مصاحبه
دلایل مخالفت با رژیم شاه ـ سیاست امریکا
مصاحبه با روزنامه «بالتیمورسان» درباره دلایل مخالفت با رژیم شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 18 دی‌ ‭1357

زمان (قمری) : 9 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 394

موضوع : دلایل مخالفت با رژیم شاه ـ سیاست امریکا

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار روزنامۀ امریکایی بالتیمورسان

مصاحبه با روزنامه «بالتیمورسان» درباره دلایل مخالفت با رژیم شاه

مصاحبه

‏زمان: 18 دی 1357 / 9 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: دلایل مخالفت با رژیم شاه ـ سیاست امریکا‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامۀ امریکایی بالتیمورسان‏

سؤال: ‏[‏‏دلایل اصلی مخالفت شما با شاه چیست؟ آیا به این علت است که شاه در اصلاحات کوتاهی کرده‏‎ ‎‏است، در اصلاحات زیاده روی و یا اصلاحات نابجا کرده است، و یا اصولاً دلایل دیگری دارد؟‏‏]‏

جواب: ‏اولاً یکی به همین دلیل که در متن سؤالات شما قرار گرفته و آن این است که شاه رسماً‏‎ ‎‏در امور ادارۀ کشور و تنظیم خطوط اصلی سیاست ایران در زمینۀ اصلاحات، در شئون‏‎ ‎‏مختلف کشور دخالت کرده است و این خود جرم است؛ زیرا شاه در سلطنت مشروطه‏‎ ‎‏مقام غیرمسئول است و حق دخالت در این امور را نداشته است؛ و این مجلسین و دولت‏‎ ‎‏بوده اند که باید دربارۀ سرنوشت مملکت ـ اگر منتخب از طرف ملت باشند ـ تصمیم‏‎ ‎‏بگیرند. در صورتی که خود شاه همیشه گفته است که او تنها فرماندۀ کشور است و تمامی‏‎ ‎‏دولتها در این سالها اعتراف کرده اند که به دستور شاه هر عملی را انجام داده اند. بنابراین‏‎ ‎‏دولتها هم مجرم بوده اند و باید محاکمه شوند و نیز وکلای مجلسین که این خلافها را‏‎ ‎‏می دیده و اعتراض نکرده اند، علاوه بر اینکه منتخب ملت نبوده اند و به این دلیل رفتن‏‎ ‎‏آنها در مجلس جرم بوده است، این سکوت آنان جرم دیگری است که باید محاکمه‏‎ ‎‏شوند، قطع نظر از اینکه تمامی دستورات و فرمانهای شاه را هم که برخلاف قانون اساسی‏‎ ‎‏بوده است تصویب کرده اند و به خیال خودشان صورت قانونی به آنها داده اند. بنابراین‏‎ ‎‏تمامی ارکان حکومت برخلاف موازین قانونی بوده است. و چون در همۀ این خلافها‏‎ ‎‏شخص شاه عامل اصلی بوده، لذا اعتراض ما در درجۀ اول مستقیماً متوجه شخص شاه‏‎ ‎‏می شود. و بعد نتیجۀ این حکومت غیرقانونی، که متکی به ملت نبوده و با دیکتاتوری و‏‎ ‎‏استبدادِ سرنیزه بر مردم تحمیل شده، این شده است که اختناق و خفقان با شدت هر چه‏

‏تمامتر بر مردم تحمیل شده و در طول این سالها هزاران کشته و زندانی و تبعیدی بر جای‏‎ ‎‏گذاشته است که هنوز هم ادامه دارد. اصلاحات شاه در زمینۀ کشاورزی نتیجه اش این شد‏‎ ‎‏که کشاورزی غنی ایران را آنچنان نابود کرد که بیش از نود درصد مواد غذایی از خارج‏‎ ‎‏در برابر تاراج نفت وارد می شود. در زمینۀ صنعت هم صنایع مونتاژ غیر متناسب با نیازها‏‎ ‎‏را پدید آورد و کشور را آنچنان وابستۀ به خارج ساخت که رهایی از این مشکل به قیمت‏‎ ‎‏سنگینی تمام خواهد شد. و در زمینۀ تسلیحات و مخازن زیرزمینی، از قبیل نفت و مس و‏‎ ‎‏سایر چیزها، و در مورد شیلات و جنگلها و مراتع و آبها که ابعاد جنایتش نیاز به‏‎ ‎‏توضیحات وسیعی دارد. و در امور فرهنگی و به فساد کشاندن سطح اخلاق عمومی‏‎ ‎‏جامعه و سایر امور باید گفت که ایران را تبدیل به ویرانستانی کرده است که امروز همۀ ما‏‎ ‎‏شاهد آنیم.‏

