مصاحبه
کودتای نظامی ـ حزب توده ـ نفت
مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون آلمان، کانال درباره کودتای نظامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 15 دی‌ ‭1357

زمان (قمری) : 6 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 345

موضوع : کودتای نظامی ـ حزب توده ـ نفت

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار رادیو ـ تلویزیون آلمان، کانال 2

مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون آلمان، کانال درباره کودتای نظامی

مصاحبه

‏زمان: 15 دی 1357 / 6 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: کودتای نظامی ـ حزب توده ـ نفت‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار رادیو ـ تلویزیون آلمان، کانال 2‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، آیا هیچ راه حلی یا حکومتی در چهارچوب سلطنت برای شما قابل قبول خواهد‏‎ ‎‏بود؟‏‏]‏

جواب: ‏با وجود سلطنت و رژیم سلطنتی راه حلی نخواهد بود.‏

ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله ، از شما دعوت شده است که به ایران برگردید. آیا حاضرید در تحت این شرایط به‏‎ ‎‏ایران برگردید؟‏‏]‏

ــ     ‏من هر وقت مقتضی بدانم به ایران می روم؛ چه دعوت بشود و چه دعوت نشود.‏

ــ     ‏[‏‏اگر شاه حاضر نباشد ایران را ترک کند و شما هم حاضر نباشید به ایران برگردید، به نظر می رسد که تنها‏‎ ‎‏یک راه حل باقی بماند و آن کودتای نظامی است و در نتیجه اختناق و تخریب و خونریزی بیشتر. نظر‏‎ ‎‏حضرتعالی چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏کودتای نظامی هم همین دولت نظامی است. چه کودتا بشود و چه نشود، ما بنای این‏‎ ‎‏داریم که به مخالفت خودمان ادامه بدهیم؛ و ما تحمل مصایب را به خاطر رسیدن ملتمان‏‎ ‎‏به آزادی و استقلال خواهیم داشت.‏

ــ     ‏[‏‏آیا از این بیم ندارید که اغتشاش ایران موجب برخورد بین المللی گردد و احتمالاً این برخورد بین‏‎ ‎‏امریکا و شوروی باشد؟‏‏]‏

ــ     ‏اگر چنین مسئله ای پیش بیاید برای جهان است؛ ولی این دو ابرقدرت هم برای چنین‏‎ ‎‏موضوعی دست به یک جنگ جهانی نخواهند زد.‏

ــ     ‏[‏‏حضرتعالی اعلام کردید که در آینده، کشورهایی که از شاه پشتیبانی کرده اند نفت دریافت نخواهند‏‎ ‎‏کرد. همچنین اعلام شده است که ارسال نفت به اسرائیل و آفریقای جنوبی متوقف گردد؛ و همۀ ممالک‏

‏صنعتی روابط تجارتی با شاه داشته اند؛ آیا این کشورها تاکنون دشمنان شما بوده اند؟‏‏]‏

ــ     ‏ما با کشورها مخالفتی نداریم. ما با دولتهایی که ظالم هستند، چه به ما ظلم کرده باشند و‏‎ ‎‏چه به برادران مسلمان ما ظلم کرده باشند و بکنند، با آنها دشمن هستیم.‏

ــ     ‏[‏‏حضرتعالی طرح یک حکومت اسلامی سوسیالیست را می ریزید؛ چه نوع سوسیالیزمی مورد نظر‏‎ ‎‏جنابعالی است؟ آیا به «حزب توده» اجازه خواهید داد که در دولت شما شرکت داشته باشند. آیا قرآن‏‎ ‎‏قانون اساسی ایران خواهد بود؟‏‏]‏

ــ     ‏ما یک جمهوری اسلامی ای تشکیل می دهیم که خود حکومت و تعیین حکومت به‏‎ ‎‏آرای ملت متکی است. قانون چنین جمهوری ای بدیهی است که قوانین اسلام است. ما‏‎ ‎‏به حزبی که مطرود جامعۀ اسلامی است اجازۀ ورود به حکومت اسلامی را نخواهیم داد.‏

‎ ‎