مصاحبه
مسائل عمومی ایران
مصاحبه با خبرنگار «اِی.بی.سی» درباره مسائل عمومی ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 22 دی‌ ‭1357

زمان (قمری) : 13 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 431

موضوع : مسائل عمومی ایران

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار تلویزیون اِی.بی.سی امریکا

مصاحبه با خبرنگار «اِی.بی.سی» درباره مسائل عمومی ایران

مصاحبه

‏زمان: 22 دی 1357 / 13 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: مسائل عمومی ایران‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار تلویزیون اِی.بی.سی امریکا‏

سؤال: ‏[‏‏حضرت آیت الله ، شاپور بختیار مخالف شاه است. چرا مخالف شاپور بختیار هستید؟‏‏]‏

جواب: ‏اولاً بختیارمخالف شاه نیست. اومی خواهد شاه رانگه دارد. ایشان با امریکا بند و بست‏‎ ‎‏دارد. وثانیاًبرفرض اینکه مخالف شاه باشد خودش مخالف قانون است. مجلسین مخالف‏‎ ‎‏قانونند و شاه هم مخالف قانون است. از این جهت ما مخالف او هستیم.‏

ــ     ‏[‏‏به نظر می رسد که سیاست امریکا در ایران تغییرات عمده ای پیدا کرده و امروز معتقدند که شاه باید‏‎ ‎‏برود. با توجه به این تغییر عمده ای که در سیاست امریکا در مورد وضع شاه پیدا شده، آیندۀ روابط‏‎ ‎‏امریکا و ایران را چه جور می بینید و نظرتان چیست؟‏‏]‏

ــ     ‏تا رژیم بکلی از بین نرود و ما حکومت اسلامی را آنطور که می خواهیم مستقر نکنیم‏‎ ‎‏نمی توانیم راجع به روابط با امریکا به طور قطع صحبت کنیم. لکن احتمال می دهیم که اگر‏‎ ‎‏امریکا با ایران روابط حسنه داشته باشد، ایران هم با او روابط حسنه خواهد داشت.‏

ــ     ‏[‏‏شما هم احساس می کنید که شرایط فعلی خط سیاست امریکا در جهتی است که شما را راضی کند؟‏‏]‏

ــ     ‏تاکنون احساس نکرده ام.‏

ــ     ‏[‏‏تحت یک حکومت اسلامی، به نظر شما باز هم ایران می تواند به امریکا نفت بفروشد؟‏‏]‏

ــ     ‏در صورتی که امریکا دست از کارهایش بردارد و ایران را به حال خودش بگذارد و‏‎ ‎‏به هیچ وجه دخالت در سرنوشت مملکت ایران نداشته باشد، امریکا هم یکی از‏‎ ‎‏مشتریهایی است که نفت به او داده می شود.‏

ــ     ‏[‏‏لطفاً نظرتان را در مورد دولت اسلامی مشخص تر بیان کنید.‏‏]‏

ــ     ‏دولت اسلامی که ما می خواهیم یک جمهوری است که به آرای ملت درست می شود و‏

‏احکام اسلام هم در او اجرا می شود. قانون اساسی همان قانون اسلام است و قانون اسلام‏‎ ‎‏مسبب آزادیها و دموکراسی حقیقی است و استقلال کشور را نیز تضمین می کند.‏

ــ     ‏[‏‏مطالبی کشف شده است در این مورد که نظرات حضرتعالی مخالف سایر مذاهب خصوصاً یهودیها و‏‎ ‎‏مسیحیان است. ممکن است نظرتان را راجع به سایر مذاهب چه داخل اسلام، چه خارج اسلام بیان‏‎ ‎‏کنید.‏‏]‏

ــ     ‏ما کراراً این مطلب را گفته ایم که اسلام نسبت به اقلیتهای مذهبی احترام قائل است و آنها‏‎ ‎‏در این مملکت ما آزادند و حتی حق رأی دارند، حق تعیین وکیل دارند. و آنچه گفته‏‎ ‎‏شده است که ما مخالف با آنها هستیم تبلیغاتی است که شاه به راه انداخته است. اسلام‏‎ ‎‏همیشه با آنها به طور مسالمت رفتار کرده است و حتماً زندگی آنها در حکومت اسلامی‏‎ ‎‏بهتر از الآنشان است.‏

