مصاحبه
قانونی نبودن دولت ایران، نقش مذهب، احتمال کودتا
مصاحبه با تلویزیون «آر.اِی.آی» درباره نقش مذهب و احتمال کودتا
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 22 دی‌ ‭1357

زمان (قمری) : 13 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 429

موضوع : قانونی نبودن دولت ایران، نقش مذهب، احتمال کودتا

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار تلویزیون «آر.اِی.آی» ایتالیا

مصاحبه با تلویزیون «آر.اِی.آی» درباره نقش مذهب و احتمال کودتا

مصاحبه

‏زمان: 22 دی 1357 / 13 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: قانونی نبودن دولت ایران، نقش مذهب، احتمال کودتا‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار تلویزیون «آر.اِی.آی» ایتالیا‏

سؤال: ‏[‏‏چرا با دولت بختیار مخالف هستید؟ حکومتی را که شما می خواهید چیست؟‏‏]‏

جواب: ‏حکومت بختیار غیرقانونی است. شاه او را تعیین کرده است و شاه خلاف قانون است.‏‎ ‎‏شاه نیست و مجلسین او را تأیید کرده اند. مجلسین ملی نیستند. بنابراین ما با او مخالف‏‎ ‎‏هستیم. آن حکومتی که ما اختیار می کنیم یک جمهوری است که متکی به آرای ملت‏‎ ‎‏است و قانون اساسی اش اسلام است.‏

ــ     ‏[‏‏شکل حکومت اسلامی شما در ایران چگونه است و نقش شما در آن چه خواهد بود؟‏‏]‏

ــ     ‏حکومت، جمهوری است مثل سایر جمهوریها؛ و احکام اسلام هم احکام مترقی و‏‎ ‎‏دموکراسی و پیشرفته و با همۀ مظاهر تمدن موافق. و من هم نقشی در خود حکومت‏‎ ‎‏ندارم؛ همان نقش هدایت را دارم.‏

ــ     ‏[‏‏نقش غیر مذهبیها در حکومت آینده چیست؟ آیا دولتی متشکل از غیر مذهبیها خواهید داشت؟‏‏]‏

ــ     ‏دولت ما اسلامی است و از غیر مذهبیها در دولت راهی ندارند؛ چون رأی نمی آورند؛‏‎ ‎‏چرا که جامعه، اسلامی است.‏

ــ     ‏[‏‏آیا شانسی برای کودتای نظامی در حال حاضر در ایران به نظر شما وجود دارد؟‏‏]‏

ــ     ‏احتمال کودتای نظامی می دهم ولیکن اینطور که یک شانسی داشته باشد و بتواند ملت را‏‎ ‎‏آرام کند، این احتمال نیست؛ بلکه من احتمال یک انفجار عظیمی می دهم که جلوگیری‏‎ ‎‏آن بسیار مشکل است. و من توصیه می کنم به کسانی که می خواهند این کودتا را بپا کنند ـ‏‎ ‎‏چه عاملین داخلی و چه عاملین خارجی ـ این کار را نکنند که هیچ نفعی به حال آنها‏‎ ‎‏ندارد. و من اشخاصی که در داخل در این فکر هستند می شناسم؛ به من معرفی شده اند و‏

‏آنها باید ملاحظه کنند که برای آنها بسیار خطرناک است. و امریکا هم اگر چنانچه دستی‏‎ ‎‏در این کار داشته باشد باید خودداری کند که اگر چنین چیزی بشود، ملت ایران از امریکا‏‎ ‎‏می داند و برای امریکا بسیار مضر است.‏

ــ     ‏[‏‏آیا با کشوری که به شاه اجازۀ اقامت دهد مخالفت خواهید کرد؟‏‏]‏

ــ     ‏خیر، مخالفت نمی کنیم لکن شاه را که باید محاکمه بشود، ممکن است از آن کشور‏‎ ‎‏بخواهیم. اگر چنانچه بعداً خواستند که تسلیم نکنند آن وقت یک فکری خواهیم کرد.‏

ــ     ‏[‏‏اخیراً شما نمایندۀ دولت لیبی را به حضور پذیرفته اید. گفته می شود به شما کمک مالی کرده اند. آیا‏‎ ‎‏صحیح است؟ اگر صحیح نیست چه دلیلی دارید؟‏‏]‏

ــ     ‏نمایندۀ لیبی آمده است اینجا لکن در مسائل دیگری با من صحبت کرده است و اصلاً‏‎ ‎‏صحبت مسائل مالی نشده است. نه لیبی و نه کشورهای دیگر به من کمک مالی نکرده اند‏‎ ‎‏و من احتیاج به کمک مالی ندارم. من با شاه با یک قلم و چند صفحه کاغذ مبارزه می کنم‏‎ ‎‏و اگر من یکوقت محتاج به کمکی باشم ملت من به من کمک خواهد داد. ‏

ــ     ‏[‏‏چه موقعی شما به ایران مراجعت می کنید؟‏‏]‏

ــ     ‏احتمال می دهم که نزدیک شده باشد.‏