پیام
شش توصیه عمومی
پیام به ملت مسلمان ایران (شش توصیه عمومی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 6 دی‌ ‭1357

زمان (قمری) : 26 م‍ح‍رم‌ ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 283

موضوع : شش توصیه عمومی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : ملت مسلمان ایران

پیام به ملت مسلمان ایران (شش توصیه عمومی)

پیام

‏زمان: 6 دی 1357 / 26 محرّم 1399‏

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: شش توصیۀ عمومی‏

‏مخاطب: ملت مسلمان ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     ماه محرّم برای مذهب تشیع ماهی است که پیروزی در متن فداکاری و خون به دست‏‎ ‎‏آمده است. در صدر اسلام پس از رحلت پیمبرِ ختمی ـ پایه گذار عدالت و آزادی ـ‏‎ ‎‏می رفت که با کجرویهای بنی امیه اسلام در حلقوم ستمکاران فرو رود و عدالت در زیر‏‎ ‎‏پای تبهکاران نابود شود که سیدالشهداء نهضت عظیم عاشورا را برپا نمود و با فداکاری و‏‎ ‎‏خون خود و عزیزان خود، اسلام و عدالت را نجات داد و دستگاه بنی امیه را محکوم و‏‎ ‎‏پایه های آن را فرو ریخت. و در عصر ما می رفت که با کجرویهای سلسلۀ پهلوی، حلقوم‏‎ ‎‏گشاد آنان و دارودسته و اربابان آنان اسلام و مصالح آن را ببلعد و عدالت و استقلال و‏‎ ‎‏آزادی را در زیر چکمۀ دیکتاتوری و پردۀ ریا و تزویر به نابودی بکشد.‏

‏     نهضت ملت بزرگ ایران، که در دوازدهم محرّم، 15 خرداد به شکوفایی گرایید،‏‎ ‎‏پرده های تزویر و عوامفریبی شاه را پاره کرد؛ و قتل عام شاهانه و فداکاری ملت، مبدأ‏‎ ‎‏عظیمی در تاریخ ایران گردید؛ و مفتاح نجات اسلام و عدالت به دست آمد، و نطفۀ‏‎ ‎‏مقاومت ملی منعقد و با تربیت و روشنگری روشنگران، رو به رشد و تکامل نهاد؛ و در‏‎ ‎‏این بین فداکاریها در مقابل جنایات و قتل و غارت و حبس و تبعیدها در جریان بود. و در‏‎ ‎‏29 محرّم 98 که رشد و تکامل در حال بلوغ بود، مبدأ انفجار ظاهر شد و شاه و دژخیمان‏‎ ‎‏او غافلگیر شده و با تمام قوا به قتل و جرح ملت پرداختند. و در ظرف یک سال جنایات‏‎ ‎‏بی پایان آنان با مقاومت عظیم ملت روبه رو و برخوردها و جنایتها و فداکاریها مقابل‏‎ ‎‏یکدیگر صف کشیدند. در این میان قوۀ مقاومت ملت رو به رشد و حربه های دشمن‏‎ ‎‏انسانیت و ملت رو به تزلزل، و در پایان سال 98 و طلیعۀ 99، قدرت ملت، جنود ابلیسی‏

‏شاه را چنان شکست داد و پایه های دیکتاتوری را چنان متزلزل نمود و قدرتهای عظیم‏‎ ‎‏ابرقدرتها را چنان واپس زد که مورد تحیر و تعجب متفکران جهان و حسابگران گردید.‏

‏     شاه با آن عظمت فرعونی به تعظیم و اظهار عجز و توبه در مقابل ملت برخاست و به‏‎ ‎‏تبدیل مهره های نرم با خشن پرداخت و ملت با غرور اسلامی و ملی خود نه آن توبه را‏‎ ‎‏قبول نمود و نه از آن نرمی فریب خورد و نه به آن خشونت اعتنا کرد؛ و در تاسوعا و‏‎ ‎‏عاشورای 99 با رفراندم بی نظیر و آرام خود ـ که به تصدیق ناظران داخل و خارج در‏‎ ‎‏تاریخ بی نظیر بود ـ قدرت مهار شدۀ خود را ثابت و سقوط و عزل محمدرضا پهلوی را‏‎ ‎‏برای چندمین بار اعلام نمود. و پس از آنکه شاهْ خود را رفتنی دانست، دست جنایتکار‏‎ ‎‏خود را از آستین درآورد و کشتارهای پی درپی جمعۀ سیاه به بعد را آغاز کرد و خود را‏‎ ‎‏در تمام جوامع رسوا نمود و اخیراً در مشهد مقدس جنایتکاریها را به حد اعلا رساند و ما‏‎ ‎‏را بر آن داشت که روز 29 ماه محرّم‏‎[1]‎‏ را عزای عمومی اعلام کنیم برای سالگرد کشتار‏‎ ‎‏بی رحمانۀ قم و چهلم کشتار در صحن مطهر مشهد مقدس و نیز هفتۀ کشتار مشهد مقدس‏‎ ‎‏و نیز کشتار شهرستانهای دیگر.‏

