گفتگو
سیاست آینده نظام اسلامی در ایران در قبال دولت هند و دیگر دولت ها و ملت ها
گفتگو با هیأت نمایندگی دولت هند (سیاست آینده نظام اسلامی ایران)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 28 دی‌ ‭1357

زمان (قمری) : 19 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 490

موضوع : سیاست آینده نظام اسلامی در ایران در قبال دولت هند و دیگر دولت ها و ملت ها

زبان اثر : فارسی

حضار : هیأت نمایندگی دولت هند

گفتگو با هیأت نمایندگی دولت هند (سیاست آینده نظام اسلامی ایران)

گفتگو

‏زمان: 28 دی 1357 / 19 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: سیاست آیندۀ نظام اسلامی در ایران در قبال دولت هند و دیگر دولتها و ملتها‏

‏حضار: هیأت نمایندگی دولت هند‏

‏بسمه تعالی‏

‏[‏‏آقای مهتا عاشق (‏‎MAHTA ASHOK‎‏) عضو حزب جونتای وعضو مرکزی حزب حاکم هند همراه دو‏‎ ‎‏نفر از اعضای سفارت هند در پاریس که برای ملاقات امام به نمایندگی از طرف نخست وزیر و وزیر‏‎ ‎‏امور خارجۀ هند به پاریس آمده بود: ... ابتدا از جانب مردم هند تبریکات همراه با ذوق و تحسین قابل‏‎ ‎‏ستایش از مبارزات ملت ایران به مناسبت از بین بردن استبداد و استقرار دموکراسی در ایران را تقدیم‏‎ ‎‏می دارد؛ چرا که مبارزات ما در هند نیز مانند ایران مسالمت آمیز و با نافرمانی عمومی همراه بوده است‏‎ ‎‏که این بهترین وسیلۀ استقرار قدرت مردم است. اخیراً نخست وزیر ما هم سعی کرد قدرت استبدادی به‏‎ ‎‏وجود آورد؛ اما بسیاری از مردم ما به زندان رفتند تا بالاخره ما آن را پایان بخشیدیم. همچنین‏‎ ‎‏خوشحالیم که بدانیم ایران دموکراتیک سیاست عدم وابستگی را انتخاب کرده است. سیاست هند از‏‎ ‎‏ابتدا بیطرفی بوده است. لذا این مهم است که ایران هم به گروه کشورهای غیر متعهد می پیوندد. ایران و‏‎ ‎‏هند قرنها به هم نزدیک بوده اند. در دنیا چنین ارتباطاتی میان دو ملت خیلی کم وجود دارد. این مهم‏‎ ‎‏است که ما با هم نزدیک باشیم. دست به دست هم بدهیم برای ساختن کشورمان و استقرار دموکراسی و‏‎ ‎‏حفظ بیطرفی و صلح؛ برای این هدفها می توانیم با هم همکاری کنیم.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: متقابلاً من تشکر می کنم از اهالی هند و از دولت هند، که در این امر انسانی و‏‎ ‎‏مساعی که در ایران می گذرد توجه کرده اند و اظهار همدردی می کنند.‏

‏     ملت ایران در طول تاریخ شاهنشاهی گرفتاریهای زیادی داشته است. در طول پنجاه‏‎ ‎‏سال سلسلۀ پهلوی مصیبتهای بسیار شدیدی داشته است. از هیچ نوع آزادی برخوردار‏‎ ‎‏نبوده است. با همۀ جنایتها و خیانتها مواجه بوده است. واین پدر و پسر به کشور ما آنقدر‏

‏خیانت کردند و به ملت، آنقدر خیانت کردند که جبرانش به این زودیها میسر نیست؛‏‎ ‎‏جبران جنایتها تا ابد امکان ندارد.‏

