مصاحبه
حوادث ایران ـ اوضاع آینده ایران پس از پیروزی انقلاب ـ موضع امام با غرب
مصاحبه با خبرنگار فرانسوی درباره حوادث و اوضاع آینده ایران
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 7 ب‍ه‍م‍ن‌ ‭1357

زمان (قمری) : 28 ص‍ف‍ر ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 538

موضوع : حوادث ایران ـ اوضاع آینده ایران پس از پیروزی انقلاب ـ موضع امام با غرب

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگار فرانسوی

مصاحبه با خبرنگار فرانسوی درباره حوادث و اوضاع آینده ایران

مصاحبه

‏زمان: 7 بهمن 1357 / 28 صفر 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو ‏

‏موضوع: حوادث ایران ـ اوضاع آیندۀ ایران پس از پیروزی انقلاب ـ موضع امام با غرب ‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگار فرانسوی ‏

سؤال: ‏[‏‏رفتن شما به تأخیر افتاد. تظاهرات دیروز با خشونت کوبیده شد و به نظر می رسد که رفتن شاه‏‎ ‎‏تعیین کننده نیست. آیا شما در استقرار حقوق اسلامی به تردید افتاده اید؟‏‏]‏

جواب: ‏آنطور که ما در نظر داریم باید شاه و رژیم سلطنتی و حکومت منصوب شاه ـ تمام ـ‏‎ ‎‏بروند؛ و با استقرار حکومت اسلامی وضع تثبیت خواهد شد. آنچه وضع را متزلزل‏‎ ‎‏می کند دولت و بعضی از ارتشیان دست نشاندۀ اوست. من بارها گفته ام که ارتش با‏‎ ‎‏ماست. تمام این خشونتها از تنی چند فرماندهان است که ناچار با شکست روبه رو هستند.‏

ــ     ‏[‏‏در محدودۀ یک جمهوری اسلامی قشون چه خواهد شد؟ آیا کماکان از مدرنترین وسایل برخوردار‏‎ ‎‏خواهد شد؟‏‏]‏

ــ     ‏البته ما ارتش لازم داریم، و با استقرار جمهوری اسلامی باید ارتش قوی باشد اما به نفع‏‎ ‎‏مردم. ارتش باید در خدمت ملت باشد و نه در خدمت اجانب و برای سرکوبی ملت.‏‎ ‎‏تاکنون ارتش را طوری انتخاب کرده بودند که کارش سرکوبی ملت بود. تنی چند‏‎ ‎‏فرماندهان خائن به سود اجانب عمل می کردند؛ اینان که کنار بروند ارتش در خدمت‏‎ ‎‏ملت در خواهد آمد و از مدرنترین وسایل برخوردار خواهد بود. البته از وسایل مدرنی‏‎ ‎‏که به درد ارتش بخورد نه اینهایی که فعلاً به درد مستشاران امریکایی می خورد و بس.‏

ــ     ‏[‏‏چه رفتاری در برابر سرمایه گذاریهای فرانسه و قراردادهایی که با فرانسه امضا شده است اتخاذ خواهید‏‎ ‎‏کرد؟‏‏]‏

ــ     ‏این امور راجع به دولت آینده است. البته قراردادهایی که به نفع ملت باشد محترم ‏‏[‏‏است‏‏]‏‎ ‎‏و آنچه به ضرر ملت باشد ملغی خواهد شد. فکر نکنید که چون من در فرانسه هستم‏

‏قدمی به نفع فرانسه که به ضرر ملت خودمان باشد بردارم. فرانسه هم مثل سایر‏‎ ‎‏کشورهاست. من به مبارزۀ خود در هر کجا که باشد ادامه می دهم؛ فرانسه و جای دیگر‏‎ ‎‏ندارد. البته فعلاً از فرانسه ـ شخصاً ـ متشکرم.‏

ــ     ‏[‏‏آقای تهرانی که از شورای سلطنت استعفا کرده است‏‎[1]‎‏ آیا نمی تواند نقش واسطۀ مفیدی را میان شما‏‎ ‎‏و ارتش و بختیار ایفا کند؟‏‏]‏

ــ     ‏دولت بختیار، دولت غیرقانونی ‏‏[‏‏است‏‏]‏‏ و وساطت با او هیچ معنی ندارد؛ و ارتش هم‏‎ ‎‏مقامی نیست که بتوان با او وارد مذاکره شد و تفاهم نمود.‏

ــ     ‏[‏‏چرا پیشنهاد بختیار را دربارۀ دادن امکان انتخاب به ملت ـ میان جمهوری اسلامی و یک رژیم دیگر ـ‏‎ ‎‏قبول نمی کنید؟‏‏]‏

