مصاحبه
نهضت ایران، صد در صد اسلامی ـ تشکیل اسرائیل و فاجعه ای دردناک
مصاحبه با خبرگزاری «وفا» درباره اسلامی بودن نهضت و تشکیل اسرائیل
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 24 آذر ‭1357

زمان (قمری) : 14 م‍ح‍رم‌ ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 235

موضوع : نهضت ایران، صد در صد اسلامی ـ تشکیل اسرائیل و فاجعه ای دردناک

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار خبرگزاری فلسطینی وفا

مصاحبه با خبرگزاری «وفا» درباره اسلامی بودن نهضت و تشکیل اسرائیل

مصاحبه

‏زمان: 24 آذر 1357 / 14 محرّم 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: نهضت ایران، صد در صد اسلامی ـ تشکیل اسرائیل و فاجعه ای دردناک‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار خبرگزاری فلسطینی وفا‏

سؤال: ‏[‏‏مولانا الامام، بدون شک زندگی طولانی شما پر از تجربه های مختلف و تغییرات و تحولاتی بوده‏‎ ‎‏است، و این سبب شده است که امروز از موضع قوی با مسائل برخورد کنید و خواسته ها و نظرات خود‏‎ ‎‏را خیلی واضح بیان نمایید. مضافاً بر اینکه میلیونها نفر از مردم ایران از رهبری شما در مبارزۀ خود‏‎ ‎‏برخوردارند. از حضورتان تقاضا داریم که مهمترین مراحل این تجربه های تاریخی و آثار آنها را که در‏‎ ‎‏خط امروزی مبارزۀ شما تبلور یافته است، بیان نمایید.‏‏]‏

جواب: ‏پیش از بیان تجربیات دورانی که من خودم شاهد آن بوده ام، تذکر و توضیح یک نکته‏‎ ‎‏لازم است. و آن اینکه نهضت موجود ملت ایران، همچنان که بارها گفته ام یک نهضت‏‎ ‎‏صد درصد اسلامی است و خط مشی و هدفها و راههای آن از اسلام الهام می گیرد. اگر‏‎ ‎‏ملت ایران حاضر به سازش با شاه نیست، که یک فرد ظالم و جنایتکاری است، به این‏‎ ‎‏دلیل است که اسلام اجازه نمی دهد که ظالمی بر مردم حکومت کند. ملت ایران، با رژیم‏‎ ‎‏سلطنتی مخالف است، زیرا رژیمی است تحمیلی که هرگز متکی به آرای ملت نبوده و از‏‎ ‎‏این جهت به شکل بنیادی، مخالف با اراده و خواست مردم است، و خود را موظف به‏‎ ‎‏تأمین هدفها و خواسته های مردم نمی داند و حکومت چنین رژیمی، حکومت طاغوتی‏‎ ‎‏است و اسلام اطاعت از این حکومت را بر مردم حرام کرده و مبارزه با حکومت طاغوتی‏‎ ‎‏را واجب شمرده است. و این مبارزه، از ابراز تنفر از ظلم که پایین ترین مرتبۀ نهی از منکر‏‎ ‎‏است، شروع شده، تا قتال و جنگ با دشمن ادامه دارد، تا ظلم و ظالم از بین برود و‏‎ ‎‏حکومت عدل اسلامی مستقر گردد. و اگر ملت ایران علیه تسلط اجانب مبارزه می کند،‏‎ ‎‏باز هم از اسلام دستور می گیرد، زیرا مردم مسلمان حق ندارند که غیر مسلمین را در امور‏

