مصاحبه
اوضاع ایران پس از تبعید شاه
مصاحبه با تلویزیون فرانسه درباره اوضاع ایران پس از تبعید شاه
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 29 دی‌ ‭1357

زمان (قمری) : 20 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 498

موضوع : اوضاع ایران پس از تبعید شاه

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار تلویزیون فرانسه

مصاحبه با تلویزیون فرانسه درباره اوضاع ایران پس از تبعید شاه

مصاحبه

‏زمان: 29 دی 1357 / 20 صفر 1399 ‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو ‏

‏موضوع: اوضاع ایران پس از تبعید شاه ‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار تلویزیون فرانسه ‏

سؤال: ‏[‏‏از حضرتعالی تشکر بکنم به عنوان اینکه ما را قبول کردید که بیاییم با شما مصاحبه کنیم و تلویزیون‏‎ ‎‏فرانسه را. مخبر ما از تهران گزارش می دهد که میلیونها نفر در خیابانهای تهران مشغول تظاهرات هستند.‏‎ ‎‏می خواستیم ببینیم که شما در جریان این امر هستید؟ و نظرتان راجع به این تظاهرات عظیمی که در‏‎ ‎‏تهران وجود دارد چیست؟‏‏]‏

جواب: ‏تظاهرات در تهران تنها نیست؛ در سایر بلاد ایران ـ شهرستانهای ایران هم هست. و‏‎ ‎‏نظر من این است که برای چندمین بار رفراندم عمومی است به اینکه نه شاه را ـ یعنی شاه‏‎ ‎‏سابق را ـ و نه حکومت او را و نه شورای سلطنتی را ملت ایران نمی پذیرید. و ملت ایران‏‎ ‎‏حکومت اسلامی می خواهد و همین رأی عمومی است بر اینکه حکومت اسلامی را‏‎ ‎‏طالب است و چیز دیگری را غیر از این طالب نیست، حکومت دیگری را نمی پذیرد. ‏

ــ     ‏[‏‏صحبت از شورای سلطنت فرمودید؛ آقای تهرانی آمدند به اینجا که می خواهند با شما ملاقات بکنند‏‎ ‎‏و شما را ببینند. آیا شما می خواهید ایشان را ببینید و تماسی با شورای سلطنت داشته باشید؟‏‏]‏

ــ     ‏من تماسی با شورای سلطنت نمی توانم داشته باشم. ایشان از من تقاضای ملاقات کرد و‏‎ ‎‏گفتم به ایشان تذکر بدهند که تا شما استعفا ندهید از شورای غیرقانونی سلطنت، و تا اینکه‏‎ ‎‏اعلام نکنید که این استعفا برای این است که قانونی نیست، من با شما ملاقات نخواهم‏‎ ‎‏کرد‏‎[1]‎‏. ‏

ــ     ‏[‏‏همان که فرمودید رفراندم عمومی مردم در ایران در جریان است و این جمعیت کثیری که آنجا هستند‏‎ ‎‏می خواهند که شما برگردید. تا به حال فرمودید که هر موقعی که وقتش برسد برمی گردم؛ در چنین‏‎ ‎‏صورتی چه تصمیمی خواهید گرفت؟‏‏]‏


ــ     ‏باز هم همان را تکرار می کنم که وقتی که صلاح دیدم و رفتنم در آنجا اصلح بود، خواهم‏‎ ‎‏رفت. ‏

ــ     ‏[‏‏ما اطلاعاتی داریم که اعتصاب غذا در بعضی از پادگانها و در بعضی از واحدهای نظامی صورت گرفته.‏‎ ‎‏آیا فکرمی کنیدکه این علامت این است که ارتش شروع کرده به برگشتن به طرف شما؟‏‏]‏

ــ     ‏ما امیدواریم که ارتش به تمام اقشارش برگردد؛ البته قشرهایی از او رو به ملتند. لکن‏‎ ‎‏صلاح ارتش این است که همه برگردند به آغوش ملت، و با شاهی که کنار رفت و دیگر‏‎ ‎‏برگشت ندارد، هیچ تماسی نداشته باشند؛ و توهّم نکنند که باید به شاه وفادار باشند.‏‎ ‎‏شاهی که به ملت آنها خیانت کرد و این همه جنایات به برادران آنها وارد کرد و ارتش را‏‎ ‎‏به صورت یک وابسته درآورد و اقتصاد ملت ما را فلج کرد و زراعت ملت ما را از بین‏‎ ‎‏برد، این شاه قابل این نیست که به او توجه بشود؛ و ارتش باید ارتش ملت باشد. و ما‏‎ ‎‏ارتش را از خودمان می دانیم و اگر چند نفری در آنها خیانتکارند حسابشان از سایرین‏‎ ‎‏خارج است. و ما امیدواریم که همۀ آنها به آغوش ملت برگردند. و از آنها ما پذیرایی‏‎ ‎‏خواهیم کرد. ‏

