مصاحبه
حکومت بختیار ـ اقلیت های مذهبی
مصاحبه با تلویزیون سوئیس درباره حکومت بختیار و اقلیت های مذهبی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 18 دی‌ ‭1357

زمان (قمری) : 9 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 401

موضوع : حکومت بختیار ـ اقلیت های مذهبی

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار تلویزیون سوییس

مصاحبه با تلویزیون سوئیس درباره حکومت بختیار و اقلیت های مذهبی

مصاحبه

‏زمان: 18 دی 1357 / 9 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: حکومت بختیار ـ اقلیتهای مذهبی‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار تلویزیون سوئیس‏

سؤال: ‏[‏‏شاه اعلام کرده که بزودی از مملکت خارج خواهد شد و شورای سلطنتی تشکیل خواهد داد. آیا‏‎ ‎‏در چنین صورتی به ایران مراجعت خواهید کرد یا خیر؟‏‏]‏

جواب: ‏رفتن به ایران تابع این است که احراز کنم که وجود من در ایران نافعتر است برای‏‎ ‎‏نهضت از اینجا؛ هر وقت احراز کنم خواهم رفت. اما رفتن شاه فقط منظور ما را عملی‏‎ ‎‏نمی کند؛ ما رژیم سلطنتی را غیرقانونی می دانیم و مردم با رفراندم خود او را ساقط کردند‏‎ ‎‏و رژیم باید از مکان غصبیش دست بردارد تا ملت حکومت اسلامی را ان شاءالله تأسیس‏‎ ‎‏کند.‏

ــ     ‏[‏‏براساس گزارشهایی که دریافت داشته ایم، شما با امریکایی ها، با هیأتی امریکایی ـ تماسهایی گرفته اید‏‎ ‎‏و احیاناً لیست کسانی که ممکن است در آینده حکومت بکنند به آنها داده اید؛ آیا این واقعیت دارد؟‏‏]‏

ــ     ‏خیر؛ ما هرگز با امریکایی ها تماسی نگرفته ایم.‏

ــ     ‏[‏‏حکومت بختیار را چگونه می بینید که فرموده اید غاصب است و غیر قانونی؟‏‏]‏

ــ     ‏حکومت بختیار متکی به شاه است که شاه سلطنتش غیرقانونی است و مردم او را با‏‎ ‎‏رفراندم خویش عزل کردند. از طرفی متکی است بر مجلسین که مجلسین قانونیت ندارد،‏‎ ‎‏برای اینکه منبعث از ارادۀ ملت نیست.‏

ــ     ‏[‏‏سیاست (نظر) کلی شما راجع به اقلیتهای مذهبی در آینده چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏اقلیتهای مذهبی در آینده آزاد هستند و در ایران در رفاه زندگی خواهند کرد، و ما با آنها‏‎ ‎‏با کمال انصاف و مطابق با قانون عمل خواهیم کرد. آنان برادران ایرانی ما هستند. آنان هم‏‎ ‎‏از شاه و دارودسته اش به تنگ آمده اند.‏

‎ ‎