‏خود دخالت بدهند، که مسلط بر سرنوشت آنان شوند. و واجب است که با این مسلط‏‎ ‎‏مبارزۀ اسلامی کنند، تا استقلال جامعۀ خود را به دست بیاورد. و نسبت به تجربه های عمر‏‎ ‎‏خودم، ما می بینیم که رضاخان که هیچ گونه صلاحیت حکومت را نداشت، به زور اجانب‏‎ ‎‏و برخلاف میل ملت، بر مردم ایران تحمیل شد و با روی کار آمدن رضاخان این سه اصل‏‎ ‎‏اسلامی در امر حکومت پایمال شد، اول اصل لزوم عدالت در حاکم اسلامی و دوم اصل‏‎ ‎‏آزادی مسلمین در رأی به حاکم و تعیین سرنوشت خود و سوم اصل استقلال کشور‏‎ ‎‏اسلامی از دخالت اجانب و تسلط آنها بر مقدرات مسلمین. و اگر در آن روز برای احیای‏‎ ‎‏این سه اصل اسلامی اقدام شده بود، کار به اینجا نمی کشید، و دیده ایم که رضاخان چه‏‎ ‎‏جنایاتی نسبت به کشور اسلامی و ملت مسلمان ایران مرتکب شد. بعد از سقوط‏‎ ‎‏رضاخان، پسرش محمدرضاخان سرِ کار آمد و برخلاف اصول سه گانۀ فوق، حکومت را‏‎ ‎‏در دست گرفت و در آن موقع هم قدرتی نداشت. از این جهت به خواسته های جزئی‏‎ ‎‏مردم که پدرش نادیده گرفته بود، تن داد و بعد که مسلط شد، جنایاتی مرتکب شد که‏‎ ‎‏دست کم از پدرش نداشت. و در 25 سال پیش که شاه ضعیف شد و فرار کرد،‏‎[1]‎‏ اگر‏‎ ‎‎ ‎‏مخالفین در آن روز به این اصول سه گانۀ اسلامی توجه می کردند و کار شاه را یکسره‏‎ ‎‏می کردند به اینجا نمی کشید. و دیدیم که شاه بعداً مسلط شد و در این 25 سال و‏‎ ‎‏بخصوص در این پانزده سال اخیر جنایاتی مرتکب شده است که روی مغولان و‏‎ ‎‏چنگیزها را سفید کرده است، که ابعاد جنایاتش در بیان نمی گنجد. و از این رو در این‏‎ ‎‏مرحلۀ حساس، ملت ایران تصمیم گرفته است که متکی به اسلام و با الهام از اصول مترقی‏‎ ‎‏اسلام، نهضت خود را به پیش برد و بر اساس قواعد و ضوابط اسلامی، جامعه خود را از‏‎ ‎‏نو بنا کند و هیچ گونه سازش و راه میانه و امثال این توهمات را نپذیرد.‏

ــ     ‏[‏‏در سال 1948 فلسطین غصب شد و با همکاری دولتهای بزرگ استعماری، خواب صهیونیستی تحقق‏

‏یافت. این فاجعه بر مردم ایران چه تأثیری در آن زمان گذاشت؟ و چه عکس العملی داشت؟‏‏]‏

ــ     ‏بحق باید گفت که غصب فلسطین به دست اسرائیل متجاوز و با همکاری دولتهای بزرگ‏‎ ‎‏استعماری، برای همۀ مسلمین و نیز برای مسلمانان ایران فاجعه بود، فاجعه ای بسیار‏‎ ‎‏دردناک. و باید گفت متجاوز اصلی در این فاجعه همان دولتهای استعماری آن زمان‏‎ ‎‏بودند که این توطئه را علیه مسلمین در این منطقه طرح ریزی کردند و کشورهای اسلامی‏‎ ‎‏از دست ابرقدرتها مصیبتهای زیادی دیده اند و این هم یکی از مصایب بزرگ بود، منتها‏‎ ‎‏به دست صهیونیستها.‏

‏ملت ایران ـ نه شاه و دولت او ـ به دلیل احساس عمیق اسلامی خود از دست رفتن فلسطین‏‎ ‎‏را به مثابۀ از دست رفتن پاره ای از پیکر خود می دانست. و به همین دلیل همیشه، علی رغم‏‎ ‎‏همکاری شاه و دولتهای دست نشاندۀ او با اسرائیل، عمیقترین احساسات پاک خود را‏‎ ‎‏نثار مبارزین فلسطینی کرده است. من بیش از پانزده سال است که مکرر به همکاری شاه و‏‎ ‎‏دولت او با اسرائیل اعتراض کرده ام. و چه بسیار از ایرانیان، از روحانی و غیر روحانی به‏‎ ‎‏دلیل اعتراض به تجاوزات اسرائیل، به زندان رفته اند و شکنجه دیده اند. و ما همیشه به‏‎ ‎‏عنوان یک وظیفۀ اسلامی تا حد امکان از فلسطین دفاع کرده ایم و به خواست خدا همیشه‏‎ ‎‏در کنار سایر مسلمین به این وظیفۀ الهی عمل خواهیم کرد.‏

ــ     ‏[‏‏باید دانست که تجربۀ مصدق به همه ثابت کرد که علل شکست را جستجو نمایند و نتیجتاً به گروههای‏‎ ‎‏مختلف سیاسی نشان داد که باید روش مبارزه را تغییر دهند. تقاضا داریم نتایجی را که از این تجربه‏‎ ‎‏گرفته اید بیان نمایید. آنچنان تجاربی که شما را در ایجاد اطمینان و رابطۀ محکم با ملت یاری نمود.‏‏]‏

ــ     ‏من همیشه با روشهای مسالمت آمیز مخالفت کرده ام، شاه به هیچ وجه نمی تواند و نباید‏‎ ‎‏سلطنت کند.‏

