گفتگو
آینده ارامنه در جمهوری اسلامی
گفتگو با عده ای از ارمنیهای مقیم فرانسه درباره آینده ارامنه در ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 16 دی‌ ‭1357

زمان (قمری) : 7 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 357

موضوع : آینده ارامنه در جمهوری اسلامی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : عده ای از جوانان ارمنی مقیم فرانسه

گفتگو با عده ای از ارمنیهای مقیم فرانسه درباره آینده ارامنه در ایران

گفتگو

‏زمان: 16 دی 1357 / 7 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: آیندۀ ارامنه در جمهوری اسلامی‏

‏مخاطب: عده ای از جوانان ارمنی مقیم فرانسه‏

سؤال: ‏[‏‏نمایندۀ گروه: ما دو نفر لبنانی و بقیه فرانسوی هستیم. قبل از هر چیز می خواستیم پشتیبانی خودمان‏‎ ‎‏را از مردم ایران و خوشحالی را از اینکه مورد قبول واقع شد که خدمتتان برسیم اعلام کنیم.‏‏]‏

جواب: ‏ان شاءالله موفق باشید. در ایران ما هم ارامنه زیادند. در آنجا هم آنها مشغول به زراعت‏‎ ‎‏و کسبند.‏

ــ     ‏[‏‏یک سال و نیم است که یک روزنامه ای را ارمنی های مقیم فرانسه چاپ می کنند و از بدو تأسیس این‏‎ ‎‏روزنامه تا به حال، وقایع ایران را دنبال کرده اند و رهبری شما را در طی نهضت اخیر به وضوح مطالعه‏‎ ‎‏کرده اند و می خواستند اگر اجازه بفرمایید چند سؤال از خدمتتان بکنند:‏

‏     شما طی بیاناتتان فرمودید که حکومت جمهوری اسلامی بنا خواهید کرد. آیا ممکن است بفرمایید‏‎ ‎‏موقعیت ارامنه در حکومت اسلامی آینده چگونه خواهد بود؟ با در نظر گرفتن اینکه ارامنه مسیحی‏‎ ‎‏هستند؟‏‏]‏

ــ     ‏بله؛ ارامنه که در آنجا هستند سابقه دارند و همیشه اینها وضعشان مثل سایر مردم بوده که‏‎ ‎‏در ایران بودند و مشغول زراعت و کسب و کارند. بعدها هم آنها از همۀ آزادیها بهره مند‏‎ ‎‏خواهند بود و با آنها با کمال عدالت رفتار خواهد شد.‏

ــ     ‏[‏‏معذرت می خواهم از اینکه مجدداً این سؤال را مطرح می کنم: ارمنی های دنیا از خودشان می پرسند که‏‎ ‎‏آیا در حکومت اسلامی آیندۀ ایران، ارامنه در اجرای مذهب خودشان و آیین مذهبی خودشان و در‏‎ ‎‏داشتن مدارسشان و در صحبت کردن به زبان ارمنی مجاز خواهند بود؟‏‏]‏

ــ     ‏مجازند، مجازند.‏

‎ ‎