مجله نوجوان 71 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 71 صفحه 25

یک روز هوس نقاشی به سرم زد ، تمام درختهای پر شاخ و برگ جلوی خانه را نقاشی کردم . تمام شاخه ها را با ریزه کاری کشیدم و خوب زنگ زدم . وقتی به دایی فدیا نشان دادم اخم کرد و گفت : « چقدر بد ! یک نقاشی بی روح ! بدون هیچ نور و فضایی ! ببین ! فرض کن اینجا به درخت داری که دیدنش احساسات تو را بر می انگیزه و یه حالت خاص به تو دست می ده ، حالا خوب یا بد ! همون حالت را باید بکشی . اگه جای تو بودم یکی دیگه می کشیدم . شک دارم هنرمند بشی !» از انتقاد های دایی اصلاً دلسرد نشدم . به نظرم او به من مثل یک رقیب نگاه می کرد ! یک روز به خودم جرأت دادم و نقاشی را به جناب مالک پولدار نشان دادم . داشتم شاخ در می آوردم ! چون لبخندی زد و گفت : « آفرین به تو !» و تمام نقاشی های خانه اش را به من نشان داد . لحنش گرم و صمیمی بود ! و به من گفت : « تو یک نقاش ماهر خواهی شد ! تو باید هر چیزی را بهتر از خودش بکشی ، هر چیز بد و غیر ضروری را دور بریزی و آن طور که دوست داری نگاه کنی ، نه آن طور که هست !» از آن روز به بعد ، دیدم به همه چیز خصوصاً همسایه ها عوض شد و متوجه شدم . که خیابان ما آنقدر که آدم خوب دارد ، بد ندارد و چه آدم های خوبی دور و بر ما هستند که با یک نظر نمی شود شناخت . حبیب بابایی خرده تاریخ موسیقی در جهان باستان یکی از کهن ترین هنرها موسیقی است . همان گونه که بشر به آب و آتش محتاج است به موسیقی نیز نیاز دارد . انسان در میان اصوات به دنیا آمده است . یادداشت هایی مربوط به موسیقی بر روی سنگ ، گل رس ، پوست و پاپیروس دیده می شود . از وسایل موسیقی جهان کهن ، تعدادی ابزارها و میزان اندکی اثر های خطی در دست است . مصرشناسان ثابت کرده اند که مصریان با همان خط هیروگلیف خود ، حتی تداوم صوت های موسیقی را ثبت کرده اند . دربارۀ موسیقی ایران باید گفت که قوم آریا از دیرباز با موسیقی آشنا بود . مدارک مربوط به دورۀ ساسانی نشان می دهد که این عصر ، دوره ای درخشان در هنر موسیقی بوده است و موسیقی دانان تحت سرپرستی « خُرّم باش» انجام وظیفه می کردند . اختراع دستگاه های موسیقی را به « باربَد» نسبت می دهند . دستگاه های ایرانی مرکب از هفت خسروانی بوده که ابداع آن را به « نکیسا» خوانندۀ معروف دربار خسروپرویز ، منسوب می دادند . در روزگار هخامنشیان موسیقی جنبۀ رزمی داشته است و بنا به گفتۀ هرودت ، کورش به هنگام آغاز نبرد سرود می خوانده و سپاهیان او پاسخ می گفته اند . از روزگار ساسانی ظروفی به دست آمده که دارای صحنه هایی از بزم و موسیقی است . در بین النهرین موسیقی تحت تأثیر رسوم و عادات دینی و غیر دینی بود؛ تصویر های فراوانی از آلات موسیقی در بین النهرین در دست است . دولت های مذهبی سومر ، آشور ، مصر و بابل اهمیت بسیاری به دین و پرستش خدایان می دادند . در سومر ، موسیقی از مقام بالایی برخوردار بود . در سراسر جهان باستان از چنگ به عنوان ابزار موسیقی استفاده می شد و غالباً سر حیوانی مثل گاو را روی آن نصب می کردند که معرف صدای بلند آن باشد . سومریان اساس و پایه یک سنت دعاخوانی را پی ریزی کردند که به صورت جدایی ناپذیری به موسیقی بستگی داشت و بر تمدّن های بعدی اثر گذاشت .

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 71صفحه 25