ــ     ‏بختیار غیرقانونی است و ملت با او مخالف است. او از نظر من یک فرد خائن است. ‏

ــ     ‏[‏‏شما با اسرائیل مخالفید و از یاسر عرفات حمایت می کنید. رفتار شما در بحران خاورمیانه چه خواهد‏‎ ‎‏بود؟‏‏]‏

ــ     ‏این امور مربوط به دولت آتیه است و من فعلاً نمی توانم در این باره اظهارنظر کنم. البته به‏‎ ‎‏محض آمدن یک حکومت مردمی روی کار، با اسرائیل قطع رابطه خواهیم کرد؛ چون‏‎ ‎‏غاصب است. ‏

ــ     ‏[‏‏آیا شما این فرض را مورد بررسی قرار داده اید که خودْ مسئولیت جمهوری اسلامی را برعهده‏‎ ‎‏بگیرید؟ در چه حدود و با چه شرایطی؟‏‏]‏

ــ     ‏خیر؛ من مسئولیت ریاست جمهوری را به عهده نمی گیرم. کار من هدایت آنهاست.‏

ــ     ‏[‏‏شما در پنجشنبۀ گذشته احتمال حوادث وخیمی را هنگام ورود خود به تهران دادید. حوادث ساعات‏‎ ‎‏اخیر مؤید این بیم هست؟‏‏]‏

ــ     ‏تا این رژیم هست و تا این دولت غاصب سرِ کار است این احتمالها را می دهم. وقتی این‏‎ ‎‏دولت برود اوضاع آرام می شود. شخص من مطرح نیست. من از خدا می خواهم تا در‏

‏برابر ملتم به شهادت برسم و در کنار آنها کشته شوم. من بارها گفته ام که من با یک شخص‏‎ ‎‏عادی یکی هستم.‏

ــ     ‏[‏‏جمهوری اسلامی، آنطور که شما در نظر دارید، بر پایۀ چند حزبی خواهد بود؟ و آیا گرایشهای‏‎ ‎‏مذهبی دیگر و غیرمسلمان، محترم شمرده خواهد شد؟‏‏]‏

ــ     ‏همۀ احزاب در ایران آزاد خواهند بود مگر آنکه مخالف با مصالح ملت باشد؛ در آن‏‎ ‎‏صورت از فعالیت آنها جلوگیری می شود. لکن اظهار عقاید آزاد است. اقلیتهای مذهبی‏‎ ‎‏نیز همه محترم هستند و حقوق آنان در اسلام و جمهوری اسلامی محفوظ است.‏

ــ     ‏[‏‏هیچ کس نقش «سیا» را در استقرار رژیم شاه و نگاه داشتن و حفظ دولت بختیار انکار ندارد. در این‏‎ ‎‏شرایط چگونه می توان مانع یک عمل نظامی قهرآمیز تحت رهبری امریکا شد؟‏‏]‏

ــ     ‏به همان ترتیب که شاه از بین رفت ارادۀ ملت بر همۀ مشکلات غلبه خواهد کرد. و ارتش،‏‎ ‎‏غیر از چند نفر از سران آن، از مردمند و با ما هستند.‏

ــ     ‏[‏‏شما از حمایتهای خارجی برخوردارید؟‏‏]‏

ــ     ‏هیچ حمایتی از ما نشده است. گاهی لفظاً اظهار حمایت شده است لکن حمایت عملی به‏‎ ‎‏هیچ وجه وجود ندارد؛ و ما محتاج هیچ حمایتی نیستیم. ملت ایران اراده کرده است تا‏‎ ‎‏پیروز شود و حتماً پیروز خواهد شد.‏

ــ     ‏[‏‏وقتی حکومت بختیار برود چه تدابیر اقتصادی فوری باید اتخاذ کرد؟‏‏]‏

ــ     ‏برای نجات اقتصاد کشور ما علمای اقتصاد داریم؛ آنان را به کار وامی داریم تا اولویتها را‏‎ ‎‏معین کنند. ما می دانیم که اقتصاد کشور منهدم شده است و بعد از پیروزی با بحرانهای‏‎ ‎‏اقتصادی عظیمی روبه رو هستیم. چون شاه برای آرامش خیالی ایران، پولی در بانکها‏‎ ‎‏نگذاشته است و افراد خائن پولهای گزافی از کشور خارج کرده اند. ولی ما اشخاصی‏‎ ‎‏داریم که می توانند راه حلها را بیابند. و چون ملت همه از جمهوری اسلامی پشتیبانی‏‎ ‎‏می کنند، امیدواریم بتوانیم بر مشکلات غلبه کنیم و جهات مادی و معنوی خود را سامان‏‎ ‎‏بخشیم، و به امید خدا ایران را از نو بسازیم. ولی باز باید اقرار کنم که مشکلات بزرگ‏‎ ‎‏اقتصادی در پیش است.‏