ــ     ‏[‏‏برای مدتها شما رفتن شاه را خواسته اید. حال که او رفته، می خواهید که دوستان شما در ایران قدرت را‏‎ ‎‏به دست بگیرند؛ به چه نوعی؟ به صورت قانونی یا به صورت فشار افکار عمومی ـ با این تظاهراتی که‏‎ ‎‏دارند؟‏‏]‏

ــ     ‏فشار افکار عمومی همان قانون است. سلطنت در ایران به آرای مردم به خیال آنها آمده‏‎ ‎‏است و حال آنکه از اول هم نیامده بود. قانون ما این است که سلطنت باید با آرای عمومی‏‎ ‎‏مستقر بشود و الآن آرای عمومی خلع کرده است او را، بلکه مکرر اعلام خلع او را کرده.‏‎ ‎‏بنابراین ما همان فشار افکار عمومی ـ که قانون واقعاً همان است ـ باید قدرت را به دست‏‎ ‎‏بگیریم و حکومت را مستقر کنیم.‏

ــ     ‏[‏‏طبیعتاً در چنین شرایطی سؤالات زیادی طرح می شود و از جمله آنکه می گویند که شما آیت الله ها در‏‎ ‎‏ایران به همان اندازه که شاه ثروتمند است ثروت دارید و احیاناً از کشورهای مختلف کمک می گیرید.‏‎ ‎‏این پشتیبانی از کشورهای مختلف از کجاست؟ و بعضی ها هم می گویند که به قدرت رسیدن شما‏

‏برگشت به دوران گذشته است.‏‏]‏

ــ     ‏اما قضیۀ ثروتمند بودن روحانیین در ایران، یک مطلب بسیار کذبی است که واضح‏‎ ‎‏است فساد آن. و اما اینکه از جاهای دیگر پشتیبانی می شود، آن هم تکذیب می کنم و‏‎ ‎‏ابداً از هیچ مملکتی، از هیچ جایی به روحانیین ایران پشتیبانی نمی شود و کمک مالی‏‎ ‎‏نمی شودلکن مردم ایران علاقه دارند، علاقۀ اسلامی دارند به روحانیین ایران، ومردم‏‎ ‎‏ایران هر کمکی روحانیین بخواهند به آنها می دهند و احتیاج به کمکهای خارجی ندارند.‏

ــ     ‏[‏‏قسمت دوم سؤالم که مربوط به گذشته یعنی به عقب برگرداندن است...‏‏]‏

ــ     ‏اینکه گفته می شود که ما می خواهیم مملکت را به عقب برگردانیم این مطلبی بوده‏‎ ‎‏است که شاه برای اینکه دست و پا بزند و خلاص بشود از این گرفتاری که دارد منتشر‏‎ ‎‏کرده. ما با جمیع آثار تمدن موافقیم و مایلیم که مملکت ما مجهز بشود به جمیع آثار‏‎ ‎‏تمدن لکن نه به آنطور که شاه عمل کرد. شاه تمام آثار تمدن را در ایران به یک آثار فاسد‏‎ ‎‏کنندۀ مفسد درآورد: سینماها را محل فساد درست کرد، اخلاق جوانهای ما را فاسد کرد،‏‎ ‎‏مراکز فحشا را زیاد کرد، مراکزی که جوانهای ما را عادت به چیزهای باطل مثل هروئین‏‎ ‎‏می کند زیاد کرد؛ و ما با اینها مخالفیم. و اما با آثار تمدن و پیشروی به هیچ وجه مخالف‏‎ ‎‏نیستیم، با پیشرویهای شاه مخالفیم که پیشرویهای او ما را به عقب برگردانده؛ و حالا‏‎ ‎‏سالهای طولانی باید ایران زحمت بکشد تا اینکه ایران را به حالی برساند که ترمیم بکند‏‎ ‎‏این فسادهایی که شاه در ایران ایجاد کرده و این خرابی هایی را که به بار آورده. ‏

ــ     ‏[‏‏اجازه بدهید که از طرف تلویزیون فرانسه از شما تشکر بکنم که ما را اینجا پذیرفتید آیا فکر می کنید‏‎ ‎‏آن روزی که از اینجا بروید متأسف خواهید بود از این محل، از این مکان؟‏‏]‏

ــ     ‏محل برای من هیچ مطرح نیست. من هر جا بتوانم خدمت بکنم به انسانیت، خدمت بکنم‏‎ ‎‏به ملت خودم، آنجا برای من خوب است. تا اینجا بتوانم خدمت بکنم علاقه دارم که‏‎ ‎‏اینجا باشم؛ وقتی اینجا نتوانم خدمت کنم علاقه ای به اینجا ندارم؛ به آنجا دارم که بتوانم‏‎ ‎‏خدمت بکنم.‏

‎ ‎

  • ـ آقای سید جلال الدین تهرانی، بنا به خواست امام خمینی، با تقدیم استعفای خویش به حضور ایشان رسید.