مصاحبه
اتمام حجت به دولت غیر قانونی بختیار ـ فراخوانی ملت ایران به تداوم انقلاب ـ اعلام آمادگی جهت بازگشت به ایران
مصاحبه با خبرنگاران و اتمام حجت به دولت بختیار
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 5 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1357

زمان (قمری) : 26 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 530

موضوع : اتمام حجت به دولت غیر قانونی بختیار ـ فراخوانی ملت ایران به تداوم انقلاب ـ اعلام آمادگی جهت بازگشت به ایران

زبان اثر : فارسی

حضار : اجتماع گروهی از خبرنگاران، و ایرانیان مقیم خارج

مصاحبه با خبرنگاران و اتمام حجت به دولت بختیار

مصاحبه

‏زمان: 5 بهمن 1357 / 26 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو ‏

‏موضوع: اتمام حجت به دولت غیر قانونی بختیار ـ فراخوانی ملت ایران به تداوم انقلاب ـ‏‎ ‎‏اعلام آمادگی جهت بازگشت به ایران‏

‏حضار: اجتماع گروهی از خبرنگاران، و ایرانیان مقیم خارج‏

‏     ‏‏من از ایرانیانی که با من همراهی کردند متشکرم. من بنا داشتم که فردا را در میان ملت‏‎ ‎‏باشم و هر رنجی که آنها می برند من هم با آنها باشم. لکن دولت خائن از این امر مانع‏‎ ‎‏شده و همۀ فرودگاههای ایران را بست. و من پس از باز شدن فرودگاهها بلافاصله خواهم‏‎ ‎‏رفت و به او‏‎[1]‎‏ خواهم فهماند که شما غاصب هستید و خائن به ملت ما؛ و ملت ما دیگر‏‎ ‎‏تحمل شما نوکرهای خارجی را نخواهد داشت. باید اینها بدانند که وقت آنکه قلدری‏‎ ‎‏بکنند گذشت.‏

‏     من ملت ایران را دعوت می کنم به ادامۀ نهضت؛ و دعوت می کنم که این قلدرها را سر‏‎ ‎‏جای خودشان بنشانند لکن آرامش را از دست ندهند. من از همۀ ملت ایران تشکر‏‎ ‎‏می کنم و در اولین فرصت پیش مردمم به ایران خواهم رفت تا با آنها یا کشته شوم و یا‏‎ ‎‏حقوق ملت را بگیرم و به ملت برگردانم. خداوند همۀ شما را توفیق بدهد.‏

‏     ملت ایران باید بداند که این شخص که متکفل حکومت شده است به ایل خودش‏‎[2]‎‎ ‎‏خیانت می کند؛ آن ایلی که پشتوانۀ ایران بودند و رضا شاه آنها را از پای درآورد. این‏‎ ‎‏شخص به ایل خودش، به ملت خودش، خیانت می کند. و باید ایل بختیاری بداند که این‏‎ ‎‏اشخاصی را که به آنها خیانت می کنند از جلو راه ملت بردارند. باید ارتش بداند که اینها‏‎ ‎‏خیانتکارند؛ به آنها کمک نکنند. باید همۀ ایران بدانند که توطئه ای در کار است؛‏‎[3]‎‏ از‏‎ ‎

‏این توطئه باید جلوگیری شود. این آخرین قدمی است که این خائنین برمی دارند؛ و ما ‏‎ ‎‏ان شاءالله این قدم را هم می شکنیم و پیش شما می آییم و آنها را به جای خودشان‏‎ ‎‏خواهیم نشاند.‏

سؤال: ‏[‏‏چه وقت تصور می فرمایید که خواهید توانست به ایران بروید؟‏‏]‏

جواب: ‏هر وقت که منع برداشته شود و فرودگاهها باز شود من به ایران خواهم رفت تا اگر بنا‏‎ ‎‏باشد خون من بریزد، در پیش رفقای خودم و همراه جوانهای ایران بریزد. و ما از این هیچ‏‎ ‎‏باکی نداریم و ما سرافرازی اسلام و ایران را می خواهیم.‏

ــ     ‏[‏‏آیا حضرت آیت الله توصیه می فرمایید که مردم با برداشتن سلاح، فرودگاه را برای بازگشت‏‎ ‎‏حضرتعالی باز کنند؟‏‏]‏‏  ‏

ــ     ‏عجالتاً بنا ندارم که امر به برداشتن سلاح بکنم؛ هر وقت صلاح دیدم این امر را می کنم و‏‎ ‎‏به آنها می فهمانم که چه باید بکنند.‏

ــ     ‏[‏‏حضرت آیت الله ! تصور می فرمایید به یک فرودگاه کشور نزدیک به ایران مثلاً به کویت یا ترکیه و از‏‎ ‎‏آنجا به ایران بروید؟‏‏]‏

ــ     ‏باید مطالعه شود.‏

ــ     ‏[‏‏با توجه به اینکه بازگشت حضرت آیت الله ممکن است باعث خونریزیهای بیشتر شود، آیا باز هم‏‎ ‎‏حضرتعالی اصرار به بازگشت خواهید داشت؟‏‏]‏

ــ     ‏من باید پیش برادرهایم باشم.‏

ــ     ‏[‏‏آیا این آغاز یک جهاد جدیدی است؟‏‏]‏

ــ     ‏ممکن است.‏

‎ ‎

  • ـ شاپور بختیار.
  • ـ ایل بختیاری، که در مرکز و جنوب غربی ایران متمرکزند.
  • ـ اشاره به طرح رابرت هایزر ژنرال امریکایی در حفظ نظام شاه و حمایت از بختیار.