ــ     ‏[‏‏همان طور که می دانید، انقلاب فلسطین در اوایل ژانویۀ سال 1965 شروع شد و پس از شکست 1967،‏‎ ‎‏قدرت و گسترش یافت. آیا اخبار آن به ملت ایران می رسید؟ به چه وسیله ای؟‏‏]‏

ــ     ‏آری خبر می رسید. به همان وسیله ای که به سایر کشورها می رسید. البته رژیم ایران سعی‏‎ ‎‏می کرد که اخبار جنگ مسلمانان با کفار را به نفع کفار گزارش کند و این کار را همیشه‏

‏کرده است و همیشه اعراب را مشتی مردمی که مسائل را درست درک نمی کنند، معرفی‏‎ ‎‏کرده است. رژیم، یکی از پشتیبانان بزرگ اسرائیل است. رادیو ایران و وسایل ارتباط‏‎ ‎‏جمعی همه، چه آنها که از خود رژیم است و چه آنها که زیر فشار رژیم بودند، به نفع‏‎ ‎‏اسرائیل کار می کردند و این ما بودیم که از اول با تمام برنامه ها مخالفت کردیم و اکنون نیز‏‎ ‎‏می کنیم.‏

ــ     ‏[‏‏در دهۀ 1960 شاه چیزی به نام «انقلاب سفید» برای اصلاحات ارضی و تغییرات اجتماعی اعلان کرد.‏‎ ‎‏تقاضا داریم حقیقت این نمایشنامه را بیان نمایید. بخصوص اینکه بعضی از وسایل تبلیغاتی، این روزها‏‎ ‎‏مثل «پاری ماچ» ادعا می کنند که یکی از علل انقلاب رجال دینی، حسادتشان نسبت به شاه به خاطر این‏‎ ‎‏است که زمینهای ایشان را مصادره کرده است و نیز به خاطر اجرای اصول «انقلاب سفید» است.‏‏]‏

ــ     ‏شاه پس از سالها فکر و مشاوره با حامیان خارجی اش طرحی تهیه کرد که هم بتواند ایران‏‎ ‎‏را به نفع خود و اربابانش غارت کند و هم به خیال خام خود، زمینۀ هرگونه انقلاب داخلی‏‎ ‎‏علیه خود را نابود کند. برای توجیه برنامه های ضد ملی خود ابتدا موضوع اصلاحات‏‎ ‎‏ارضی را به میان کشید، به این امید که دهقانان محروم و فقیر ایران را به بهانۀ صاحب زمین‏‎ ‎‏شدن بفریبد و آنان را علیه مخالفین خود بسیج نماید. البته اوج داستان غم انگیز شاه برای‏‎ ‎‏مردم ایران، اصلاحات ارضی بود. ولی مسئله آزادی زنان را هم به این نقطۀ اوج‏‎ ‎‏به اصطلاح انقلاب خود اضافه کرد و سایر مواد به اصطلاح انقلاب سفید، هر یک نیز در‏‎ ‎‏این نمایش مبتذل نقش خاصی ایفا کردند. و اما نتیجه چه شد؟ نتیجه اینکه، کشاورز‏‎ ‎‏ایرانی که فقیر و محروم و گرفتار چنگال مالکین بزرگ، که همه از قماش خودشان بودند،‏‎ ‎‏بود روز به روز بر فقرش افزوده شد، و سرانجام، برای لقمۀ نانی به شهرها روی آورد.‏‎ ‎‏شاه بلافاصله از این بازار کار ارزان سوءاستفاده کرد و به بهانۀ صنعتی کردن کشور، راه را‏‎ ‎‏برای سرمایه گذاران خارجی و داخلی در مؤسسات صنعتی هموار کرد. و نیز همان‏‎ ‎‏مالکین بزرگ را می بینیم که امروز به صورت کارخانه داران بزرگ که همه از وابستگان و‏‎ ‎‏سرسپردگان رژیم هستند ظاهر شده اند. دیروز اگر کشاورز ایرانی برای کوچکترین‏‎ ‎‏تخلف از دستور ارباب ظالم خود، به زیر شلاق می رفت و اموالش تاراج می شد، امروز‏