ــ     ‏[‏‏به نظر شما چه تغییراتی لازم است در ایران انجام شود؟‏‏]‏

‏همه چیز باید در ایران تغییر کند. از قانون اساسی گرفته تا شکل حکومت و از مسائل‏‎ ‎‏اقتصادی تا فرهنگی و اجتماعی و نظامی، همه چیز باید تغییر پیدا کند.‏

ــ     ‏[‏‏نیروهای بسیاری از سیاسیون، مذهبیون و ملیّون هستند که مخالف شاهند. آیا فکر می کنید ممکن‏‎ ‎‏است این نیروها اختلافات فیمابین خود را حل کنند و یک دولت مؤثر تشکیل دهند؟ اگر چنین است‏‎ ‎‏چرا و چه وقت این اختلافات اینقدر عمیق بوده است؟‏‏]‏

ــ     ‏ما همیشه به همۀ طبقات و قشرها توصیه کرده ایم که اختلافات خود را کنار بگذارند و‏‎ ‎‏همه با هم برای نجات ملت و مملکت خدمت کنند. و همان طور که امروز شاهد وحدت‏‎ ‎‏و یکپارچگی ملت در این مرحله از مبارزاتشان هستیم، امیدوارم این وحدت روز به روز‏‎ ‎‏بیشتر شود و همۀ سران قوم در رسانیدن کل جامعۀ مسلمان ایران به یک نظام عدل‏‎ ‎‏اسلامی کوشا باشند.‏

ــ     ‏[‏‏اگر شاه استعفا کند و یا قبول کند که از تمام قدرت سیاسی خود چشم بپوشد آیا شما مایل خواهید بود‏‎ ‎‏که در یک دولت جدید شرکت کنید؟ اگر مایل نیستید به چه دلیل؟‏‏]‏

ــ     ‏اکنون تنها به چشم پوشی از قدرت توسط شاه، اختلاف ملت با وی تمام نمی شود؛ زیرا‏

‏شاه جنایات بسیاری مرتکب شده است و بنابراین باید محاکمه و مجازات شود و نیز همۀ‏‎ ‎‏کسانی که در جنایات شاه با وی همکاری کرده اند. و ثانیاً امروز ملت ایران خواستار‏‎ ‎‏برچیده شدن رژیم سلطنتی هستند و رفراندم  روزهای تاسوعا و عاشورا به طرز‏‎ ‎‏بی سابقه ای این حقیقت را به همۀ جهانیان ثابت کرد و نیز همگی اعلام کردند که خواستار‏‎ ‎‏استقرار جمهوری اسلامی هستند که متکی به آرای ملت باشد و با معیارها و قواعد‏‎ ‎‏اسلامی تکوین یابد و عمل کند؛ و این چنین حکومتی جز با دادن بیشترین آزادیهای‏‎ ‎‏سازنده و خلاق امکانپذیر نیست.‏

ــ     ‏[‏‏آیا فکر می کنید که دولت کارتر در حال تعویض یا تغییر سیاست خویش نسبت به ایران است؟‏‎ ‎‏برداشت شما از سیاست امریکا و شوروی نسبت به ایران چیست؟ و اگر می توانستید، آیا سیاست ایران‏‎ ‎‏را بیشتر در جهت سیاست غرب تغییر نمی دادید؟‏‏]‏

ــ     ‏بر ملت امریکاست که کارتر و دولت او را استیضاح کنند و از وی بخواهند که بیش از این‏‎ ‎‏با حمایت از شاه آدمکش، حیثیت ملت امریکا را در نظر مردم ایران متزلزل نسازد. ملت‏‎ ‎‏ایران تصمیم گرفته است که خود را از چنگال استعمار و استبداد نجات دهد و مستقل و‏‎ ‎‏آزاد باشد؛ و سیاستهای خود را بر این دو پایه نیز طرح ریزی می کند و برای او مهم نیست‏‎ ‎‏که چه کسی این سیاستها را می پسندد و یا نمی پسندد.‏