ــ     ‏[‏‏آیا شما امشب می روید؟ چه خواهید کرد اگر فرودگاه بسته باشد؟ گفته شده از راه دیگری خواهید‏‎ ‎‏رفت؛ چه راهی؟‏‏]‏

ــ     ‏تا فرودگاه بسته باشد نخواهم رفت؛ و به محض باز شدن، خودم را به هم میهنانم خواهم‏‎ ‎‏رساند تا در کنار آنان یا پیروز شوم و یا کشته.‏

ــ     ‏[‏‏بعضی می گویند شما غرب را به لرزه درآورده اید. آیا ما غربیها حق داریم از شما بترسیم؟‏‏]‏

ــ     ‏اما اینکه می گویید غرب به لرزه درآمده، اگر از این لحاظ است که ما مطلب حقی گفته ایم‏‎ ‎‏و بدین مناسبت قلب مردم غرب را به لرزه انداخته است، مایۀ ترس نیست؛ مایۀ امید‏‎ ‎‏است. غرب باید امیدوار باشد که ملتی برای گرفتن حق خود، این چنین قیام کرده است.‏‎ ‎‏بله، ممکن است دولتهای غربی که احتمال می دهند منافعشان به خطر افتاده است خوف‏‎ ‎‏داشته باشند لکن اگر با عدالت رفتار کنند خوفشان بیجاست. ایران هم با آنان به عدالت‏‎ ‎‏رفتار خواهد کرد.‏

ــ     ‏[‏‏برخی از رسوم اسلامی مانند حجاب اجباری رها شده است. آیا در جمهوری اسلامی از نو اجباری‏‎ ‎‏خواهد شد؟‏‏]‏

ــ     ‏حجاب به معنای متداول میان ما، که اسمش حجاب اسلامی است، با آزادی مخالفتی‏‎ ‎‏ندارد؛ اسلام با آنچه خلاف عفت است مخالفت دارد. و ما آنان را دعوت می کنیم که به‏‎ ‎‏حجاب اسلامی روآورند. و زنان شجاع ما دیگر از بلاهایی که غرب به عنوان تمدن به‏‎ ‎‏سرشان آورده است به ستوه آمده اند و به اسلام پناهنده شده اند.‏

ــ     ‏[‏‏منظور از قیمت عادلانۀ نفت چیست؟ و با چه معیاری تعیین می گردد ـ همان قیمتی که اوپک تعیین‏‎ ‎‏می کند؟‏‏]‏

ــ     ‏قیمتی است که براساس تفاهم میان دولت ما و دولتهای دیگر برقرار می شود. به طوری که‏‎ ‎‏نه به آنها اجحاف شود و نه به ما. ما هرگز حاضر نیستیم زیر عنوان اوپک منافعمان را‏‎ ‎‏غارت کنند.‏

ــ     ‏[‏‏به چه دلیل دولت بختیار را غیرقانونی می دانید؟‏‏]‏

ــ     ‏به دلیل مخالفت همۀ مردم. بختیار را شاه نصب کرده است و مردم همه با شاه مخالفند و او‏

‏را عزل کرده اند. و در تظاهرات و راهپیماییهای مکرر این معنی را ثابت کرده اند. دولت‏‎ ‎‏قانونی باید از مردم و برای مردم باشد نه مخالف مردم.‏

ــ     ‏[‏‏ما غربیان مادی هستیم؛ بالاخره بر این اساس با ما چگونه رفتار خواهد شد؟‏‏]‏

ــ     ‏من متأسفم که شما غربیها معنویات را فدای مادیات کردید و مصالح مادی را بر معنویات‏‎ ‎‏مقدم داشتید. همین امر موجب این بدبختیهاست. آنچه بشر را مترقی می کند معنویات‏‎ ‎‏است. معنویات می تواند بشر را سعادتمند کند و آرامش ایجاد کند. مادیات است که بشر‏‎ ‎‏را به جان هم انداخته. من توصیه می کنم که شما غربیها به معنویات توجه کنید. شما مدعی‏‎ ‎‏هستید که مسیحی هستید؛ ببینید سیرۀ حضرت مسیح چه بوده است. سیرۀ حضرت مسیح‏‎ ‎‏را روش خود قرار دهید تا سعادت برای شما حاصل شود. ما می خواهیم رژیمی ایجاد‏‎ ‎‏کنیم که روش حضرت مسیح در آن مورد توجه است.‏

‎ ‎

  • ـ آقای سید جلال الدین تهرانی، رئیس شورای سلطنت، با سفر به فرانسه به حضور امام خمینی رسید و استعفای خود را تسلیم معظمٌ له کرد.