مصاحبه
هدف، تشکیل جمهوری اسلامی ـ امریکا، انگلیس، شوروی: دشمن شماره یک
مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون آلمان (هدف، تشکیل جمهوری اسلامی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 دی‌ ‭1357

زمان (قمری) : 7 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 355

موضوع : هدف، تشکیل جمهوری اسلامی ـ امریکا، انگلیس، شوروی: دشمن شماره یک

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار رادیو ـ تلویزیون آلمان، کانال 1

مصاحبه با رادیو ـ تلویزیون آلمان (هدف، تشکیل جمهوری اسلامی)

مصاحبه

‏زمان: 16 دی 1357 / 7 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: هدف، تشکیل جمهوری اسلامی ـ امریکا، انگلیس، شوروی: دشمن شمارۀ یک‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار رادیو ـ تلویزیون آلمان، کانال 1‏

سؤال: ‏[‏‏آیا اگر چنانچه دولتی به ریاست بختیار روی کار بیاید، شما این دولت را حمایت می کنید، اگر‏‎ ‎‏شاه بپذیرد که برای موقت هم که شده از ایران خارج بشود؟‏‏]‏

جواب: ‏هیچ دولتی را با بودن رژیم سلطنتی قبول نخواهم کرد. هدف، تشکیل جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی است و برای من از روز روشن تر است که با وضع فعلی در آینده ای نزدیک به آن‏‎ ‎‏خواهیم رسید.‏

ــ     ‏[‏‏ناظرین خارجی نرمشی در سیاست حضرتعالی در طی هفتۀ گذشته مشاهده کردند. آیا به نظر‏‎ ‎‏حضرتعالی به هم خوردن اوضاع اقتصادی ایران، کافی برای سقوط رژیم شاه هست؟ یا اینکه تصور‏‎ ‎‏می فرمایید که روشهای قهرآمیز دیگری باید تعقیب بشود؟‏‏]‏

ــ     ‏به نظر می رسد که همین نحو مبارزات برای سرنگون کردن شاه از تختش کافی خواهد‏‎ ‎‏بود.‏

ــ     ‏[‏‏بعضی از متخصصین امریکایی در ایران احساس می کنند که گزارشهایی که به مقامهای امریکایی در‏‎ ‎‏مورد ایران داده شده اشتباه بوده و این اشتباهات در اثر عدم تماس آنها با مخالفین شاه بوده است. آیا‏‎ ‎‏این مسئله  به این علت بوده است که امریکا توجه خاص بیش از اندازه نسبت به موقعیت سیاسی و‏‎ ‎‏استراتژیکی ایران داشته است یا اینکه افتراقات عمیق فرهنگی بین دو کشور علت این جریان بوده‏‎ ‎‏است؟‏‏]‏

ــ     ‏در هر صورت مورد تعجب من است که دولت امریکا ادعا می کند که اشتباه واقع شده‏‎ ‎‏است یا تماس نداشته است! یک دولت مقتدری مثل دولت امریکا لابد با همه ـ به تمام‏‎ ‎‏ابعاد ـ تماس داشته است و افراد امریکایی در ایران همۀ جهات را ملاحظه کرده اند. شاید‏

‏این اشتباه کارتر هم مثل ادعای اشتباه شاه باشد.‏

ــ     ‏[‏‏روزنامه های خارجی در اینجا گزارش داده اند که ایرانی ها تنفری نسبت به امریکایی ها و انگلیسی ها‏‎ ‎‏دارند؛ این نقل قول درست است یا غلط؟ چه دلیلی برای این تنفر وجود دارد؟‏‏]‏

ــ     ‏دقیقاً صحیح است! دولتهای امریکا و انگلیس آنقدر به ملت ما فشار آورده اند و‏‎ ‎‏اشخاص جنایتکار را تأیید کرده اند که کم کم موجب تنفر ملت ما شده است. البته شوروی‏‎ ‎‏هم دست کمی از آنها ندارد. من بارها توصیه کرده ام که دست از پشتیبانی دولت و شاه‏‎ ‎‏ایران بردارید و کاری نکنید که ملت ایران نسبت به ملتهای انگلیس و امریکا که در مقابل‏‎ ‎‏این روش دولتهای متبوعشان سکوت کرده اند بدبین شوند. و ما فعلاً امریکا و انگلیس و‏‎ ‎‏شوروی را دشمن شمارۀ یک مردم خود می دانیم؛ البته امریکا از همه بدتر است.‏

‎ ‎