مصاحبه
مسائل جاری انقلاب اسلامی
مصاحبه با روزنامه های «اطلاعات» و «کیهان» درباره مسائل جاری انقلاب
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 3 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1357

زمان (قمری) : 24 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 519

موضوع : مسائل جاری انقلاب اسلامی

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگاران روزنامه‌های اطلاعات و کیهان

مصاحبه با روزنامه های «اطلاعات» و «کیهان» درباره مسائل جاری انقلاب

مصاحبه

‏زمان: 3 بهمن 1357 / 24 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو ‏

‏موضوع: مسائل جاری انقلاب اسلامی‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگاران روزنامه های اطلاعات و کیهان‏

سؤال: ‏[‏‏نخستین اقدام شما در بازگشت به ایران که روز جمعۀ آینده پیش بینی شده چه خواهد بود؟ و آیا‏

‏اعضای کمیتۀ انقلابی حکومت اسلامی قبلاً اعلام خواهد شد یا نه؟‏‏]‏

جواب: ‏اولین اقدام من نصیحت به ملت عزیز ایران است. و ان شاءالله اگر امکان باشد در‏‎ ‎‏بهشت زهرا راه خودمان را اعلام می کنیم؛ و کارهایی را که مقدمتاً باید انجام داد اعلام‏‎ ‎‏خواهم کرد. ‏

ــ     ‏[‏‏شکل طبقاتی شورا آیا از طبقات کارگر، روشنفکر انقلابی ـ اسلامی خواهد بود و دهقانان در آن‏‎ ‎‏خواهند بود یا اکثر اعضای این شورا روحانیون می باشند؟‏‏]‏

ــ     ‏خیر، اکثر از روحانیون نخواهند بود؛ بلکه روحانیون هم مثل سایر طبقات نماینده‏‎ ‎‏خواهند داشت. ‏

ــ     ‏[‏‏ممکن است خطوط اساسی حکومت اسلامی را در زمینۀ اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی ـ به‏‎ ‎‏طور خلاصه ـ بفرمایید؟‏‏]‏

ــ     ‏اینها اموری نیست که بتوانم الآن برای شما تشریح کنم. اسلام، هم آزادی خواهد داد و‏‎ ‎‏هم توجه به اقتصاد خواهد کرد و هم توجه به سایر احتیاجات کشور که باید کارشناسان در‏‎ ‎‏این موارد به موقع اقدام کنند. ‏

ــ     ‏[‏‏منظور این است که در حکومت اسلامی، ملی شدن صنایع قطعی خواهد بود یا نه؟‏‏]‏

ــ     ‏این مسئله هم باید مورد مطالعه قرار گیرد.‏

ــ     ‏[‏‏ممکن است بفرمایید اقلیتهایی که در ایران وجود دارند، در حکومت اسلامی چه وضعی خواهند‏‎ ‎‏داشت؟‏‏]‏‏  ‏


ــ     ‏اقلیتهای مذهبی در اسلام احترام دارند، و آنها هم مثل سایر اقشار ملت با رفاه در آنجا‏‎ ‎‏زندگی خواهند کرد و هیچ گرفتاری برای آنها نخواهد بود. ‏

ــ     ‏[‏‏در مورد آزادی بیان و عقیده، شما چه حدودی را در نظر دارید؟ آیا فکر می کنید باید محدودیتهایی‏‎ ‎‏قائل شد یا نه؟‏‏]‏

ــ     ‏اگر مضر به حال ملت نباشد، بیان همه چیز آزاد است. چیزهایی آزاد نیست که مضر به‏‎ ‎‏حال ملت ما باشد. ‏

ــ     ‏[‏‏آیا فکر می کنید که گروههای چپ و مارکسیست که در ایران هستند، آزادانه فعالیت خواهند داشت؟‏‏]‏

ــ     ‏اگر مضر به حال ملت باشد جلوگیری می شود؛ اگر نباشد و فقط اظهار عقیده باشد مانعی‏‎ ‎‏ندارد. ‏

ــ     ‏[‏‏یعنی منظورتان این است که احزاب آزاد خواهند بود یا نه؟‏‏]‏

ــ     ‏همۀ مردم آزادند مگر حزبی که مخالف با مصلحت مملکت باشد. ‏

ــ     ‏[‏‏نقش زنان در حکومت اسلامی چگونه خواهد بود؟ آیا مثلاً در امور کشور هم شرکت خواهند‏‎ ‎‏داشت؟ برای مثال وکیل و وزیر خواهند شد ـ البته اگر استعداد و لیاقتی نشان دهند؟‏‏]‏

