایران اینطوری است، می گویند اسلام اینطوری است. بنابراین تکلیف بسیار مهمی است‏‎ ‎‏که بر گردن شماها هست و تمام افرادی که از ایران و از بلاد مسلمین در اروپا یا در امریکا‏‎ ‎‏زندگی می کنند، باید خیلی این جهات را ـ جهات حفظ حیثیت خودتان را، معنویت‏‎ ‎‏خودتان را، حفظ آبروی خودتان را ـ اینها را باید در این بلادی که هستید حفظ بکنید، و‏

‏تخلفاتی که موجب هتک یک ملتی است هرگز نکنید؛ ولو جایز هم بدانید نکنید؛ ولو‏‎ ‎‏یک کسی هم هست به شما ظلم بکند شما باز تقلب ـ چیزی که اسمش تقلب می گذارند،‏‎ ‎‏اگر کشف بشود پلیس آن را تقلب می داند ـ یک همچو کاری هرگز نکنید. و به رفقایتان‏‎ ‎‏سفارش کنید که این مطلب را، که از من کراراً اینجا که آمده اند پرسیده اند و می پرسند و‏‎ ‎‏من هم همیشه گفتم نکنند، این را شما سفارش کنید که یک همچو کارهایی را نکنند اینها.‏‎ ‎‏اینها مضر است به حیثیت ما.‏

‏     و از آن طرف هم راجع به این مسائل ایران، شما در هرجا که هستید به دوستانتان، به‏‎ ‎‏دوستان امریکایی تان، دوستان اروپایی تان که آشنایی پیدا کردید، این مسائل ایران را‏‎ ‎‏بگویید که این شاه اینطور با مردم رفتار کرده؛ مردم تماماً می گویند ما این را نمی خواهیم.‏‎ ‎‏و از این مسائل ایران در آنجا افشا کنید تا اینکه ابهامی نباشد بین خارجیها و خیال کنند که‏‎ ‎‏مملکت ایران ـ مردم ایران ـ یک مردم وحشی هستند، دارند برخلاف یک حکومتی‏‎ ‎‏عمل می کنند! خیر، قضیۀ این حرف نیست بلکه می خواهند یک حکومت وحشی را از‏‎ ‎‏بین بردارند. این مسائلی است که باید شماها بگویید. و ان شاءالله که موفق باشید همیشه و‏‎ ‎‏مؤیّد باشید و سلامت باشید.‏

‎ ‎

  • ـ دوری جستن.