دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشورا
الگوهای اخلاقی تربیتی درنهضت امام خمینی(س)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: مقاله

پدیدآورنده : اباذری، زهرا

محل نشر : تهران

زمان (شمسی) : 1375

زبان اثر : فارسی

الگوهای اخلاقی تربیتی درنهضت امام خمینی(س)

‏ ‏

‏ ‏

الگوهای اخلاقی تربیتی درنهضت امام خمینی(س)

‏ ‏

‏زهرا اباذری‏

‏ ‏

‏ ‏‏الگو پذیری وگرایش به داشتن‏‏ ‏‏الگو یکی از انگیزه های درونی انسان است که به بیان دیگرمی توان آن را حس تقلید نامید. ‏

‏     خداوندتعالی این حسن را وسیلۀ رشد وتکامل انسان قرارداده است تا با بهره گیری از الگوهای تربیتی به کمال برسد، به این معنی که دین را به صورت تئوری وعملی به انسانها ارایه داد.     ‏

‏     احکام دینی آمده در قرآن و روایات، دستور العملهای تئوریک دین اند و معصومین(ع) الگوهای عملی آن تا آنچه را که انسان به صورت تئوری می خواهد، به صورت عملی اش را درآنها مجسم ببیند . ‏

‏     از این است که امام حسین(ع) الگوی تمام عیار انسان  تحت ستم است  و بی تردید حادثۀ کربلا یک حادثۀ محدود به زمان ومکان نیست، بلکه جریانی است که درتاریخ، جاری است و در درازای تاریخ، هیچگاه کهنه و فرسوده نمی شود. بنا براین درهرعصری باید انسان خود را با این جریان عظیم همسو نموده ودر راستای آن گام بر دارد . ‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

‎ ‎

دومین کنگره بین الملی امام خمینی (س) و فرهنگ عاشوراچکیده مقالاتصفحه 4