پیام
تشکیل شورای انقلاب، دولت بختیار و احتمال کودتای نظامی
پیام به ملت ایران (تشکیل شورای انقلاب، دولت بختیار و احتمال کودتا)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 22 دی‌ ‭1357

زمان (قمری) : 13 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 426

موضوع : تشکیل شورای انقلاب، دولت بختیار و احتمال کودتای نظامی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : ملت مسلمان ایران

پیام به ملت ایران (تشکیل شورای انقلاب، دولت بختیار و احتمال کودتا)

پیام

‏زمان: 22 دی 1357 / 13 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: تشکیل شورای انقلاب، دولت بختیار و احتمال کودتای نظامی‏

‏مخاطب: ملت مسلمان ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏سلام و تحیت بر ملت قهرمان و شریف ایران! سلام بر شهدای راه حق!‏

‏     اکنون که روز پیروزی ملت شجاع نزدیک می شود، اکنون که خونهای پاک عزیزان‏‎ ‎‏بیگناهی که برای دفاع از حق و حقیقت به دست جلادان خون آشام شاه بر زمین ریخته‏‎ ‎‏شده است بارور می گردد، لازم می دانم مراتب ذیل را به اطلاع ملت ایران و مردم جهان‏‎ ‎‏برسانم:‏

‏     1 ـ به موجب حق شرعی و براساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به‏‎ ‎‏اینجانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام «شورای‏‎ ‎‏انقلاب اسلامی» مرکب از افراد باصلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین‏‎ ‎‏شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی‏‎ ‎‏خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده است؛ از آن جمله‏‎ ‎‏مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و‏‎ ‎‏مقدمات اولیۀ آن را فراهم سازد. دولت موقت در اولین فرصت که مناسب و صلاح‏‎ ‎‏دانسته شود به ملت معرفی و شروع به کار خواهد نمود. دولت جدید موظف به انجام‏‎ ‎‏مراتب زیر است:‏

‏     الف ـ تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم به منظور تصویب قانون اساسی‏‎ ‎‏جدید جمهوری اسلامی.‏

‏     ب ـ انجام انتخابات براساس مصوبات مجلس مؤسسان و قانون اساسی جدید؛‏


‏     ج ـ انتقال قدرت به منتخبین جدید.‏

‏     2 ـ دولت کنونی،‏‎[1]‎‏ که منصوب شاه مخلوع و مجلسینْ غیرقانونی می باشد، هرگز‏‎ ‎‏مورد قبول مردم نخواهد بود. همکاری با این دولت غاصب به هر شکل و به هر نحوی‏‎ ‎‏شرعاً حرام و قانوناً جرم است. همان طوری که کارمندان محترم و مبارز بعضی از‏‎ ‎‏وزارتخانه ها و ادارات دولتی عمل کرده اند باید از اطاعت وزرای غاصب سرپیچی‏‎ ‎‏نموده و در صورت امکان آنان را به وزارتخانه ها راه ندهند. خواست ملت مظلوم ایران‏‎ ‎‏تنها رفتن شاه و برچیده شدن بساط نظام سلطنتی نیست، بلکه مبارزۀ ملت ایران تا استقرار‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی که متضمن آزادی ملت و استقلال کشور و تأمین عدالت اجتماعی‏‎ ‎‏باشد ادامه خواهد داشت. تنها با رفتن شاه و انتقال قدرت به ملت است که آرامش به‏‎ ‎‏کشور عزیزمان باز خواهد گشت. تنها با استقرار حکومت عدل اسلامی مورد تأیید و‏‎ ‎‏پشتیبانی مردم و با شرکت فعالانۀ همۀ ملت است که می توان خرابیهای عظیم فرهنگی و‏‎ ‎‏اقتصادی و کشاورزی را که رژیم فاسد شاه به وجود آورده است جبران نموده و نوسازی‏‎ ‎‏مملکت را به نفع طبقات زحمتکش و مستضعف آغاز نمود.‏

‏     3 ـ احتمال این هست که شاه خائن که در حال رفتن است، دست به یک جنایت‏‎ ‎‏بزرگتری بزند و آن یک کودتای نظامی است که کراراً تذکر داده ام که این آخرین ضربۀ‏‎ ‎‏اوست ولکن ملت دلیر می داند که در ارتش به جز تنی چند سرسپرده و خونخوار، که از‏‎ ‎‏قرار مذکور در پستهای مهم مستقر شده اند و به من نیز معرفی کرده اند، جناحهای شریف‏‎ ‎‏ارتش به این سرسپردگان اجازه نخواهند داد تا دست به چنین جنایتی که مخالف با ملیت‏‎ ‎‏و مذهب آنان است بزنند. من بر حسْب وظیفۀ الهی و ملی خود به ارتش ایران هشدار‏‎ ‎‏می دهم و از صاحب منصبان و درجه داران می خواهم که در صورتی که چنین توطئه ای‏‎ ‎‏در کار باشد شدیداً از آن جلوگیری کنند و راضی نشوند چند نفر خونخوار، ملت شریف‏‎ ‎‏ایران را به خاک و خون کشند. این وظیفۀ الهی شما ارتش محترم است که در صورت‏

‏فرمانبرداری از خائنان بالفطره، پیش خدای تبارک و تعالی مسئول و در جوامع بشریت‏‎ ‎‏محکوم و مورد نفرین نسلهای آتیه خواهید بود.‏

‏     بر ملت شجاع ایران است که خود را در مقابل چنین توطئه ای به هر وسیلۀ ممکن‏‎ ‎‏مجهز کنند، و با اتکا به خدای تعالی از اشخاصی که به جز سودطلبی چیزی در نظر ندارند‏‎ ‎‏نهراسند، که مبارزات پرشور ملت ایران نشان داده است که نمی هراسند؛ و می دانند که‏‎ ‎‏اینان هم مثل آن خائنین که فرار را اختیار و با مال ملت در خارجْ زندگی را انتخاب‏‎ ‎‏کرده اند، استقامت را از دست داده اند. ملت ایران موظف است که به درجه داران و‏‎ ‎‏افسران و صاحب منصبان شریف احترام بگذارند. باید توجه داشته باشند که چند نفر‏‎ ‎‏ارتشی خائن نمی توانند اکثریت ارتش را آلوده کنند؛ حساب این چند نفر ارتشی‏‎ ‎‏خونخوارْ معلوم و از حساب ارتش ایران جداست. ارتش از ملت است و ملت از ارتش؛ با‏‎ ‎‏رفتن شاه خائن خللی بر آن وارد نخواهد شد.‏

‏     4 ـ ملت شریف باید تا نتیجۀ نهایی، دست از مبارزات پرشور خود برندارند، که‏‎ ‎‏نمی دارند. باید به اعتصابات و تظاهرات ادامه دهند و در صورتی که چماق به دستان و یا‏‎ ‎‏مفسدین به آنان حمله کردند، می توانند دفاع از خود کنند اگر چه منتهی به قتل آنان شود.‏‎ ‎‏از خداوند تعالی نصرت اسلام و مسلمین و نابودی مخالفین ملت شریف را خواهانم.‏‎ ‎‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

  • - دولت شاپور بختیار.