‏     و با کمال تأسف در این سال تمام وقت ما صرف فاتحه و عزای ملی شد و در صورت‏‎ ‎‏بقای شاه در مقام مغصوب، وضع همین است. اکنون لازم است تذکراتی بدهم:‏

‏     1ـ اینجانب پس از تشکر از اهالی محترم خراسان، خصوصاً علمای اعلام و حجج‏‎ ‎‏اسلام و دکترهای محترم و سایر گروهها و طبقات، پشتیبانی خود را از این اعتصاب‏‎ ‎‏شریف اعلام می نمایم؛ و اعمال وحشیانۀ دولت نظامی غیر قانونی و حکومت نظامی‏‎ ‎‏غاصب را محکوم می نمایم؛ و از ادامۀ دیکتاتوری و غصب مقامْ آنان را تحذیر می کنم.‏

‏     2ـ اینجانب از جمیع اعتصاب کنندگان در سرتاسر کشور تشکر می کنم و پشتیبانی‏‎ ‎‏خود را از آنان اعلام می نمایم؛ و از خصوصِ اعتصاب کنندگان شرکت نفت تقدیر‏‎ ‎‏می نمایم. و اقدامات دولت نظامی غاصب و دادگاههای نظامی را در فشار به آنان برای‏

‏شکستن اعتصاب تقبیح می نمایم و آنان را در جدیت برای هدر دادن ثروت ملت مسئول‏‎ ‎‏می شناسم، و آنان را از این اقدام مخالف با مصالح کشور تحذیر می کنم.‏

‏     3ـ بر ملت شریف ایران است که از اعتصاب کنندگان شرکت نفت پشتیبانی کنند و به‏‎ ‎‏آنان برای تهیۀ مسکن و مؤونۀ زندگی اعانت کنند؛ و در شهرستانها صندوقهای اعانه‏‎ ‎‏بگذارند و پس از جمع آوری به وسیله هیأتهای معتمده به آنان برسانند. و باید نگذارند‏‎ ‎‏برادران خود که در راه خدمت به اسلام و کشور به پا خاسته اند رنج ببینند.‏

‏     4ـ ملت شریف ایران موظفند از سربازانی که از سربازخانه ها بیرون آمده اند و خدمت‏‎ ‎‏به دولت غاصب را روا نداشته اند، کمک کنند از جهت منزل و سایر مؤونه ها؛ و نگذارند‏‎ ‎‏به برادران خود که برای اسلامْ ترک اعانت ظالم را نموده اند بد بگذرد.‏

‏     5ـ باید ملت ایران بداند که نفت و گاز به مقدار مصرف داخل در انبارها موجود است‏‎ ‎‏و دولت جنایتکار، برای ایجاد وحشت و نارضایتی، قحطی مصنوعی ایجاد نموده؛ و‏‎ ‎‏کارکنان شرکت نفت به مقدار مصرف داخل استخراج می نمودند و اینان به مصارف‏‎ ‎‏دیگر می رساندند (از قبیل صدور برای اسرائیل ـ چنانکه گفته شده) و ملت را در مضیقه‏‎ ‎‏قرار می دهند. شاه و دولت غاصب او با ملت در حال جنگند که به این اعمال وحشیانه‏‎ ‎‏دست می زنند؛ حتی گفته می شود که کارکنانی را که برای مصرف داخلی می خواهند‏‎ ‎‏عمل کنند، مجبور به اعتصاب می کنند تا مضیقه را به عهدۀ ملت بگذارند.‏

‏     6ـ لازم است ملت شریف به نهضت اسلامی خود تا وصول به نتیجه ادامه دهند، و در‏‎ ‎‏این راه، که رضای خداوند در آن است، صبر کنند؛ و از اعانت برادران خود غفلت نکنند.‏‎ ‎‏و از احتکار و گرانفروشی و بی انصافی که موجب غضب خدای تعالی است جداً احتراز‏‎ ‎‏کنند، و به وسوسه های شیطانی که عمال ابلیسی شاه و دولت پخش می کنند و می خواهند‏‎ ‎‏در مردم سستی و یأس ایجاد کنند، گوش فرا ندهند؛ و به خدای متعال در این راه که به‏‎ ‎‏دست آوردن استقلال و آزادی و جمهوری اسلامی است اتکال کنند. از خداوند متعال‏‎ ‎‏سرنگونی اساس ستم و برقراری پایه های عدل را خواستارم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • ـ برابر با 9 / 10 / 1357 ه . ش.