مجله نوجوان 118 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 118 صفحه 23

پاسخ جدول117 افقی 1- برعکس صادرات- قارۀ کهن 2- از بالاپوشهاست- مایۀ حیات- بادمجانش آفت ندارد- سست و بی بنیان 3 - ناشنوا- میوۀ آتشین 4- از اقوام ایرانی- از استانهای مرزی کشور- من و تو 5- پیامبر صبور- مملوّ- اهدای آن اهدای زندگی است 6 - از حبوبات است- از فنون کشتی 7 - اهلی- از اعضای صورت- پوست گندم 8 - عسل بی انتها- بلندترین قلۀ زمین- بی پرده 9- از کشورهای نفت خیز عربی- واحد پول ژاپن 10- از عناصر شیمیایی- مروارید- تپه- شهر مذهبی 11- از ماههای پاییز - قیچی فرهنگی عمودی 1 - لقب کریم خان زند 2 -گوشت ترکی- سبزی کوهستانی- خرس آسمانی 3 - بوم درهم ریخته 4 - از مرکبات- از کشورهای خاورمیانه 5 - پدر عرب- تختۀ بزرگ 6 - از رشته کوههای اروپایی- بگیردت می‏کشدت! 7 - شهر مذهبی برهماییها- خم کاغذ 8 - پیشوا- گازی در صنعت جوشکاری 9 - شهری است وارونه 10- پهلوان- دستگاه مولد حرکت در وسایل نقلیه- هره 11 - بزرگترین اقیانوس کرۀ زمین مسعود اختری

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 118صفحه 23