ــ     ‏[‏‏در این نهضت، حضرتعالی که در خارج از ایران بوده اید، قدرت بی نهایت زیادی را کسب کرده اید.‏‎ ‎‏این قدرت بسیار بزرگ است و ما می خواستیم بدانیم که اگر در ایران بودید آیا همین قدرت را کسب‏‎ ‎‏می کردید؟‏‏]‏

ــ     ‏این قدرت مذهبی است و ما اگر ایران هم باشیم به عنوان یک نفر آدم مذهبی ما را‏‎ ‎‏می شناسند که خدمتگزار این مردم هستیم و فرقی نیست بین داخل و خارج.‏

ــ     ‏[‏‏محبوبیت شما حتی در بین کسانی است که به مذهب چندان علاقه نداشته اند و بیشتر تغییر و تبدیلات‏‎ ‎‏در مسائل اجتماعی را می خواستند. آیا فکر نمی کنید همین تبعید شما به خارج موجب شده که یک‏‎ ‎‏حالت رمزی به وجود بیاورد که آنها علاقه مند شوند؟‏‏]‏

ــ     ‏آنها هم که علاقه دارند علاقۀ ملی دارند. چون ما با مصالح ملی آنها موافق هستیم و‏‎ ‎‏کسانی که به کشور آنها خیانت کرده اند و استقلال آنها را از بین برده اند ما با آنها مخالفیم.‏‎ ‎‏در نهاد تمام ملت این مسائل هست، از این جهت با ما حتی قشرهای غیرمذهبی هم‏‎ ‎‏موافقند.‏

ــ     ‏[‏‏ابهاماتی در مورد نقش شما در آینده وجود دارد. ممکن است نقش خود را در آینده بفرمایید؟‏‏]‏

ــ     ‏من در آینده هم همین نقشی را که الآن دارم خواهم داشت. نقش هدایت، راهنمایی و در‏

‏صورتی که مصلحتی در کار باشد اعلام می کنم و اگر چنانچه خیانتکاری در کار باشد با او‏‎ ‎‏مبارزه می کنم. لکن من در خود دولت هیچ نقشی ندارم.‏

ــ     ‏[‏‏آیا یک شورای علمای مذهبی خواهد بود که شما در رأس آن قرار بگیرید؟‏‏]‏

ــ     ‏بعد باید ببینم چه خواهد شد.‏

ــ     ‏[‏‏شما فکر می کنید در خارج از ایران مدت زیادی خواهید ماند؟‏‏]‏

ــ     ‏من هر وقت مصلحت دیدم برمی گردم.‏

ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله ، چه موقع به فکرتان رسید که می توانید بر شاه غالب شوید؟‏‏]‏

ــ     ‏این امری است که نمی توانم دقیقاً بگویم. ولی مدتهاست که می دانم شاه رفتنی است.‏‎ ‎‏ولی این را هم نمی توانم دقیقاً بگویم.‏

ــ     ‏[‏‏مردم زیادی در دنیا فکر می کردند که شاه رمز ثبات است. حالا در آیندۀ ایران بعد از رفتن شاه،‏‎ ‎‏مشکلترین مسئلۀ شما چه خواهد بود؟‏‏]‏

ــ     ‏مشکلترین مسائل ما ترمیم خرابیهای شاه است و این ناثباتیهایی که او از هر جهت برای ما‏‎ ‎‏به ارث می گذارد. مسئله بیکاری، مسئلۀ مسکن، مسئلۀ کشاورزی، مسئلۀ صنایع مونتاژ،‏‎ ‎‏مسائل کارخانه ها. باید ابتدا این مسائل به هم پاشیده را در طول این پنچاه سال ترمیم کنیم‏‎ ‎‏تا چرخ ایران به حرکت درآید؛ بعداً اصولاً باید یک اساس نو دیگری را پایه ریزی کرد.‏

‎ ‎