مجله نوجوان 229
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 229

هفته نامه نوجوانان ایران دوست نوجوانان سال پنجم شماره 17 پیاپی 229 17 مرداد 1388 در این شماره می خوانید : ® در رکاب خلیفه ® عطر نماز ® بی قراری ® حشرات جاسوسی ® علائم راننده نمونه ! ® چطور می ترسیم ؟ ® ماجرای یک بابای آبرو بر ! ® سعدی شیرازی® دشمنی موش و گربه ® بزرگان هنر کاریکاتور ® نابغه عقب افتاده وزنه برداری 7 اشتباه باورنکردنی درباره خواب برای آنهایی که می خواهند خبرنگار شوند : امانت داری و صداقت

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 229صفحه 1