پیام
هشدار به دولت امریکا و ترسیم اهداف کلی جمهوری اسلامی
پیام و هشدار به دولت امریکا و ترسیم اهداف کلی جمهوری اسلامی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 7 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1357

زمان (قمری) : 28 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 537

موضوع : هشدار به دولت امریکا و ترسیم اهداف کلی جمهوری اسلامی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : دولت امریکا

پیام و هشدار به دولت امریکا و ترسیم اهداف کلی جمهوری اسلامی

پیام

‏زمان: 7 بهمن 1357 / 28 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو ‏

‏موضوع: هشدار به دولت امریکا و ترسیم اهداف کلی جمهوری اسلامی ‏

‏مخاطب: دولت امریکا‏

‏     ‏‏کارها و عملیات بختیار و سران کنونی ارتش نه تنها برای ملت ایران بلکه برای دولت‏‎ ‎‏امریکا هم، بخصوص آیندۀ خود امریکا هم در ایران، سخت ضرر دارد و من ممکن‏‎ ‎‏است مجبور شوم دستور جدیدی دربارۀ اوضاع ایران بدهم. بهتر است شما به ارتش‏‎ ‎‏توصیه کنید که از بختیار اطاعت نکند؛ دست از این حرکات بردارند. ادامۀ این عملیات‏‎ ‎‏توسط بختیار و سران ارتش ممکن است فاجعه ای بزرگ به بار آورد. اگر او و ارتش در‏‎ ‎‏امور دخالت نکنند و ما ملت را ساکت کنیم ضرری برای امریکا ندارد. اینگونه حرکات و‏‎ ‎‏رفتار، ثبات و آرامش منطقه را باعث نخواهد شد. ملت از من حرف شنوی دارد، و ثبات‏‎ ‎‏به دستور من و با اجرای برنامۀ من به وجود خواهد آمد.‏

‏     وقتی من دولت موقت را اعلام کنم خواهید دید که رفع بسیاری از ابهامات خواهد‏‎ ‎‏شد و خواهید دید که ما با مردم امریکا دشمنی خاصی نداریم و خواهید دید که‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی که بر مبانی فقه و احکام اسلامی استوار است چیزی نیست جز‏‎ ‎‏بشر دوستی و به نفع صلح و آرامش همۀ بشریت است.‏

‏     بستن فرودگاهها و جلوگیری از رفتن ما به ایران، ثبات را بیش از پیش بر هم می زند، نه‏‎ ‎‏آنکه اوضاع را تثبیت نماید. از جانب نیروهای طرفدار من خواسته شده است که اذن‏‎ ‎‏بدهم بروند فرودگاه را باز کنند با زور؛ اما من هنوز چنین اذنی نداده ام. همچنین نیروهای‏‎ ‎‏مسلح از نظامی و غیرنظامی مِنْجمله عشایر درخواست عمل برای پایان دادن به وضع‏‎ ‎‏کنونی کرده اند.اما من هنوز اذن نداده ام. و ترجیح می دهم که کار با مسالمت تمام شود و‏‎ ‎‏سرنوشت مملکت به دست ملت سپرده شود.‏

‎ ‎