مجله نوجوان 163 صفحه 3
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 163 صفحه 3

سرمقاله طرحی نو در اندازیم تازه کردن جان به این راحتیها نیست. ببخشید که اینقدر بی­مقّدمه حرف می­زنم امّا اصل مطلب همین است که گفتم. جان تازه همیشه در برخورد با جهان تازه نفس می­کشد و این جهان تازه یعنی همین بهار دل انگیز که در آن به اصطلاح، غنچهها پیراهن پاره می­کنند و بلبلان در بوستان کنسرت می­گذارند و جیرجیرکها جیرت و جیرت ویالون می­نوازند و خلاصه هر کس دارد برای خودش کاری می­کند و حیف است که من و تو همینطور بیکار نشسته باشیم و تر و تازه نشویم. آدمیزاد در اکثر مواقع تصمیمات خیلی خوبی می­گیرد ولی اجرای آن را به فردا موکول می­کند و فردا را هنوز هیچ کس ندیده است. بعضی وقتها آدمیزاد نقطة خوبی برای شروع تصمیمات بزرگش ندارد. بهار، همین نقطة شروع است؛ اگر ما تصمیم گرفته­ایم که از گذشته بهتر باشیم وقتش همین الان است چون در جهان طبیعت همه چیز نو شده است و منتظر است تا ما هم طرحی نو در اندازیم.

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 163صفحه 3