‏هم کارگران برای به دست آوردن حقوق حَقۀ خود، زیر فشار کارخانه داران به توسط‏‎ ‎‏مزدوران رژیم به گلوله بسته می شوند. و در بعضی از روستاها که روستاییانی که حاضر به‏‎ ‎‏مهاجرت نشدند، چون دارای زمینهای نسبتاً مرغوبی بوده اند، از خانه هایشان آواره‏‎ ‎‏کردند و زمینهای مرغوب را به نفع دربار و سرسپردگان دربار تصاحب نمودند. شاه برای‏‎ ‎‏ملت ایران دست به اصلاحات ارضی نزده است، بلکه طراح اصلاحات ارضی یعنی‏‎ ‎‏امریکا و سایر دول استعماری اقدام به اصلاحات! کرده است، زیرا نتیجۀ اصلاحات‏‎ ‎‏ارضی شاه، این شده است که امروز در حدود نود درصد مواد غذایی ایران از خارج‏‎ ‎‏بخصوص از امریکا تأمین می شود، و نتایج خانمانسوز اصلاحات شاه به همین جا تمام‏‎ ‎‏نمی شود. مزدوران شاه گفته اند که علمای مذهبی به دلیل اینکه اصلاحات ارضی‏‎ ‎‏زمینهای آنان را از دستشان بیرون برده، علیه شاه قیام کرده اند. کدام زمینها؟ کدام یک از‏‎ ‎‏علمای دینی از مالکین ایرانی بوده اند. زندگی علمای دینی که با سادگی در حد مردم‏‎ ‎‏معمولی است، آیا نیاز به زمینداری دارد؟! تمام دروغهای شاه و حامیانش برای ملت‏‎ ‎‏ایران روشن شده است. ابعاد خیانت شاه در زمینۀ مسائل اقتصادی به این مسائل تمام‏‎ ‎‏نمی شود. شاه از آزادی زنان صحبت می کند. آزادی کدام زن؟! در ایران زنان‏‎ ‎‏باشخصیت که خواستار حقوق انسانی خود هستند و اکثریت زنان ایرانی را تشکیل‏‎ ‎‏می دهند، امروز همه علیه شاهند و سرنگونی او را خواستارند و همۀ آنان امروز می دانند‏‎ ‎‏که آزادی زن در منطق شاه یعنی به انحطاط کشانیدن زن از مقام انسانی او و در حد یک‏‎ ‎‏وسیله با او رفتار کردن. آزادی زن در منطق شاه، یعنی پرکردن زندانها از زنان ایرانی که‏‎ ‎‏حاضر نیستند به پستیهای اخلاقی شاهانه تن بدهند.‏

ــ     ‏[‏‏این روزها، ملاحظه می شود که یکی از شعارهایی که مردم در خیابانهای شهرهای ایران می دهند و‏‎ ‎‏همچنین خود شما می دهید این است که کسانی که می کوشند سازش کنند خائن هستند. تقاضا داریم‏‎ ‎‏محتوای این شعار و عواقب آن (سازش) را بیان نمایید.‏‏]‏

ــ     ‏سازش با شاه یعنی سازش با ظالمی خائن و سازش با چنین موجودی، پیداست که خیانت‏‎ ‎‏به ملت ایران و اسلام است. و اما راه حلهای میانه را قبلاً توضیح دادم که چرا نمی پذیریم.‏


ــ     ‏[‏‏آیا ممکن است از چگونگی روابط بین خود و مقاومت فلسطین گفتگو کنید؟ معروف است که بین‏‎ ‎‏شاه و اسرائیل روابط آشکاری در میدانهای مختلف برقرار است و بخصوص اینکه شاه، اسرائیل را به‏‎ ‎‏نسبت زیادی از طریق ارسال نفت کمک می کند. تقاضا داریم بعد از آزادی ایران از حکم شاه، روابط‏‎ ‎‏خود را با اسرائیل بیان نمایید.‏‏]‏

ــ     ‏همان طور که قبلاً اشاره کردم، ما همیشه در حد امکانات و قدرتمان از برادران فلسطینی‏‎ ‎‏برای پایان دادن به تجاوز اسرائیل و آزاد کردن اراضی اسلامی از دست اسرائیل غاصب،‏‎ ‎‏حمایت می کنیم و هرگز کمترین کمکی به اسرائیل نخواهیم کرد.‏

ــ     ‏[‏‏دربارۀ جمهوری اسلامی با یک برداشت عمومی بگویید و آیا روابط جمهوری اسلامی با دو کشور‏‎ ‎‏بزرگ چگونه است؟‏‏]‏

ــ     ‏جمهوری اسلامی به این معنی است که قانون کشور را قوانین اسلامی تشکیل می دهد،‏‎ ‎‏ولی فرم حکومت اسلامی جمهوری است. به این معنی که متکی بر آرای عمومی است.‏‎ ‎‏و روابط ما با تمام کشورها بر اساس احترام متقابل به طوری که نه به آنها ظلم می کنیم و نه‏‎ ‎‏به آنها اجازۀ ظلم را می دهیم.‏

‎ ‎

  • ـ کودتای امریکایی ـ انگلیسی 28 مرداد سال 1332 که منجر به سقوط کابینه ملی محمد مصدق و روی کار آمدن زاهدینخست وزیر وقت و ادامۀ دیکتاتوری شاه شد.