حکم
تعیین هیأت پنج نفره در مناطق نفتی
حکم به آقای مهدی بازرگان جهت تعیین هیأت پنج نفره در مناطق نفتی
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 8 دی‌ ‭1357

زمان (قمری) : 28 م‍ح‍رم‌ ‭1399

مکان: ‫پاریس - نوفل لوشاتو

شماره صفحه : 302

موضوع : تعیین هیأت پنج نفره در مناطق نفتی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : بازرگان، مهدی

حکم به آقای مهدی بازرگان جهت تعیین هیأت پنج نفره در مناطق نفتی

حکم

‏زمان: 8 دی 1357 / 28 محرّم 1399‏‎[1]‎

‏مکان: پاریس، نوفل لوشاتو‏

‏موضوع: تعیین هیأت پنج نفره در مناطق نفتی‏

‏مخاطب: بازرگان، مهدی‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏28 محرّم 99‏

‏جناب آقای مهندس مهدی بازرگان‏

‏     پس از اهدای سلام و تحیت، به طوری که مسبوق هستید کارگران و کارمندان محترم‏‎ ‎‏شرکت نفت به منظور همکاری و همگامی با مبارزات ملت مسلمان ایران و به منظور‏‎ ‎‏جلوگیری از صدور نفت به خارج دست به اعتصاب زده اند؛ اما دولت غاصب و‏‎ ‎‏غیر قانونی نظامی، با تهاجمات سبعانۀ خود و اِعمال زور و اِرعاب، می خواهد این‏‎ ‎‏اعتصاب را جهت ادامۀ غارت نفت بشکند. و همچنین در حالی که نفت و فرآورده های‏‎ ‎‏نفتی برای مصارف داخلی تولید می شود یا موجود می باشد، از پخش آن در داخل‏‎ ‎‏جلوگیری نموده و سعی می نماید تا ایجاد فشار و ناراحتیهای بیشتری را برای مردم فراهم‏‎ ‎‏آورد. برای مقابله با این برنامه های دولت غاصب و تأمین نیازهای مردم در داخله، تحقق‏‎ ‎‏شرایط زیر لازم است:‏

‏     1ـ نظامیان و مأمورین انتظامی از مناطق و مراکز نفتی بیرون بروند و دخالتی در امور‏‎ ‎‏مربوطه ننمایند و از ایجاد هرگونه ارعاب در بین کارکنان خودداری نمایند.‏

‏     2ـ نفت و فرآورده های نفتی فقط به اندازۀ مصرف داخلی تولید شود و از صدور‏‎ ‎‏نفت به خارج، تا سقوط رژیم غیرقانونی، جلوگیری کامل به عمل آید.‏


‏     3ـ ارتش و نظامیان حق احتکار مواد نفتی را که برای مصرف داخلی تهیه می شود‏‎ ‎‏ندارند و از آن باید جلوگیری شود.‏

‏     با توجه به مراتب بالا مقتضی است جنابعالی، که در ادارۀ صنایع عظیم نفت دارای‏‎ ‎‏سوابق و تجارب فراوان هستید، یک هیأت پنج نفری مرکب از حجت الاسلام جناب‏‎ ‎‏آقای حاج شیخ اکبر هاشمی رفسنجانی و جناب آقای مهندس مصطفی کتیرایی و دو نفر‏‎ ‎‏دیگر را با نظر خودتان و مشورت آقایان تعیین نمایید. این هیأت، تحت سرپرستی‏‎ ‎‏جنابعالی، مناطق نفتی را بازرسی نموده و در امر تولید نفت با احراز شرایط ذکر شده در‏‎ ‎‏بالا نظارت بنمایید؛ و ضمن ابلاغ مراتب تشکر ملت ایران از کارگران زحمتکش و‏‎ ‎‏کارمندان محترم، عدۀ لازم را به بازگشت به سرِ کار و ادامۀ تولید نفت در حد مصارف‏‎ ‎‏داخلی دعوت فرمایید؛ و شرایط بالا را به کارمندان و کارگران تذکر بدهید که اگر دولت‏‎ ‎‏غاصب هر یک از شرایط بالا را نقض نمود جریان نفت بکلی قطع گردد و به سایر‏‎ ‎‏اعتصاب کنندگان ملحق گردند. و بدین ترتیب مسئولیت عواقب قطع نفت به عهدۀ دولت‏‎ ‎‏غاصب و غیرقانونی خواهد بود. از مدیریت نفت نیز انتظار داریم که در این امر مهم و‏‎ ‎‏حیاتی و در این مرحلۀ حساس کنونی با این هیأت همکاری صادقانه و همه جانبه بنمایند.‏

‏     از خداوند متعال استقلال و عظمت کشور و توفیق ملت را برای به دست آوردن‏‎ ‎‏آزادی و استقلال خواستارم. والسلام علیکم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

  • ـ در صحیفۀ نور به صورت مکرر ذیل تاریخهای 8 / 9 / 57 و 8 / 10 / 57 درج شده؛ تاریخ صحیح 8 / 10 / 57 است.