‏     جبران جنایتها و خرابیها محتاج زمان طولانی است برای ترمیم. و ما البته از دولتها و‏‎ ‎‏ملتهایی که آزادیخواه هستند توقع داریم کمک کنند و به این دولت که جدیداً حادث‏‎ ‎‏خواهد شد توجه کنند. و من امید آن را دارم که دولت بزرگ هندوستان اول کسانی باشند‏‎ ‎‏که دولت ما را به رسمیت بشناسند؛ چرا که مصیبتهای کشور ما مشابه مردم هند بوده است.‏‎ ‎‏و راهی که ما رفته ایم همان است که گاندی و بزرگان هند رفتند، و بالاخره دست جنایات‏‎ ‎‏اجانب را از کشور کوتاه کردند. و ما امیدواریم که یک حکومت اسلامی به وجود آوریم،‏‎ ‎‏که با همۀ دولتهای آزاد و دموکراتیک روابط حسنه داشته باشد و ملت ما با همۀ ملتها‏‎ ‎‏برادر باشد. البته ما همان سیاست بیطرفی را خواهیم داشت و اجازه نخواهیم داد که‏‎ ‎‏دولتی از ابرقدرتها در مملکت ما دخالت کند. و من از خدای بزرگ می خواهم همۀ ملتها‏‎ ‎‏را سعادتمند نماید.‏

‏[‏‏نماینده دولت هند: بسیار متشکرم، مایلم که عالی جناب را مطمئن سازم که شما و مردم شما که‏‎ ‎‏خواستار دموکراسی هستید تمامی حمایت ما را دارید. سیاست ما بیطرفی مثبت است و عدم دخالت‏‎ ‎‏دیگران در امور ملتها؛ اما این بدان معنا نیست که پشتیبانی خود را اعلام نکنیم. ما ایران را حمایت‏‎ ‎‏می کنیم. هزاران دانشجوی ایرانی در هند تحصیل می کنند. ما به آنها کمک می کنیم. ما شما را مطمئن‏‎ ‎‏می سازیم که در راه تحقق نیات خوب شما با شما همکاری می کنیم؛ همکاری برای ساختمان دوستی و‏‎ ‎‏رفاقت دو ملت؛ برای منافع ملتهای منطقه و برای صلح جهانی.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: بسیار متشکرم از این حُسن نیت. چون مسائلی که ما مطرح کرده ایم و ملت ایران‏‎ ‎‏قیام بر آن کرده است، انسانی است و هر انسانی که هنوز فطرتاً انسان است با آن همراهی‏‎ ‎‏خواهد کرد. متأسفم که دولت پاکستان عده ای از اهالی آنجا را به خاطر پشتیبانی از ملت‏‎ ‎‏ایران به حبس انداخته است و مورد تعدی قرار داده است و این عمل پاکستان را تقبیح‏‎ ‎‏می کنم. و مایلم که دولتهایی که به آزادی ملتها احترام می گذارند این عمل را تقبیح کنند.‏‎ ‎‏از اینکه دانشجویان ایرانی در هند تحت حمایت دولت هندوستان در رفاه هستند تشکر‏

‏می کنم. امیدوارم همۀ ملتها با سعادت قرین باشند.‏

‏[‏‏نماینده دولت هند: مایلم که این مسئله را برای عالی جناب مطرح کنم که روابط هند با رژیم شاهنشاهی‏‎ ‎‏در چهارچوب همکاریهای اقتصادی بوده است. روابط سیاسی عموماً و به طور اعم در حد احترام بوده‏‎ ‎‏است، اما سیاست مشترکی نداشتیم. در ایران جدید که به وجود می آید امیدوارم که امکان داشته باشد‏‎ ‎‏همکاری اقتصادی ادامه یابد و گسترش پیدا کند. در مورد همکاری سیاسی، ما هندیها خوشحالیم که‏‎ ‎‏هند و ایران با هم خط مشی مشترکی دارند. وضعیت دنیا خیلی پیچیده و مشکل است؛ ملتهای تازه ای‏‎ ‎‏به وجود آمده اند با تغییرات زیاد. برخی مساعد و برخی نامساعد. در تمام اینها تا آنجا که به هند مربوط‏‎ ‎‏است از یک ایران دموکرات استقبال می کند و دستهای همکاری و دوستی و اتحاد برای کار مشترک را‏‎ ‎‏می فشارد.‏‏]‏

‎     ‎‏امام: متشکرم از این عواطف. متقابلاً دستمان را به سوی ملت هند و دولت هند دراز‏‎ ‎‏می کنیم؛ دست آنها را می فشاریم و روابط عمیق سیاسی برقرار می کنیم. روابط اقتصادی‏‎ ‎‏موافق با مصلحت ملتین برقرار خواهد بود. از خدای بزرگ توفیق ملتها را خواستارم.‏

‎ ‎