ــ     ‏در مورد اینگونه مسائل، حکومت اسلامی تکالیف را معین می کند. و الآن وقت‏‎ ‎‏اظهارنظر در این زمینه ها نیست. زنان همچون مردان در ساختن جامعۀ اسلامی فردا‏‎ ‎‏شرکت دارند. آنان از حق رأی دادن و رأی گرفتن برخوردارند. در مبارزات اخیر ایران،‏‎ ‎‏زنان ایران نیز سهمی چون مردان دارند. ما همه گونه آزادی را به زن خواهیم داد. البته‏‎ ‎‏جلوی فساد را می گیریم و در این مورد دیگر بین زن و مرد فرقی نیست. ‏

ــ     ‏[‏‏یکی از خبرنگاران زن: چون مرا به عنوان یک زن پذیرفته اید، این نشان دهندۀ این است که نهضت ما‏‎ ‎‏یک نهضت مترقی است؛ اگر چه دیگران سعی کردند نشان دهند که عقب مانده است. فکر می کنید به‏‎ ‎‏نظر شما آیا زنان ما باید حتماً حجاب داشته باشند؟ مثلاً چیزی روی سر داشته باشند یا نه؟‏‏]‏

ــ     ‏اینکه من شما را پذیرفته ام، من شما را نپذیرفته ام! شما آمده اید اینجا و من نمی دانستم که‏‎ ‎‏شما می خواهید بیایید اینجا! و این هم دلیل بر این نیست که اسلام مترقی است که به مجرد‏‎ ‎‏اینکه شما آمدید اینجا، اسلام مترقی است. مترقی هم به این معنی نیست که بعضی زنها یا‏

‏مردهای ما خیال کرده اند. ترقی به کمالات انسانی و نفسانی است، و با اثر بودن افراد در‏‎ ‎‏ملت و مملکت است نه اینکه سینما بروند و دانس بروند. و اینها ترقیاتی است که برای‏‎ ‎‏شما درست کرده اند و شما را به عقب رانده اند؛ و باید بعداً جبران کنیم. شما آزادید در‏‎ ‎‏کارهای صحیح. در دانشگاه بروید و هر کاری را که صحیح است بکنید؛ و همۀ ملت در‏‎ ‎‏این زمینه ها آزادند. اما اگر بخواهند کاری خلاف عفت بکنند و یا مضر به حال ملت ‏‎ ‎‏ـ خلاف ملیت ـ بکنند، جلوگیری می شود؛ و این، دلیل بر مترقی بودن است. ‏

ــ     ‏[‏‏شکل مالکیت در حکومت اسلامی و بخصوص مالکیت اراضی چگونه خواهد بود؟‏‏]‏

ــ     ‏اینها بعداً روشن خواهد شد. ‏

ــ     ‏[‏‏به نظر شما وضع روزنامه ها چگونه باید باشد؟‏‏]‏

ــ     ‏روزنامه هایی که مضر به حال ملت نباشد و روزنامه هایی که نوشته شان گمراه کننده نباشد،‏‎ ‎‏آزادند.‏

ــ     ‏[‏‏دوَلی که در جریان انقلاب کنونی ایران آشکارا از شاه حمایت کردند، در صورتی که اظهار ندامت‏‎ ‎‏کنند، آیا مناسبات خود را با آنها ادامه می دهید؟‏‏]‏

ــ     ‏بلی؛ مگر اسرائیل. اسرائیل مستثناست؛ همچنین افریقای جنوبی و کشورهایی که از‏‎ ‎‏تبعیض نژادی پشتیبانی می کنند. ‏

ــ     ‏[‏‏شما در بیاناتتان فرمودید که اسرائیل دشمن اسلام است؛ آیا حکومت اسلامی ممکن است به این‏‎ ‎‏کشور اعلان جنگ بدهد؟‏‏]‏

ــ     ‏بسته به مقتضای زمان است. ‏

ــ     ‏[‏‏آیا در جهان اسلام، کشورهایی که بخواهند به پیروی از ایران، جمهوری اسلامی تشکیل دهند، الزاماً‏‎ ‎‏باید مذهب شیعه را بپذیرند یا نه؟‏‏]‏

ــ     ‏خیر، الزام در مذهب نیست.‏

ــ     ‏[‏‏بعضی از گروههای کوچک طی نامه و تلفنی به ما می گویند که ما از زیر «چکمۀ استبداد» به زیر «نعلین‏‎ ‎‏استبداد» می رویم.‏‏]‏

ــ     ‏آنها عمال شاه هستند. آنهایی که این حرفها را می زنند، سالهاست که می زنند. و اینها را‏

‏هم شاه به آنها دیکته کرده است و آنها هم برای شما می گویند برای اینکه می خواهند شاه‏‎ ‎‏را برگردانند. به آنها بگویید شاه دیگر بر نمی گردد. و شما اگر حکومت اسلامی را ببینید،‏‎ ‎‏خواهید دید که دیکتاتوری در اسلام اصلاً وجود ندارد. ‏

ــ     ‏[‏‏در بازگشت به ایران احیاناً اگر مواجه با یک کودتای نظامی شدید چه خواهید کرد؟‏‏]‏

ــ     ‏هیچ، مبارزه خواهیم کرد.‏