مصاحبه
مسائل عمومی ایران
مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون «بی.بی.سی» درباره مسائل عمومی ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 15 دی‌ ‭1357

زمان (قمری) : 6 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 347

موضوع : مسائل عمومی ایران

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار رادیو ـ تلویزیون «بی.بی.سی»

مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون «بی.بی.سی» درباره مسائل عمومی ایران

مصاحبه

‏زمان: 15 دی 1357 / 6 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: مسائل عمومی ایران‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار رادیو ـ تلویزیون «بی.بی.سی»‏

سؤال: ‏[‏‏اکنون که شاه قبول کرده است که برود ـ گر چه برای مدتی نامشخص ـ آیا دعوت بختیار را در‏‎ ‎‏مورد بازگشتن به ایران قبول خواهید کرد؟‏‏]‏

جواب: ‏من هر وقت مقتضی بدانم خودم به ایران خواهم رفت و رفتنم متوقف به دعوت کسی‏‎ ‎‏نیست؛ چه دعوت بشود یا نشود.‏

ــ     ‏[‏‏آیا از نظر شما نقش قابل قبولی در آینده برای شاه وجود دارد؟‏‏]‏

ــ     ‏هرگز او نقشی ندارد.‏

ــ     ‏[‏‏نقش آتی شما در امور کشور چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏من همان کسی که قبلاً بودم بعداً هم هستم. من مردم و حکومت را هدایت می کنم.‏

ــ     ‏[‏‏شما از بازسازی ایران و تأسیس جمهوری اسلامی صحبت کرده اید. برای ما مشکل است مقصود شما‏‎ ‎‏را درک کنیم. عملاً چگونه به این هدف دسترسی پیدا خواهید کرد؟ و زندگی مردم ایران چگونه عوض‏‎ ‎‏خواهد شد؟‏‏]‏

ــ     ‏قضیه، تغییر زندگی نیست؛ قضیه این است که تاکنون مردم تحت فشار شاه بودند و‏‎ ‎‏مملکت هم استقلال نداشته است. ما می خواهیم که مملکت را مستقل کنیم و به مردم هم‏‎ ‎‏آزادی بدهیم. و حکومت جمهوری اسلامی هم یک جمهوری است مثل سایر‏‎ ‎‏جمهوریها ولکن قانونش قانون اسلامی است.‏

ــ     ‏[‏‏بعضی از منتقدین ادعا می کنند که شما مسائل مدرن و پیچیده و مسائل جامعۀ صنعتی آیندۀ ایران را ـ که‏‎ ‎‏به سوی صنعتی شدن می رود ـ به خوبی در نمی یابید و همچنین انتقاد می کنند که شما مدت زیادی از‏‎ ‎‏ایران دور بوده اید. به این انتقادات چگونه پاسخ می دهید؟‏‏]‏


ــ     ‏البته ما برای قضایای پیچیده کارشناس داریم؛ ولی ما آنچه را درک می کنیم این است که‏‎ ‎‏شاه ظالم است و خائن، و به مملکت و ملت خیانت کرده است؛ این دیگر یک مطلب‏‎ ‎‏واضحی است که همه می دانند. ما می دانیم که مملکت ما استقلال ندارد و اجانب در همۀ‏‎ ‎‏امور مملکت ما دخالت می کنند؛ این هم که مطلب معلومی است. ما برای استقلال و‏‎ ‎‏آزادی مبارزه می کنیم.‏

ــ     ‏[‏‏غیر مسلمانان تصویری مملو از بی رحمی از جامعۀ اسلامی دارند؛ تنبیهاتی برای جرایم نسبتاً کوچک‏‎ ‎‏و یا قطع ید، چنانکه نمونه ای از آن را در پاکستان و عربستان می بینیم، گفته می شود که این قوانین‏‎ ‎‏وحشیانه هستند؛ نظر شما چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏آنهایی که نظر سوء نسبت به اسلام دارند از باب این است که اسلام را درک نکرده اند.‏‎ ‎‏حکومت اسلامی تاکنون در کار نبوده؛ حکومت اسلامی در صدر اسلام بود و هیچ‏‎ ‎‏وحشتی هم در زمان حکومت علی بن ابی طالب ـ سلام الله علیه ـ نبود و مردم در امان‏‎ ‎‏بودند. این حکومتهای فعلی است که مردم را به وحشت انداخته و هیچ گونه امنیتی در آن‏‎ ‎‏نیست و مردم را دسته دسته می کُشند. ذائقۀ تلخی که می گویید، از این حکومتهاست نه از‏‎ ‎‏حکومت اسلامی که رفتاری عادلانه و منصفانه دارد.‏

ــ     ‏[‏‏بسیاری از زنانی که در ایران به سطحی از آزادی و تحصیل رسیده اند، ترس این را دارند که به یک‏‎ ‎‏رژیم مذهبی مرتجع بازگشت داده شوند. شما برای اطمینان خاطر آنان چه می گویید؟‏‏]‏

ــ     ‏اسلام به زنان آزادی داده است و این دولت و شاه است که آزادی را از آنان سلب کرده‏‎ ‎‏است و آنان را از هر جهت به بند کشیده است.‏

ــ     ‏[‏‏سؤالی که مجبورم بکنم این است که بسیاری از منتقدین غربی شما می گویند که شما رهبر مذهبی ای‏‎ ‎‏هستید که دستتان به خون بسیاری از مردم رنگین است. آیا شما هیچ از این بابت احساس پشیمانی و‏‎ ‎‏ندامت نمی کنید که هزاران نفر در خیابانهای ایران به واسطۀ فرمانهای شما مبنی بر اِعمال مستقیم علیه‏‎ ‎‏رژیم، جان خود را از دست داده اند؟ و یا فکر می کنید که هیچ راه حلی جز این وجود نداشت؟‏‏]‏

ــ     ‏این دست شاه است که تا مرفق به خون ملت ما رنگین است. ما دفاع از حق خودمان‏‎ ‎‏می کنیم و هر انسانی حق دارد که از حق خود دفاع کند. بنابراین ما طالب آزادی و‏

‏استقلال هستیم؛ و این شاه است که مردم را وحشیانه می کشد.‏

ــ     ‏[‏‏وقتی که به ایران برگشتید، نظرتان راجع به تأمین نفت اسرائیل و آفریقای جنوبی چه خواهد بود؟‏‏]‏

ــ     ‏اسرائیل در حال جنگ با مسلمین است و غاصب سرزمینهای برادران ماست؛ ما به آن‏‎ ‎‏نفت نخواهیم داد. کشورهای دیگری که روش عادلانه ای با ما داشته باشند از نفت‏‎ ‎‏برخوردار خواهند شد.‏

‎ ‎