ــ     ‏[‏‏آیا شما هیچ گونه کمکی و یا قول کمکی از لیبی و یا سازمان آزادیبخش فلسطین دریافت کرده اید؟‏‏]‏

ــ     ‏نه، هرگز. به هیچ وجه.‏

ــ     ‏[‏‏از قول شما گزارش شده است که گفته اید رهبران خارجی که به حمایت خود از شاه ادامه دهند، در‏‎ ‎‏تحت دولتی بدون شاه، هیچ نفت از ایران دریافت نخواهند کرد. آیا منظور شما عمدتاً ایالات متحده‏‎ ‎‏نبوده است؟ آیا فکر می کنید که این تهدید در بلند مدت مؤثر خواهد بود؟ آیا اگر شما اختیار انتخاب‏‎ ‎‏داشتید فکر می کنید جریان نفت را به روی کشورهای اسرائیل، آفریقای جنوبی، ژاپن، فرانسه، امریکا و‏‎ ‎‏غیره می بستید؟ یا به روی یک کشور خاص دیگر؟‏‏]‏

ــ     ‏ما گفته ایم که پس از رفراندم  سراسری کشور علیه شاه در روزهای تاسوعا و عاشورا که‏‎ ‎‏هر گونه مشروعیت و قانونی بودن را ـ حتی از نظر جهانیان ـ برای چندمین بار از حکومت‏

‏شاه سلب کرد، به دلیل اینکه دیگر شاه و دولت او نمایندۀ ملت نیستند، اگر هم قبلاً‏‎ ‎‏بوده اند ـ که هرگز نبوده اند ـ در این صورت هر دولتی از وی حمایت کند، علیه ملت ایران‏‎ ‎‏اقدام کرده است و ملت ایران حق دارد به چنین دولتی که حامی دشمن اوست نفت خود‏‎ ‎‏را نفروشد. البته گفته ایم که مادامی که سران این دولتها که از شاه حمایت می کنند بر سرِ‏‎ ‎‏کارند به آنها نفت نمی دهیم، خواه امریکا باشد و یا هر کشور دیگر. و اما نسبت به‏‎ ‎‏اسرائیل، مسلّم است که ما به یک دولت غیرقانونی و غاصب و متجاوز به حقوق مسلمین‏‎ ‎‏و دشمن اسلام هیچ گونه کمکی نخواهیم کرد. حساب آفریقای جنوبی هم معلوم است؛‏‎ ‎‏رژیم نژادپرستی که به هیچ وجه به هیچ یک از ارزشهای انسانی ارج نمی نهد و اصولاً‏‎ ‎‏رژیمی است سفاک و جنایتکار. ولی نسبت به دیگران، ما فروشنده هستیم و صادر کننده‏‎ ‎‏نیز خواهیم بود. البته متناسب با مصالح وضع اقتصادی و سیاسی کشور.‏

ــ     ‏[‏‏ژیسکاردستن، رئیس جمهوری فرانسه، یک بار پیشنهاد کرد که دستورات شما برای اعتراض و‏‎ ‎‏اعتصاب در ایران از محدودۀ اقامتتان در فرانسه دارد خارج می شود و به تازگی به شما اجازه داده شد که‏‎ ‎‏بیشتر در فرانسه اقامت کنید. آیا شما هیچ اخطاری از دولت فرانسه دریافت کرده اید که اعلامیه هایتان را‏‎ ‎‏باید تعدیل کنید؟ دریافت کرده اید یا نه؟ آیا شما به طور کلی خیال چنین کاری ـ تعدیل در بیانات خود ـ‏‎ ‎‏را دارید؟‏‏]‏

ــ     ‏من همچنان همیشه، به خواست خدای تعالی، به انجام وظایف خود در جهت خدمت به‏‎ ‎‏اسلام و مسلمین ادامه خواهم داد و در هر کجا محدودیتی احساس کنم، آنجا را ترک‏‎ ‎‏خواهم کرد.‏

‎ ‎