مجله نوجوان 44 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : سپیده اسلامی

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء، محسن وطنی

موضوع : نوجوان

مجله نوجوان 44 صفحه 31

20 مسابقه سیاه تیم ملی فوتبال اگرچه در طول تاریخ 60 ساله خود به نتایج و موفقیتهای قابل توجهی دست یافته است و این افتخار را داشته است که برای سومین مرتبه در جام جهانی حضور یابد، اما همین تیم در طول صدها مسابقه ای که برگزار کرده است حداقل 20 نتیجه غیرقابل باور را در کارنامه ورزشی اش به یادگار نگاه داشته که به آنها اشاره می کنیم: سال 1326 تیم ملی ترکیه 6 تیم ملی ایران 1 سال 1337 تیم ملی کره جنوبی 5 تیم ملی ایران 0 سال 1338 تیم ملی پاکستان 4 تیم ملی ایران 1 سال1340 تیم ملی آلمان شرقی 4 تیم ملی ایران 0 سال1348 تیم ملی ترکیه 4 تیم ملی ایران 0 سال 1351 تیم ملی مجارستان 5 تیم ملی ایران 1 سال 1352 تیم میلی دانمارک 4 تیم ملی ایران 0 سال 1353 تیم ملی استرالیا 3 تیم ملی ایران 0 سال 1354 پاری سن ژرمن فرانسه 3 تیم ملی ایران 0 سال 1354 تیم ملی پرو 4 تیم ملی ایران 1 سال 1355تیم ملی کره جنوبی 3 تیم ملی ایران0 سال 1370 پامیر تاجیکستان 2 تیم ملی ایران 0 سال 1372 کره جنوبی 3 تیم ملی ایران 0 سال 1376 تیم ملی قطر 2 تیم ملی ایران 0 سال 1376 تیم ملی بحرین 3 تیم ملی ایران 1 سال 1376 تیم گوئین کمپ فرانسه 3 تیم میلی ایران 0 سال 1376 تیم آس رم ایتالیا 7 تیم ملی ایران 1 سال 1376 تیم آس رم ایتالیا 5 تیم ملی ایران 3 سال 1378 تیم ملی عمان 4 تیم ملی ایران 2 سال 1384 تیم کوئیتنر پارک رنجرز 3 تیم ملی ایران 0

مجلات دوست نوجوانانمجله نوجوان 44صفحه 31